Nya smartSWITCH HF-sensorer – detekterar närvaro och omgivningsljus


2019-08-06

smartSWITCH HF 5DP S f.
Bild: Wennerström Ljuskontroll
smartSWITCH HF 5DP S f.

smartSWITCH HF 5DP f.
Bild: Wennerström Ljuskontroll
smartSWITCH HF 5DP f.

Den kompakta smartSWITCH HF 5DP f och HF 5DP S f sensorn från Tridonic har ett extra brett detekteringsområde och kräver minimalt utrymme vid inbyggnad i armatur. Sensorn använder mikrovågsteknik och har inbyggt relä (max 400VA) som tänder och släcker belysningen beroende av detekteringen av närvaro och omgivningsljus.

Den nya smartSWITCH HF-sensorn från Tridonic för inbyggnad i armaturer har ett utökat detekteringsområde för närvaro och omgivningsljus. Närvarosensorns känslighet kan nu även justeras från 100 ned till 10 procent för att motverka att ljuset tänds i onödan om man vill minska detekteringsområdet.


Flexibla inställningar
Ljussensorn mäter omgivningsljuset och man kan ställa in ett tröskelvärde på det uppmätta omgivningsljuset och fördröjningstiden innan belysningen släcks med hjälp av de nio DIP-switcharna på sensorn. Bright-Out funktionen förhindrar att ljuset tänds om dagsljuset ger tillräckligt med ljus.

Ljuset tänds enbart om sensorn detekterar närvaro och omgivningsljuset är för svagt. För att motverka att ljuset tänds och släcks ofta så kan hålltiden ställas mellan 5 sekunder upp till 30 minuter innan automatisk släckning sker. smartSWITCH HF-sensorn har en max monteringshöjd på 5 meter, men för att uppnå störst detekteringsområde så är en monteringshöjd på 3 meter optimalt.


Kompakt formfaktor
Den nya sensorn finns i två olika utföranden (olika infästningar) för att i möjligaste mån passa för inbyggnad i de flesta typer av armaturer. Tack vare mikrovågstekniken kan sensorn även användas i slutna armaturer då de högfrekventa mikrovågorna går igenom glas och andra tunna material (dock inte metall).Källa: Wennerström Ljuskontroll