Stor order för Derome – kan innebära nyrekrytering


2019-06-14

Bild: Derome

Derome ska öka produktionstakten, när en storleverans till Östersund produceras i Kristinehamn. Satsningen på volymhusbyggande i trä kan leda till nyrekrytering.

Volymhusbyggandet utvecklas och produceras i Kristinehamn, en byggnadsteknik som passar bra för klimatet i norra Sverige.
– Husvolymerna tillverkas inomhus, där det är torrt och varmt varje dag, året om, säger Petra Eriksson, affärschef Derome Plusshus. Montaget på byggplatsen går sedan mycket fort, ett flerbostadshus blir vädertätt på ungefär en arbetsdag.

Tidigare har Kristinehamn levererat bostäder runtom i Sverige, bland annat Stockholm, Kiruna och Gällivare. Nu är det dags att leverera volymer för 326 hyresrätter i centrala Östersund.

Hyresrätter i centrala Östersund
Stadsdelen där Derome nu ska bygga hyresrätter heter Övre Bangården och bostäderna kommer att förvaltas av Magnolia Bostad.
– Det känns riktigt bra att volymerna som vi bygger i Kristinehamn blir hyresrätter i centrala Östersund med härlig utsikt över Storsjön, säger Petra Eriksson.
– Vi ser oss som en samhällsbyggare med ansvarstagande som ett av våra kärnvärden. Det innebär bland annat att vi verkar för hållbart byggande, att hela vår koncern ska bli fossilfri, samt att vi arbetar för jämställdhet, på alla plan.

De tio husen innehåller till största delen små lägenheter i form av ettor och tvåor, men även en del treor. Vilket gynnar grupper som annars kan ha svårt att hitta boende, till exempel studenter och andra med något lägre inkomst.


Samarbete mellan Magnolia Bostad och Derome
Derome har ett upparbetat samarbete med Magnolia Bostad som är en stor bostadsutvecklare med fokus på hög boendekvalitet. Företagen har ett flertal planerade och pågående projekt.

– Vi är mycket glada över vårt samarbete med Derome som erbjuder oss en effektiv byggnationstid med hög kvalité och uppfyller våra krav på projekt med miljöprofil, säger Erik Rune, vVD på Magnolia Bostad.


Kristinehamn står för produktionen
Derome är Sveriges största familjeägda träindustri med flera affärsområden som tillsammans skapar hela kedjan, från skog till färdigt hus. Koncernen har bland annat tre produktionsanläggningar för tillverkning av volymhus. Förutom Kristinehamn, ligger en norr om Skellefteå, i Renholmen och den tredje strax utanför Varberg, i Värö. Alla tre kommer att öka produktionen för att leverera till Övre Bangården i Östersund.

– Anläggningarna kompletterar varandra, vilket är en stor styrka vid order på flera hundra bostäder, säger Petra Eriksson.
– Flexibiliteten som finns i Kristinehamn är en stor konkurrensfördel och det är särskilt roligt att få leverera till norra Sverige. Vi har tidigare byggt i både Kiruna och Gällivare.


Volymhus är både automatiserat och hantverk
Att produktionstakten ska öka, råder det ingen tvekan om. Det kan även bli tal om nyrekryteringar för Derome i Kristinehamn, men det kommer att visa sig i ett senare läge. Att bygga med volymhusteknik är en kombination av automatiserad tillverkning och hantverk. När volymerna lämnar Kristinehamn är de färdiga för montage, vilket betyder att kök och badrum är på plats, med kakel och allt. Elen är dragen och tapeterna är på plats. Inflyttning kan sedan ske 8-10 veckor efter montaget, vilket är betydligt tidigare jämfört med andra byggtekniker. Källa: Derome