Heba installerar bergvärme och solceller i fastighet på Lidingö


2020-09-17

Bodalsvägen i Lidingö.
Bild: Heba
Bodalsvägen i Lidingö.

Heba Fastighets AB har fattat beslut om att installera bergvärme kombinerat med solceller i fastighet på Bodalsvägen, Lidingö. Bytet av miljösystem innebär att fjärrvärmen byts ut till egenproducerad energi.  

– Heba arbetar kontinuerligt för att minimera vår miljöpåverkan. Det ligger helt i linje med vår strategi för hållbarhet. Genom att hämta värme från berget och återanvända värmen i frånluften samt producera el via solceller, minskar behovet av köpt energi, säger Patrik Emanuelsson vd på Heba.  

Den aktuella hybridlösningen, som kompletterar bergvärme med solceller, kommer stå för uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten. Energibesparingen i fastigheten på Lidingö förväntas bli 75 procent sett till kWh. 

Beslut om att införa motsvarande hybridlösningar i fler fastigheter väntas framöver.   
Källa: Heba