Nacka säljer Fisksätraskolan till Stena fastigheter


2019-06-19


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Måndagen den 17 juni beslutade kommunfullmäktige i Nacka kommun att sälja Fisksätraskolan till Stena fastigheter för 60 miljoner kronor. Därmed är allt klart för en ny skola till Fisksätra till höstterminen 2021.

Stena fastigheter får tillträde till fastigheten den 2 september 2019.I och med försäljningen är förutsättningarna klara för att påbörja arbetet med att renovera byggnaden och, tillsammans med stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, förbereda för etablering av en ny skola med verksamhetsstart höstterminen 2021. 

– Den här affären utgör startskottet i resan mot en ny, stor och attraktiv skola i Fisksätra. Vi ser positivt på Stena fastigheters och Viktor Rydbergs satsning på att etablera och driva den nya skolan under lång tid i Fisksätra, säger Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun.

Verksamheterna Fisksätraskolan och Fisksätraskolans förskola läggs ned till halvårsskiftet. Fisksätraskolans elever har valt och fått plats i nya skolor till höstterminen. Föräldrar med barn i förskolan erbjuds plats i andra förskolor i kommunen. Fritidsgården och Folkets hus, som också bedriver verksamhet i fastigheten flyttar in i nya lokaler senast i november respektive i slutet av december 2019.

– Vi ser skolan som den enskilt viktigaste pusselbiten för att utveckla Fisksätra till en än mer välmående stadsdel. Tillsammans med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor ser vi fram emot att fylla den nya skolan med motiverade elever och bra undervisning, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

I samband med överlåtelsen uppmanar kommunfullmäktige Stena fastigheter att tillse att den nya skolaktören tillämpar närhetsprincipen vid eventuellt urval av elever, så att det därigenom säkerställs att elever som bor i Fisksätra ges möjlighet att gå i en skola nära hemmet.  Samtidigt ges utbildningsnämnden i uppdrag att tillskriva Viktor Rydbergs skolor om Nacka kommuns uppfattning att närhetsprincipen främst bör användas vid ett eventuellt urval vid antagning av elever.

Fastigheten, benämnd som Nacka Erstavik 26:248, omfattar drygt 25 000 kvadratmeter och är idag bebyggd med en skolbyggnad med 5543 kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastighetsöverlåtelseavtalet omfattar garantier som förbinder Stena att upplåta fastigheten till en skoloperatör under minst 15 år. 



Källa: Nacka kommun