Mimer förbereder sig för att bygga 100 bostäder i Dingtuna, Västerås


2019-12-11


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Styrelsen för Bostads AB Mimer fattade idag beslutet att köpa mark av Gustavianska stiftelsen vid Uppsala Akademi. De handlar om totalt ca 7 000 m2 som en del av Österby 1:2. Mark som kan ge ca 100 bostäder i radhus eller mindre flerbostadshus i Dingtuna. 

Dingtuna har drygt 1 000 invånare och de flesta bor i småhus. Grundskola, tåg- och busskommunikation finns på orten, samt ett mindre utbud av kommersiell service. Planer finns på att bygga totalt ca 280 bostäder söder om järnvägen, varav Mimer ska svara för ca 100 lägenheter. Detaljplanen har dock stoppats av Mark- och miljödomstolen med anledning av att bebyggelsen sker på odlingsbar mark. Västerås stad kommer att överklaga beslutet.

– I Mimers uppdrag ingår att vara med och utveckla hela Västerås. I det arbetet är levande serviceorter som Dingtuna viktiga att prioritera. Vi vill att Dingtuna ska kunna erbjuda nya bostäder, locka till sig fler människor och växa för att kunna erbjuda ännu bättre service och kommunikationer. Därför har styrelsen tagit beslutet att köpa mark som ger Mimer möjligheter att bygga småskaligt i en fin omgivning med närhet till både skola och tågstation. Markköpet är givetvis villkorat till att en godtagen detaljplan finns på plats, säger Jesper Brandberg (L), styrelseordförande, Bostads AB Mimer.

– Vi har respekt för de synpunkter finns och för Mark- och miljödomstolens beslut att stoppa byggplanerna. Västerås stad kommer att överklaga och vi avvaktar den fortsatta tillståndsprocessen. Från Mimers sida vill vi säkerställa tillgången till bra mark i Dingtuna för att kunna bygga radhus och låga flerbostadshus. Vi vill gärna investera i  Dingtuna som har bra förutsättningar att växa och kan erbjuda ett fint boende med bra kommunikationsmöjligheter, säger Mikael Källqvist, VD, Bostads AB Mimer.Källa: Bostads AB Mimer