Woodsafe först i Skandinavien att bli internationellt certifierat


2019-09-16


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Woodsafe Timber Protection har som första företag i Skandinaven blivit WPA-certifierat som godkänd producent av brandskyddsbehandling av träprodukter.
– En bekräftelse på att vårt brandskyddsarbete är av högsta kvalitet, säger Thomas Bengtsson, VD.

Det som har blivit certifierat är Woodsafe Timber Protection totala arbete med att i produktionsledet kvalitets-säkra brandskyddet för olika miljöer och sammanhang. Företaget och dess produktion har kvalitetsbedömts och ansetts leva upp till WPAs specificerade och stränga krav för kvalitetssäkrat brandskyddsbehandlat trä. Certifieringen sker via en panel av oberoende experter från ledande branschorganisationer som Exova och BRE, samt privata konsulter.


Källa: Woodsafe