Skanska bygger järnväg i Vestfold, Norge för cirka 330 miljoner kronor


2020-06-26

Bild: Jiří Rotrekl/Pixabay

Skanska har tecknat avtal med Sa.Pi. NOR om markarbeten på den norra delen av en ny järnvägssträcka i Vestfolds län, Norge. Kontraktet är värt cirka 330 miljoner norska kronor, cirka 330 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2020.

Kontraktet inkluderar flyttning av massor, ombyggnad av offentlig infrastruktur samt andra tillhörande vatten- och avloppsarbeten.

Byggnationen påbörjas i juni 2020 och byggtiden är 20 månader.Källa: Skanska