Unikt brandtest av skifferfasad


2020-09-23

Tio av Nordskiffers skiffersorter har nu testats enligt SPFire105 i det ventilerade fasadsystemet NordClad.
Bild: Nordskiffer
Tio av Nordskiffers skiffersorter har nu testats enligt SPFire105 i det ventilerade fasadsystemet NordClad.

Ett unikt brandtestet av naturstensfasad enligt SPFire105 har genomförts hos RISE. Beställare av testet var företaget Nordskiffer, som är leverantör av fasadsystem för takskifferplattor.

– Vi får många frågor om våra skiffersorter och fasadsystemet både från arkitekter och beställare, berättar Henrik Morell på Nordskiffer.
– Det handlar ju om att människor ska kunna känna sig trygga, en självklarhet även för oss som leverantör. Alla delar i fasadsystemet och skifferplattorna är obrännbara men att få på papper hur alla delar samverkar vid en brand kan vi bara få reda på vid ett större test.

Företagets fasadsystem med takskiffer har tidigare genomgått ett brandtest i mindre skala.
– När JM projekterade Fyrtornet på Lidingö genomfördes ett första brandtest på takskifferfasad, nu har vi alltså gjort ytterligare ett test och då valde vi att köra SPFire105. Det är ett tufft test och många av våra beställare frågar specifikt efter det, berättar Henrik.

Väggen som provades var 4x6 meter och utgjordes av takskifferplattor monterade med krok i NVFL som är en ventilerad fasadläkt av stålplåt. Fasadsystemet heter NordClad och är framtaget för att klara nordiskt klimat och en livslängd på minst 50 år. I det första testet användes den skiffersort som var aktuell för Fyrtornet, men i detta testades tio olika skiffersorter.

– Vi tar den här typen av tester på största allvar, säger Henrik. Vi har även gjort ett test för vindlaster så att vi har koll på att fasadsystemet med takskiffer klarar hårda vindar vid kusten. Båda testerna har genomförts hos RISE och det känns tryggt att ha deras kunskap och erfarenhet med sig, avslutar han.

Sammanfattningsvis blev fasadsystemet med takskifferplattor godkänt. De uppmätta temperaturerna och värmeflödena låg med god marginal under de uppställda kravnivåerna. Nedfallet från testet utgjordes av enstaka flagor av förkolnat skiffer, inga övriga delar av fasadsystemet påverkades.

Sammanställning av resultat från RISEs rapport:Källa: Nordskiffer