Trästomme och stenull gav fördelar i Trikåfabriken


2019-05-14

Cortenstål ger Trikåfabriken karaktär.
Bild: ROCKWOOL/Mediaspjuth
Cortenstål ger Trikåfabriken karaktär.

Trikåfabriken är ett påbyggnadsprojekt mitt i Hammarby Sjöstad.
Bild: ROCKWOOL/Mediaspjuth
Trikåfabriken är ett påbyggnadsprojekt mitt i Hammarby Sjöstad.

Kraven har varit höga för Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad. Den gamla industrifastigheten har förvandlats till ett funktionellt kontorshus med höga miljökrav och en tydlig känsla av historien. Att bygga med stomme i KL-trä och isolera med stenull gav fördelar i detta komplicerade projekt.
– Två hållbara material som kompletterar varandra väldigt bra, säger Daniel Wilded från KL-träproducenten Martinsons.

Tegelväggar möter ljust trä och putsad sten. På utsidan rostig cortenplåt och stora ljusa glaspartier. Kanske är det just kombinationen av material som har gjort att Trikåfabriken har blivit så uppmärksammad. Som betraktare upptäcker man hela tiden nya detaljer, strukturer och former som överraskar ögat.
– Vi har varit måna om att bevara känslan av den gamla industrifastigheten och kombinera det med nya, pålitliga material som passar in i stadsbilden, berättar Michael Lundblad, Projektchef för Trikåfabriken.

Den mastiga påbyggnationen med fem våningar är byggd helt i massiv trästomme och isolerad med ROCKWOOL REDAir FLEX.
– Stenull och KL-trä är generellt en mycket bra kombination. Det är två hållbara och pålitliga material som tillsammans ger en brandsäker konstruktion, kommenterar Daniel Wilded från Martinsons Träindustrier.

Att göra en påbyggnation mitt i en levande stadsmiljö ställer höga krav på arbetsprocessen. Det ska gå snabbt och effektivt.
– Just smidigheten vid installation är en av de stora fördelarna med produkterna inom ROCKWOOL REDAir System. Det är kompletta och effektiva fasadisoleringssystem som minimerar risken för felinstallation, säger Magnus Kamstedt, KAM på ROCKWOOL.

Den 25 000 kvm stora kontorsbyggnaden har höga miljökrav. Något som är en utmaning i gamla industrifastigheter.
– Den här typen av byggnader innebär alltid en del överraskningar och faktorer som inte går att påverka. Därför är vi väldigt nöjda att vi trots detta kan uppnå BREEAM Very good i projektet, säger Projektchef Michael Lundblad från Fabege.

Den första hyresgästen, Naturvårdsverket, flyttade in i Trikåfabriken i april 2019. En hyresgäst som kan tyckas passande i en byggnad där materialval, hållbarhet och höga miljökrav haft högsta fokus.Källa: ROCKWOOL