Två elever vid Strömbackaskolan belönade med Bygmastipendiet


2019-06-24

På bilden: Andrée Persson och William Forsberg.
Bild: Maria Fäldt
På bilden: Andrée Persson och William Forsberg.

Sistaårseleverna Andrée Persson och William Forsberg på Bygg- och anläggningsprogrammet vid Strömbackaskolan i Piteå överraskades under fredagen med beskedet att de båda fått dela på Bygmastipendiet. Förutom äran och en exklusiv verktygsväska full med verktyg gick studenterna hem med femtusen kronor var. Stipendiet riktar sig till sistaårselever på ett urval av landets gymnasieskolor och delas ut för sjätte året i rad.

Beskedet att Andrée Persson och William Forsberg är årets Bygmastipendiater tillkännagavs av skolans rektor Jonas Wallin vid en ceremoni på skolan under fredagen. Rektor läste upp de personliga motiveringarna och överlämnade diplom till de förvånade och glada eleverna. Bygmas representant Lasse Isaksson överräckte prischeckar samt de exklusiva verktygsväskorna.

Det är sjätte året i rad som stipendiet delas ut och det på ett drygt tiotal orter runtom i Sverige. Med stipendiet vill byggvaruföretaget Bygma, som står bakom stipendiet, uppmuntra elever att välja byggbranschen och bidra till att öka branschens yrkesstolthet, liksom att säkerställa framtida arbetskraft och kompetens inom byggsektorn. Stipendiet ges till den eller de elever som antingen visat på goda studieresultat eller gjort en anmärkningsvärd uppryckning.

– I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet, säger Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma.


Juryn, bestående av bland andra rektor och lärare på skolan, motiverade sina val på följande sätt:

Andreé Persson
"Eleven har under tre år på Strömbackaskolan alltid visat stor framåtanda och ett brinnande intresse för sitt yrkesval och har dessutom presterat exemplariskt på sina teoretiska kurser. Egenskaper som eleven besitter är positivitet och engagemang samt en föredömlig förmåga till lagarbete. Eleven är en förebild för utbildningen och en bra ambassadör för Byggprogrammet. Det är med glädje vi tilldelar honom 2019 års Bygmastipendium. Grattis, Andreé Persson!"


William Forsberg
"Eleven bidrar alltid till en trivsam lärandemiljö och arbetar ihärdigt för att förbättra sina egna och sina kamraters prestationer. Motivation och ett brinnande intresse för sitt kommande yrke är två karaktärsdrag som personifierar eleven. Det är med glädje vi tilldelar honom 2019 års Bygmastipendium. Grattis, William Forsberg!"

 

Fakta om Bygmastipendiet:
Svensk skola är full av fantastiska ungdomar. På Bygma vill man gärna vara med och lyfta fram några av dem. Därför instiftade man för sex år sedan Bygmastipendiet, där unga förebilder som går sista året på gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram belönas, antingen om man gjort en skolprestation utöver det vanliga eller om man lyckats vända en nedåtgående trend och visat att ”allt är möjligt”.

Bygma anslår 10 000 kronor per skola, som en jury inför varje läsårsavslutning fritt får fördela mellan 1-2 avgångselever. Sökanden ska ha utmärkt sig genom fina studieresultat eller genom att ha gjort en påtaglig uppryckning under sin skolgång och visat att allt är möjligt. Bygmastipendiet delades ut första gången 2014.

Med Bygmastipendiet vill Bygma inspirera fler till att satsa på en utbildning och karriär inom byggbranschen liksom att ingjuta yrkesstolthet i de ungdomar som är på väg ut i arbetslivet.

Bygma har i år utökat med ytterligare två skolor och samarbetar i dagsläget med femton skolor på följande orter:
Källa: Bygma