Serafim Fastigheter förvärvar i Sollentuna


2020-06-29

Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.
Bild: Serafim Fastigheter
Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheten Sollentuna Elfenbenet 1. Fastigheten ligger i Edsbergs industriområde i Sollentuna och innefattar främst tillverkning, lättindustri samt inslag av kontor.

Fastigheten innehar 4 600 m2 uthyrningsbar LOA med fastighetsarea om 8 300 m2.
Serafim förvärvade intilliggande fastighet, Elfenbenet 2, i vintras med verksamhet inom lager och lättindustri.

– Förvärvet ligger i linje med vår affärsplan i förvaltningsverksamheten; att förvalta och utveckla kommersiella fastigheter, främst lager, logistik och lättindustri med utvecklingspotential i bra lägen i Stockholms län. Elfenbenet 1 ligger i ett attraktivt mikroläge för hyresgäster inom tillverkning och lättindustri. Fastigheten genererar bra kassaflöden samtidigt som vi ser stor utvecklingspotential över tid. I och med detta förvärv stärker vi vår närvaro ytterligare i Sollentuna, säger bolagets vd Rickard Jacobsson.


Källa: Serafim