Magnolia Bostad tecknar fyra hyresavtal med Borlänge kommun


2019-12-12

Visionsbild Gyllehemmet
Bild: Magnolia Bostad
Visionsbild Gyllehemmet

Magnolia Bostad har tecknat fyra 20-åriga hyresavtal med Borlänge kommun för en ny samhällsfastighet innehållande särskilt boende för äldre om 54 lägenheter, förskola, hemtjänst och dagverksamhet. Magnolia Bostad kommer även att uppföra 47 trygghetsbostäder på fastigheten. Totalt kommer fastigheten att omfatta cirka 7 700 kvm.

Fastigheten kommer att samla kommunala verksamheter under samma tak där det finns möjlighet att nyttja gemensamma funktioner såsom som storkök, gym och bastu. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och ha dubbla hissar, samlingssal och för äldreboendet en SPA-avdelning.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet från Borlänge kommun att bygga lokaler för kommunala kärnverksamheter samt Borlänges första trygghetsboende. Gyllehemmet är ett projekt vi är stolta över. Borlänge och Dalarna är en viktig marknad där vi vill fortsätta att investera, säger Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad.

Det finns en stor efterfrågan av trygghetsbostäder i kommunen. De boenden som nu uppförs på fastigheten Gyllehemmet 2 kommer att bli de första som byggs i kommunen och vara en del i kommunens äldreomsorgsförsörjning för att erbjuda äldre fler boendeformer.

– Vi arbetar kontinuerligt med att hitta bra lösningar för att kunna erbjuda fler platser inom äldreboenden och förskola. Extra bra är det om det är möjligt att nyttja lokaler och funktioner tillsammans. Att vi gör detta i samarbete med Magnolia Bostad, som är en ledande aktör inom utveckling av vårdfastigheter, är förstås glädjande, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Totalentreprenaden kommer nu att handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling.

Magnolia Bostad ser ett ökande behov i av olika typer av samhällsfastigheter och utvecklar verksamhetsnära byggnader med fokus på de som kommer att leva och verka där. Catrin Viksten är nytillsatt chef för utveckling av Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad. Hon har gedigen erfarenhet från skola och vård med en bakgrund från bland annat Ersta Diakoni och Hemsö. Hon har utvecklat sjukhus, vård- och omsorgsboenden och varit talesperson för skolfastigheter på Hemsö.Källa: Magnolia Bostad