Det är dags att modernisera markförstärkning


2019-11-04

Bild: Geobear

Pålning, en traditionell metod för markförstärkning är den lösning de flesta tänker på om marken behöver förstärkas. Om markförstärkningen initialt genomförts felaktigt, eller inte alls, under byggnationen har det inneburit en omständlig och tidskrävande process att åtgärda i efterhand.

– Tyvärr är det många både nya och gamla byggnader som lider av sättningsproblem, till följd av dåliga markförhållanden. Traditionella metoder för att åtgärda detta har lett till huvudvärk för både entreprenadfirmor och fastighetsägare. Vår metod, baserad på innovativa geopolymerteknik gör dessa arbeten många gånger snabbare, och framförallt betydligt smidigare att genomföra, säger Asim Shaikh VD för Geobear.

Markförstärkning med hjälp av geopolymerer genomförs i det drabbade området, vilket kan vara allt från endast ett hörn i en byggnad, till en hel lagerlokal eller delar av infrastrukturen. Små hål med en diameter på ca 16 millimeter, borras med omkring en meters mellanrum i det område som behöver markförstärkas.

Det djup som behövs för geopolymerinjekteringen avgörs genom marktester, och lösningen designas sedan specifikt för de gällande markförhållandena och är lämplig för de flesta jordtyper. Ibland behöver injekteringen genomföras på många meters djup, ibland räcker det att förstärka det översta lagret.

– Vårt ingenjörsteam tar fram en skräddarsydd lösning för varje specifikt projekt, baserat på gällande förutsättningar. Den största fördelen med geopolymerinjektering, gentemot traditionella metoder är att det ofta är möjligt att genomföra projekten utan att behöva ta hål i golven. Många gånger behöver vi inte ens vara inne i byggnaden utan injektering utifrån, in under byggnaden är fullt tillräckligt, säger Asim Shaikh.

Geobear geopolymerteknik har sitt ursprung i Norden, och har använts i över 200 000 projekt världen över.

– Det är dags att modernisera markförstärkningen, för trots att vår metod använts sedan 1983 på Heathrow, i lagerlokaler för världsomspännande skandinaviska bolag och i en mängd projekt för industribolag i Sverige så är det fortfarande många som inte känner till möjligheterna, avslutar Asim Shaikh.Källa: Geobear