Liljewalls vice VD utsedd till adjungerad konstnärlig professor vid Chalmers


2020-09-17

Hilda Esping Nordblom, vice VD, Liljewall.
Bild: Veera Kokko
Hilda Esping Nordblom, vice VD, Liljewall.

Hilda Esping Nordblom är utsedd till adjungerad konstnärlig professor vid avdelningen Byggnadsdesign, vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Hon kommer att vara verksam med bostadsfrågor i samverkan med CBA, och bidra som lärare på både kandidat- och mastersnivå, som föreläsare och bistå i forskningsprojekt.

Hilda har över 25 års erfarenhet i rollen som arkitekt och idag en av Liljewalls främsta bostadsexperter. Under 2015 tillträdde hon som vice VD för bolaget och deltar aktivt i både ledningsgrupp och styrelse.

Sedan 2017 sitter även Hilda i styrgruppen för Centrum för Boendets Arkitektur (CBA) och har under åren samverkat med Ola Nylander, professor vid Byggnadsdesign vid Chalmers, bland annat när de gav ut boken ”Bostäder att trivas i”.

Hildas arkitekturkarriär tog sin början genom studier vid Chalmers och hon ser fram emot att återvända i rollen som adjungerad professor.

– Jag hade många väldigt bra lärare som lärde mig mycket, det känns roligt att nu få möjligheten att ge något tillbaka. När man är student har mycket tankar och funderingar om sin framtida roll och jag hoppas att jag kan ge studenterna en god start in i arkitektyrket. Jag ser också fram emot att diskutera framtidens bostäder, hur kan vi åstadkomma hållbara boendemiljöer som tillför värde för den lilla människan - idag och i morgon, säger Hilda.

Idag, den 17/9, hålls Hildas installationsföreläsning vid Chalmers.Källa: Chalmers