Ny bro över Makurungwefloden ger en säkrare vardag


2019-10-10

Broprojekt i Rwanda.
Bild: Ramboll
Broprojekt i Rwanda.

Morning brief
Bild: Ramboll
Morning brief

– Otroligt givande. Så beskriver Gustav Good, brokonsult på Ramboll, arbetet med att uppföra en bro över den översvämningsdrabbade Makurungwefloden i Rwanda.

Projektet är en del av biståndsorganisationen Bridges to Prosperitys satsning på nya broar runt om i Rwanda. Under en femårsperiod byggs totalt 355 broar. För invånarna i Gashyushya i västra Rwanda innebär den nya bron säker passage över floden för att ta sig till skolan, sjukhuset, kyrkan och marknaden.  

– Behovet blev väldigt konkret när vi besökte en skola i området och rektorn berättade att det fanns perioder då barn inte dök upp eftersom de inte kunde ta sig över floden och för dem blir det naturligtvis en omedelbar förändring. På sikt är förhoppningen att bättre infrastruktur ska leda till förbättrad ekonomi för invånarna i Rwanda som idag är mycket fattiga, säger Gustav Good.

Gashyushya ligger på 1 600 meters höjd och det var mycket varmt.

– Inledningsvis var det mycket kroppsarbete med tunga lyft för att få grundkomponenterna på plats, då var 25 personer från byarna runt omkring med och hjälpte till. Tolv av dem var kvar under hela byggperioden och bildar en kärntrupp som ska ta ansvar för brounderhåll i framtiden, säger Gustav Good.

Lokalbefolkningen pratar kinyarwanda. Tre personer kunde tolka till engelska, men eftersom de inte alltid var på plats fick man ofta kommunicera på andra sätt. Arbetet följde tidsplanen och Gustav låter nästan förvånad när han berättar hur smidigt det fortlöpte. Men uppstod inga tekniska utmaningar som fick lösas på plats?

– Jo, men inga vi inte kunde arbeta oss runt. Eftersom Rwanda har höga importtullar köptes allt material till bron in lokalt. Det mesta var bra men plankorna hade nog inte varit torra vid uppsågning så de var som bananer. Vi fick helt enkelt para och matcha plank när vi lade däcket. Dessutom visade sig broräcket av gallernät ha vassa kanter efter kapning så för att ingen ska riskera att skära sig böjde vi till alla ändar manuellt med tång längs med hela bron.


Rambollteamet utbildade också de personer som ska ansvara för det framtida brounderhållet i säkerhet och elverktygsanvändning. För den som inte är van att använda elektrisk utrustning är det inte självklart var knappar sitter eller att man ska låta verktyget göra jobbet och inte pressa på.

–  De var ovana men tog åt sig den nya kunskapen och omsatte den direkt i praktiken. Jag blev positivt överraskad över vilken respekt alla hade för säkerhetsrutinerna. Det var bara fyraåringar som försökte knalla in på området. En i teamet som jobbar med den här typen av frågor i England tyckte att säkerhetsnivån och medvetenheten var högre i Rwanda än i Storbritannien, säger Gustav Good.

Projektet finansierades av Rambollfonden  och teamet bestod av Rambollmedarbetare från Sverige, Danmark, Finland, Indien och Storbritannien. Uppförandet av bron dokumenterades på en blogg där arbetet kan följas mer i detalj.
Källa: Ramboll