NCC bygger 400 lägenheter åt SPG i Bålsta


2020-08-10

Visionsbild över Stationslunden (bilden är en illustration).
Bild: Tengbom
Visionsbild över Stationslunden (bilden är en illustration).

NCC ska på uppdrag av Scandinavian Property Group bygga cirka 400 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter, i Bålsta norr om Stockholm. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 450 miljoner kronor.

– Scandinavian Property Group (SPG) förvärvade projektet i Bålsta under hösten 2017 då detaljplaneprocessen var pågående och har sedan dess arbetat intensivt med att säkerställa ett genomförande av projektet. Startbesked har erhållits och SPG kommer nu etappvis påbörja byggnationen och tillföra Bålsta Centrum 400 nya bostäder, vilket känns fantastiskt, säger Carl Zetterqvist, vd för SPG i Sverige.

Projektet går under namnet Stationslunden och är beläget i Bålsta, Håbo kommun, norr om Stockholm. Det handlar om nybyggnation av fem huskroppar med 104 bostadsrätter och 284 hyresrätter. Lägenheterna är välplanerade i storleken 1-4 rum och samtliga bostadsrätter har egen balkong eller uteplats.

Stationslunden erbjuder närhet till såväl natur och vatten som till pendeltåg och stadskärna. Området rymmer också flera skolor, gymnasium och service som äldreboende.

– Vi ser fram emot att fortsätta detta samarbete med SPG. Under projekteringsfasen har vi tillsammans utvecklat en produkt, utifrån både teknik och byggbarhet, som är mycket kostnadseffektiv. Detta har möjliggjorts genom ett kreativt och tätt samarbete, säger Annika Grönberg, avdelningschef NCC Building Bostad Stockholm.

Byggstart sker under sommaren 2020 och inflyttning sker successivt från och med 2021. Projektet beräknas vara färdigställt runt årsskiftet 2022/2023.

Affären uppgår till cirka 450 miljoner kronor och orderregistreras i tredje kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.Källa: NCC