Godkända lås vanligare än brandsäkerhetsgenomgång


2019-12-16

Susanne Fagerberg, försäkringsexpert på Länsförsäkringar.
Bild: Länsförsäkringar
Susanne Fagerberg, försäkringsexpert på Länsförsäkringar.

Att se till att skador inte inträffar är en viktig del i de mindre företagens arbete. Nästan åtta av tio företag har ordnat med godkända lås på alla dörrar eller ingångar. Trots att brandsäkerhetsgenomgång är lagstadgat så är det bara knappt hälften av företagen som sett till att genomföra det. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar bland landets företagare med upp till 49 anställda.

Ungefär lika stor andel som ordnat godkända lås har installerat brandvarnare, brandsläckare eller sprinklers.

– Brandskydd är något som företagen ska jobba med systematiskt och löpande beroende på vilka brandrisker som finns i verksamheten. Här kanske tjänsteföretagen inte har ämnet lika högt på agendan som de företag som jobbar med brandfarliga ämnen eller maskiner till exempel. Men ämnet är viktigt för alla branscher. Kanske är det förebyggande arbetet företagaren gör en viktig hållbarhetsfråga. Undviker man en brand som motsvarar storleken på en normalstor villa har man besparat jorden 25 ton koldioxidutsläpp, säger Susanne Fagerberg, försäkringsexpert på Länsförsäkringar

Med löpande brandskyddsarbete menas också att kunskaperna om brandskyddet underhålls och utvecklas inom verksamheten. Det ingår också att företagaren har skyldighet att kommunicera med de som vistas i lokalerna.

– Det är såklart jätteviktigt att jobba förebyggande så att bränder inte uppstår över huvudtaget men det ska också finnas en plan kring vad som gäller om det faktiskt inträffar en brand i lokalen. Här ser vi att det är betydligt större andel företag med fler än fyra anställda som har gjort brandskyddsgenomgång än de som är max tre på jobbet, säger Susanne Fagerberg.

Fråga: Har ditt företag ordnat med någon eller några av följande förebyggande åtgärder?

Företag med mellan 1-49 anställdaJaNej Vet inte
Godkända lås på alla dörrar/ingångar78 procent    15 procent    7 procent    
Brandsläckare och/eller sprinkler77 procent19 procent4 procent
Brandvarnare76 procent19 procent5 procent
Buffert för oförutsedda händelser i företaget               74 procent23 procent3 procent
Sjukvårdsförsäkring för anställda       73 procent25 procent2 procent
Rutiner för säker datalagring70 procent26 procent4 procent
Installerat inbrottslarm57 procent39 procent4 procent
Gjort brandsäkerhetsgenomgång 49 procent41 procent10 procentKlicka här för att få t
ips på hur en kan förebygga brand.Källa: Länsförsäkringar