NCC AB ny stödjande medlem till IMM


2020-10-09

<span>Natali Engstam Phalén, generalsekreterare IMM.</span>
Bild: IMM
Natali Engstam Phalén, generalsekreterare IMM.

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit NCC AB (NCC) som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Flera aktörer i byggsektorn, däribland NCC, arbetar sedan länge aktivt med att motverka korruption och för att höja etiken och kunskapsnivån. Detta bland annat genom den överenskommelse mot korruption som finns i sektorn. Genom medlemskapet bidrar NCC till IMM:s arbete mot korruption och markerar samtidigt vikten av antikorruptionsfrågan ytterligare. Vi är därför glada att välkomna NCC som stödjande medlem till IMM, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling, med visionen att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett börsnoterat företag med drygt 15 000 anställda och en omsättning på drygt 58 miljarder kronor.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.Källa: IMM