Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner till upprustningen av Göta kanal


2020-09-19

Göta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.
Bild: Oscar Lüren
Göta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som AB Göta kanalbolag och ägaren, staten, fattat beslut om att genomföra åren 2016-2020. Det är de mest omfattande insatserna som genomförts sedan kanalen invigdes 1832.

I budgetpropositionen för 2021 planerar regeringen att satsa ytterligare 80 mkr på upprustningen av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal. Utöver detta fördubblas också det årliga underhållsanslaget till 40 mkr per år.

– Den ursprungliga planen var att renoveringsarbetet skulle vara klart till säsongen 2020, men när man börjar peta i en 200 år gammal konstruktion dyker det upp nya behov som är svåra att förutse, säger Roger Altsäter vd på AB Göta kanalbolag.

Svenska staten, har under de fem år projektet pågått, investerat över 500 mkr för att anpassa Göta kanal till de krav på säkerhet som bland annat en ny dammsäkerhetslag från 2014 ställer.

– Att vi nu kan få fortsätta arbetet som krävs för att årtusendets svenska byggnadsverk ska bevaras och få fortsätta att vara en viktig motor för svensk besöksnäring känns fantastiskt bra, säger Magnus Hall, styrelseordförande i AB Göta kanalbolag.Källa: Göta Kanal