Skandia Fastigheter säljer Valengallerian


2019-06-03


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Nu säljer Skandia Fastigheter Valengallerian i Trelleborg. Köpare är Point Properties och tillträde sker under kvartal 3, 2019.

Fastigheten Valfisken större 45 – eller Valengallerian – är en centrumgalleria i Trelleborgs centrum, med en uthyrningsbar area om 17 205 kvadratmeter och cirka 2,7 miljoner besökare per år. I och med försäljningen blir Valengallerian en del i Point Properties satsning för att revitalisera stadskärnor i mindre svenska städer.

– Då vi i dagsläget har fullt fokus på ett antal större stadsutvecklingsprojekt var intresset från en aktör med Point Properties inriktning särskilt välkommet, säger Bo Jansson, chef för köpcentrum på Skandia Fastigheter.
– Deras ambition att skapa livskraftiga stadsmiljöer går helt i linje med våra visioner – inte minst när det gäller den framtid vi sett framför oss för Valengallerian. De kommer att ge fastigheten och staden de bästa förutsättningarna att få det lyft de behöver.

Catella har bistått Skandia Fastigheter vid försäljningen.Källa: Skandia Fastigheter