Mångfald och integration skapar möjligheter för byggbranschen


2019-03-21

Bild: Easyfairs

Byggbranschen lider av en akut resurs- och kompetensbrist, vilket är kritiskt inte bara för byggbranschen utan även för samhället. Samtidigt finns det bland nyanlända personer med stor kompetens inom byggindustrin som har svårt att ta sig in på marknaden. På Bygg Göteborg diskuteras hur idéer som resulterar i vinst för såväl företag, individ som samhälle kan förverkligas.

Mångfald och integration är heta ord för de flesta branschen, inte bara inom byggindustrin funderar man på hur en skriande efterfrågan på kompetens kan lösas med hjälp av specialsydda lösningar för nyanlända som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Men hur gör man? Hur hittar man som nyanländ snickare eller arkitekt sitt drömjobb och hur får branschen en vinst i både kompetenshöjning, mångfald och samhällsnytta?

På Bygg Göteborg deltar Erlandsson Bygg AB och Skanska som båda två lyckats med integrationsprojekt med fokus på både individen och företagets bästa. Båda projekten syftar till att på snabbaste och bästa sätt få nyanlända i arbete inom byggbranschen genom praktik, validering och yrkesanpassad språkundervisning. Erlandsssons satsning, Lärande Bygg, är en arbetsplatsförlagd utbildning under minst 70 procent av tiden och erbjuder språkstöd.

Skanskas Internationella Ledarskapsprogram syftar till att sammanföra den stora outnyttjade kompetens hos utlandsfödda ingenjörer som står utanför den svenska arbetsmarknaden, med Skanskas efterfrågan på en stor efterfrågan av senior kompetens. Satsningen drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Vinsterna som hägrar är enorma – inte bara för individen utan även för samhället i stort där nyanlända eller invandrare som fastnat i arbetslöshet, får verktygen för att ta en anställning och få möjlighet att bidra till det gemensamma i samhället. Dessutom så avhjälps en del av resurs och kompetensbristen inom byggindustrin.Källa: Easyfairs