Magnus Sundell lämnar sin tjänst som vice VD och CFO för Stendörren Fastigheter


2019-06-05


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Magnus Sundell, som varit vice verkställande direktör och CFO för Stendörren Fastigheter sedan 2014, har beslutat att lämna bolaget. Magnus Sundell kommer att kvarstå i sin nuvarande roll som vice verkställande direktör och CFO till årsskiftet 2019/2020 samt kommer att arbeta kvar i bolaget till slutet av första kvartalet 2020 för att bistå vid upprättandet av relevanta finansiella rapporter.

– Stendörren Fastigheters styrelse och jag vill tacka Magnus för hans mycket förtjänstfulla insatser och önska honom lycka till framöver, säger Mikael Nicander, verkställande direktör för Stendörren Fastigheter.

Rekryteringsprocessen för att anställa en ny vice verkställande direktör och CFO har påbörjats.Källa: Stendörren