Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av 232 hyresrätter i Kalmar


2020-08-10

Fastigheten Björnbäret i Kalmar har fått ny ägare.
Bild: Magnolia
Fastigheten Björnbäret i Kalmar har fått ny ägare.

Magnolia Bostad har under andra kvartalet tecknat avtal om försäljning av fastigheten Kalmar Björnbäret 1 i Snurrom, Kalmar kommun, omfattande 232 hyresrätter om ca 11 000 kvm uthyrningsbar area.

Försäljningen sker som en bolagsaffär och köpare är ett bolag bildat av Arctic Securities. Det underliggande fastighetsvärdet vid färdigställande uppgår till 369 mkr och är i linje med vad som låg till grund för värdering till verkligt värde i bokslutet för första kvartalet 2020. 

Byggnation påbörjades under 2019 och första inflyttning skedde under första kvartalet 2020. Bedömt årligt hyresvärde då projektet är fullt uthyrt uppgår till cirka 19 mkr.

Snurrom är ett område beläget i norra Kalmar som kommer att bli en förlängning av staden med närhet till grönområden, badplatser och golfbanor. I södra Snurrom planeras ett centrum och en aveny som kommer ge stadsdelen liv och rörelse med uteserveringar, hotell, kontor, affärer och torg. 

Fastigheten består av fyra huskroppar och 232 lägenheter om 1-3 ROK med egen balkong eller uteplats. Byggnaderna är certifierade i enlighet med Miljöbyggnad Silver och är delvis byggda i trä. Trä är ett förnybart och miljövänligt alternativ som är enkelt att underhålla, åldras vackert och har en liten miljöpåverkan. På taken planeras det för solceller, vilket kommer ge kvarteret en låg energiförbrukning.

– Vi är mycket glada över att bidra till utvecklingen av området Snurrom som nu genomgår stora förändringar för att bli en ny modern stadsdel som knyter ihop Kalmar och Lindsdal. Projektet Björnbäret har beviljats investeringsstöd, vilket innebär att byggnaderna är uppförda med högre krav på energieffektivitet och lägre hyror, säger Magnus Ericsson, Regionchef Mitt på Magnolia Bostad.


Källa: Magnolia Bostad