Kommunstyrelsen överklagar beslut om att godkänna bergtäkt i Ulvsby


2019-02-11

Bild: Karlstads kommun

Kommunstyrelsen beslutade under ett extrainsatt möte i dag att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut om att godkänna bergtäkten i Ulvsby.

Det var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som hade kallat till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte i dag måndag den 11 februari för att ta ställning till ett överklagande av den planerade bergtäkten i Ulvsby inom fastigheten Alstrum 5:1.

Karlstads kommun överklagade i höstas Länsstyrelsen i Örebro läns beslut om att ge tillstånd till bergtäkten. Överklagandet avslogs av Mark- och miljödomstolen som den 21 januari i år beviljade tillstånd för bergtäkten.

I dag röstade en majoritet av kommunstyrelsens ledamöter, S, V, MP och SD, ja till förslaget om att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Kommunstyrelsen har begärt anstånd till den 13 mars för att närmare få utveckla grunderna för överklagandet. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till komplettering till överklagandet som ska behandlas vid kommunstyrelsens möte den 12 mars.
Källa: Karlstads kommun