ALT Hiss expanderar genom förvärv av Jönköpingsföretaget GT Hiss & El


2020-08-12

Göran Björkqvist, VD på ALT Hiss, och Göran Tropp, GT Hiss & El är nöjda med affären som de båda menar kommer gynna såväl medarbetare som kunder.
Bild: ALT Hiss
Göran Björkqvist, VD på ALT Hiss, och Göran Tropp, GT Hiss & El är nöjda med affären som de båda menar kommer gynna såväl medarbetare som kunder.

ALT Hiss köper GT Hiss & El i Jönköping, ett företag som ALT samarbetat med i mer än 25 år, och stärker därmed ytterligare närvaron i Jönköpingsregionen.

ALT Hiss har expanderat kraftigt senaste åren och bygger ut såväl huvudkontoret som organisation för att fortsätta tillväxten, samtidigt som ägarna av GT Hiss & El kommit till en punkt där de kände svårighet att utveckla företaget ytterligare. Därmed är affären både läglig och naturlig för bägge parter.

– GT Hiss & El är ett välskött företag med gott renommé i branschen, och vi har samarbetat med dem under lång tid, så den här affären känns som ett naturligt steg för att ytterligare stärka vår närvaro i Jönköpingsregionen, säger Göran Björkqvist, VD på ALT Hiss och tillika en av två delägare, och fortsätter:
– GT Hiss & El har en gedigen serviceportfölj som vi kommer jobba vidare med för ytterligare tillväxt i regionen.

GT Hiss & El startades av far och son, Stig och Göran Tropp, som ett serviceföretag i hissbranschen, 1994. De senaste åren har företaget drivits av makarna Göran och Ann Tropp. Företaget har nio anställda varav åtta rena tekniker som utför allt från förebyggande underhåll och modernisering av befintliga hissar och rulltrappor till nybyggnation.

Under alla de år företagen samarbetat har GT Hiss & El monterat hissarna som ALT sålt i Jönköpingsregionen och även skött garantiservice av dem.

– När det nu är dags att lämna över rodret känns det bra att det är ALT Hiss som tar över, säger Göran Tropp, och fortsätter:
– Vi har samarbetat länge och vet att ALT är ett stabilt företag med en tilltalande företagskultur och stort kundfokus som jag är övertygad att både jag och våra medarbetare kommer passa bra in i.Källa: ALT Hiss