Förslag att Knappstad växer med 15 hus


2019-11-08

Plankarta för förslaget till ny detaljplan. Gul markering visar var de nya husen ska kunna byggas.
Bild: Karlstads kommun
Plankarta för förslaget till ny detaljplan. Gul markering visar var de nya husen ska kunna byggas.

I ett förslag till ny detaljplan föreslår Karlstads kommun nu att det kan byggas cirka 15 småhus på Knappstad. Husen ska kunna fördelas mellan radhus och villor i en till två våningar. Den stora ladan skyddas och får inte rivas. Nu får grannarna lämna sina synpunkter.

Under torsdagen fattade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslut att detta förslag till detaljplan ska gå ut på samråd. Syftet med den nya detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder. Tanken är att bygga enbostadshus och parhus inom området.

En stor gammal lada som tillhört Knappstad gård är en av områdets äldsta byggnader och finns bland annat med på en karta från 1875. Ladan får därför rivningsförbud och skydds- och varsamhetsbestämmelser för att säkerställa att den bevaras för framtiden.

En vall ska även byggas längs med Skoghallsvägen för att bland annat skydda området från buller.Källa: Karlstads kommun