Här är nästa (VR-) steg in i en säkrare bransch


2019-03-19

Översiktsbild TwinSite.
Bild: Ramirent
Översiktsbild TwinSite.

Med sin nya digitala plattform TwinSite vill Ramirent leda byggbranschen nästa steg in i VR-världen. Ramirent TwinSite är en virtuell byggarbetsplats i full drift – avsedd för utbildning och kommunikation för bättre säkerhet, hållbarhet och effektivitet.
– Vår mission är att göra byggarbetsplatser säkra, hållbara och mer effektiva, säger Anders Vikmyr, designchef på Ramirent.

I Ramirent TwinSitekan användarna själva navigera och få kvalitetsinlärning via VR i allt från effektiva lösningar på en byggarbetsplats till säker hantering av maskiner och olika riskmoment.

– Vi har flera digitala innovationer på gång som gör att vi kan ta arbetet till nästa nivå, och Ramirent TwinSite är först ut, säger Anders Vikmyr.
– För våra kunder innebär våra lösningar att de redan i ett tidigt skede får in Ramirents sakkunskap i sina planeringsprocesser och därmed får hjälp med lösningar för de säkraste, mest hållbara och effektiva sätten att bygga på.

Utbildning i hantering av kvartsdamm och hantering av betongkapmaskiner är först ut. Användaren får bland annat följa kvartsdammets färd ner i lungorna och lungblåsorna för att på ett högst påtagligt sätt se vilka skador dammet kan orsaka. Upplevelsen maximerar förståelsen, hågkomsten och därmed motivationen att skydda sig.

Bakom framtagandet av VR-utbildningen i kvartsdamm finns ett team av experter inklusive Kjell Larsson, professor emeritus vid Karolinska Institutet, som spelar en viktig roll i designarbetet.

– Ramirent TwinSite är en helt digital plattform och planen är att den på sikt blir globalt nedladdningsbar. Plattformen kan även användas för effektiv produktutbildning och marknadskommunikation, och då inte bara för våra egna produkter. Alla partners kommer att kunna använda vår plattform var än i världen de befinner sig eller har sin bas, säger Anders Vikmyr.
– Forskning visar också att upplevelsebaserad inlärning och kommunikation är överlägsen andra metoder. Med VR förenklar och förstärker vi detta ytterligare.

Genom att använda sig av virtuella miljöer kan Ramirent bidra till bättre planering av hela kedjan i byggprocessen; detta omfattar allt ifrån att minska väntetiderna och planera de bästa säkerhetslösningarna, till att utforska vilka produkter som fungerar bäst under de olika faserna av byggprocessen.

På Kistamässan Position för digitalt samhällsbyggande 2030 som pågår mellan den 19-20 mars kommer Ramirent Twinsite att presenteras för publik. Delar ur en utbildning i VR som handlar om faran med kvartsdamm kommer att visas. 
Källa: Ramirent