Underhållsvolymen väntas falla svagt under 2020


2020-08-05

Underhållsvolymen väntas falla svagt under 2020.
Bild: Navet
Underhållsvolymen väntas falla svagt under 2020.

NAVET Analytics beräknar i sin senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, att den totala byggnadsunderhållsvolymen 2019 uppgick till närmare 258 miljarder kronor. Detta var en ökning med 2 procent jämfört med 2018.

NAVET Analytics räknar med att underhållsvolymen kan komma att ligga kvar på ungefär oförändrad nivå under perioden 2020-2022. Bland de sektorer som kan komma att utvecklas sämre än genomsnittet kan man lyfta fram småhus samt kontor och handel, där konjunkturförsvagning och en ökad osäkerhet på bostadsmarknaden kan medverka till minskade incitament för underhåll.

Källa: NAVET Analytics