Positiva signaler från arkitekterna i NAVET Analytics konsultpanel


2020-09-21

Positiva signaler från arkitekterna i NAVET Analytics konsultpanel.
Bild: NAVET Analytics
Positiva signaler från arkitekterna i NAVET Analytics konsultpanel.

NAVET Analytics konsultpanel är en undersökning med olika typer av konsulter i byggbranschen, där analyser av arbetsvolym och orderstock ligger till grund för att bedöma den kommande konjunkturutvecklingen på byggmarknaden.

Som NAVET Analytics tidigare har rapporterat om visar konsultpanelen på minskad arbetsvolym under det senaste halvåret. När fokus istället riktas mot arkitekterna som enskild grupp i undersökningen blir bilden annorlunda.

– Under de senaste sex månaderna har arbetsvolymen ökat med drygt 6 procent enligt de intervjuade arkitekterna i vår panel. Jämfört med undersökningen för 12 månader sedan är det en stor förbättring, då arbetsvolymen istället hade minskat med nästan 5 procent, berättar Jenny Ingelström, Analytiker på NAVET Analytics, och fortsätter:
– Uppdrag som de intervjuade  arkitekterna främst arbetar med för tillfället är projekt inom bostadsbyggande och offentliga lokaler, där det senare även väntas växa framöver. Förväntningarna på orderstocken de kommande månaderna är också den mer optimistisk bland arkitekterna än övriga konsulter i panelen, vilket ger positiva signaler om byggmarknadens utveckling den kommande tiden.


Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg