Genova Property Group stärker ledningsgruppen med stadsutvecklingschef


2019-01-08


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Genova stärker upp ledningsgruppen med Anna Molén och inrättar även ett nytt affärsområde med fokus på stadsutveckling. Anna Molén är planeringsarkitekt och har under senaste åren lett kvalificerade stadsutvecklingsprojekt, planprogram och detaljplaner. Hon har drygt 12 års erfarenhet som konsult inom stadsplanering och som ansvarig planarkitekt i Sundbybergs stad. Sedan drygt ett år är hon ansvarig för stadsutveckling på Genova.

– Stadsutveckling blir en allt viktigare del i Genovas långsiktiga affär och Anna har under det gångna året som ansvarig för alla våra pågående och planerade detaljplaner gjort ett fantastiskt arbete med att utveckla detta, kommenterar Michael Moschewitz, VD Genova Property Group.

– Kombinationen av långsiktighet och affärsmässighet är utmärkande hos Genova och jag tycker det bekräftas genom att bolaget nu satsar ytterligare på stadsutvecklingsdimensionen. Det känns både inspirerande och viktigt att få vara med i det steget, kommenterar Anna Molén, Chef stadsutveckling på Genova.

Källa: Genova