Upphandling av simhall i Örnsköldsvik avbryts


2019-12-08


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Den planerade tillbyggnaden med ny simhall i anslutning till Paradisets upplevelsebad stoppas tills vidare. Offererade byggkostnader överskrider kostnadskalkyl.

Örnsköldsviks kommun avbryter upphandlingen av ny simhall i anslutning till Paradisets upplevelsebad i Örnsköldsvik. Anledningen är att inkomna anbud kraftigt överstiger budgeterade medel. 

– Det är tråkigt att behöva göra halt i en viktig och attraktiv satsning. Men vi befinner oss i ett ansträngt ekonomiskt läge och jag ser det därför inte som försvarbart att utöka budgeterad investeringsram, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén. 

Närmast kommer berörda verksamheter inom kommunen att kallas samman för att diskutera den uppkomna sitautionen och hur kommunen ska gå vidare. 

– Vi behöver sätta oss och resonera om vilka konsekvenser detta får, både ur själva simhallsfrågan, men även så konkreta saker som kommande simundervisning, säger Per Nylén vidare.Källa: Örnsköldsviks kommun