Skillnader i prisutvecklingen för bostäder


2020-08-10

Liten skillnad i prisutvecklingen för bostäder som helhet, men stor skillnad mellan bostadstyperna.
Bild: Navet
Liten skillnad i prisutvecklingen för bostäder som helhet, men stor skillnad mellan bostadstyperna.

Under perioden januari till juni i år har priserna på sålda bostäder totalt sett hållit sig på en oförändrad nivå. Det är dock stora skillnader mellan småhus och bostadsrätter.

Priserna på småhus har ökat med 4,5 procent medan bostadsrättspriserna har minskat med 4,8 procent. Om man jämför prisnivåerna i juni i år med samma period förra året visar bostadsrätterna nolltillväxt medan småhuspriserna har stigit med strax över 5 procent. Analysen, som bygger på statistik från SCB, återges i NAVET Analytics månadsindikatorer Marknadssignaler & Prognoser.Källa: NAVET Analytics