Skanska säljer kontorsfastighet i Vanda, Finland, cirka 315 miljoner kronor


2019-06-07


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Skanska har sålt kontorsfastigheten Aviabulevardi II i Vanda, Finland för cirka EUR 30 M, cirka 315 miljoner kronor. Köpare är Niam AB. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden i det andra kvartalet 2019. Tillträdet kommer att ske under början av oktober 2019.

Området där fastigheten är belägen heter Aviapolis som ligger i Vanda, det snabbast växande affärsområdet i Helsingforsregionen och nära beläget flygplatsen. Den uthyrningsbara ytan är 8 000 kvm och är designad för att möta kraven och behoven på ett modernt och hållbart aktivitetsbaserat arbetssätt. Fastigheten kommer att certifieras med hållbarhetscertifieringen LEED-nivå ”Gold”. Fastigheten är fullt uthyrd och färdigställdes november 2018.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018.Källa: Skanska