Inbrottsskyddad lägenhetsentrédörr utan kompromisser


2020-01-27

Bild: Jeld-Wen Sverige AB

Nu är det möjligt att få RC3-klassade invändiga lägenhetsentrédörrar med träkarm från Swedoor, vilket gör att du inte behöver kompromissa om du vill ha en äkta träkänsla i trapphuset.

En av fördelarna med att välja en träkarm är att designen på dörrbladet går att kombinera med fanerad eller målad karm vilket ger nya möjligheter att få den trapphuskänsla man är ute efter. Tidigare har man varit hänvisad till stålkarm för att få dörren inbrottsklassad enligt RC3.

Men även när det gäller klimategenskaper är en träkarm att föredra då det innebär en klar förbättring i u-värde. En sådan dörr har ett u-värde på ca 1,2 W/m2K, att jämföra med en dörr med stålkarm som ligger på ca 1,8 W/m2K. Swedoors lägenhetsentrédörrar i samtliga ljud-, brand- och inbrottsklasser finns nu också med klimatklassning. Dessa är klassade i klimatklass C1 vilket innebär att de klarar en temperaturskillnad på 20 grader mellan dörrens olika sidor.Källa: Jeld-Wen Sverige AB