SFS prefabsystem möter kraven på flera moderna fasadsystem


2019-06-10

Kombination för ventilerad fasad där hylsan med hattprofil fungerar som fixeringspunkt för ventilerade system.
Bild: SFS
Kombination för ventilerad fasad där hylsan med hattprofil fungerar som fixeringspunkt för ventilerade system.

Kombination för ventilerad tegelfasad där murkramlan fästs i fixeringspunkterna.
Bild: SFS
Kombination för ventilerad tegelfasad där murkramlan fästs i fixeringspunkterna.

Kombination för ventilerad fasad där hylsan fungerar som fixeringspunkt för ventilerade träbaserade fasader.
Bild: SFS
Kombination för ventilerad fasad där hylsan fungerar som fixeringspunkt för ventilerade träbaserade fasader.

Kombination för putsade fasadlösningar där putsbeslagen fästs mot den fixeringspunkten utan förborrning i betong.
Bild: SFS
Kombination för putsade fasadlösningar där putsbeslagen fästs mot den fixeringspunkten utan förborrning i betong.

SFS patenterade prefabsystem, utvecklat av företaget i Strängnäs, möjliggör att den prefabricerade väggen kan byggas färdig i fabrik där det är enklare att säkerställa kvalitén. Men systemet har fler fördelar. Bland annat går arbetet snabbare på arbetsplatsen och monteringen av fixeringspunkter kan utföras mer ergonomiskt i en fabrik.

Prefabsystemets fungerar för flera olika prefabricerade ytterväggar av typen halvsandwichelement och kan nu användas för såväl putsade som ventilerade fasader.

Denna typ av ytterväggar används allt mer idag, främst till bostäder men även industrier och kontor. Tack vare SFS patenterade prefabsystem kan nu elementen levereras till arbetsplatsen med förmonterade fixeringspunkter för flera olika typer av fasadlösningar.

– Det innebär att den tilltänkta fasaden kan monteras direkt när den prefabricerade väggen är på plats tack vare vårt smarta och faktiskt unika prefabsystem, säger Mattias Wester, affärsområdesansvarig puts & fasad på SFS i Strängnäs.


Färdiga fixeringspunkter kortar arbetstiden

Prefabsystemet eliminerar arbetet med såväl efterborrning som andra tidskrävande moment som har med fasaden att göra. SFS prefabsystem kortar därmed arbetstiden på byggarbetsplatsen. Arbetet kan dessutom genomföras mer ergonomiskt när det görs i fabriken istället för ute på byggarbetsplatsen.

– Ergonomi, ekonomi och hållbarhet är våra ledord för vårt egenutvecklade prefabsystem då också buller och miljöpåverkan kan minimeras på arbetsplatsen, säger Mattias Wester. Förädlingsgraden ökar också på varje element när vår patenterade lösning flyttar arbetet från byggarbetsplatsen till fabriken.


Fyra olika fasadlöningar

SFS prefabsystem passar både för putsade fasadlösningar där putsbeslagen fästs, utan förborrning, mot prefabsystemets fixeringspunkter och för ventilerade fasadlösningar där systemet anpassas beroende på om det är trä-, tegel- eller panelfasader som ska användas.

– Så oavsett vilken av de fyra fasadtyperna som ska sättas upp så är fixeringspunkterna för fasadsystemet på plats när väggarna kommer fram till byggarbetsplatsen, säger Mattias Wester. Och antalet monterade fixeringspunkter har redan bestämts av de dimensionsbelastningar som förväntas förekomma på fasaden.

SFS nya patentsökta prefabsystem med tillhörande monteringsverktyg monteras innan härdning av utfackningsväggar. Systemet fungerar för flera olika halvsandwichelement där isolerskivor kombineras med betonggjutning.Källa: SFS