Förbo skalar upp produktionen av förnybar el


2021-09-09

Förbos energiingenjör Pouria Tavakol tillsammans med driftansvarig Förbovärd i Kungälv Andreas Carlsson nedanför den nyinstallerade solcellsanläggningen på Bohusgatan 8, Koön Marstrand.
Bild: Förbo
Förbos energiingenjör Pouria Tavakol tillsammans med driftansvarig Förbovärd i Kungälv Andreas Carlsson nedanför den nyinstallerade solcellsanläggningen på Bohusgatan 8, Koön Marstrand.

Förbo har under 2021 installerat solcellsanläggningar på både gamla och nya fastigheter. Satsningen på solceller gör att bostadsbolaget enligt beräkningar i dagsläget kan spara över 70 ton koldioxidutsläpp årligen.

De senaste två åren har Förbos satsningar på solceller ökat kraftigt. Fyra anläggningar är nu igång och ytterligare två planeras. De solcellsanläggningar som idag är igång producerar enligt beräkningar tillsammans 125 000 kWh (kilowattimmar) solel årligen vilket medverkar till att Förbo sparar ungefär 70 ton koldioxidutsläpp per år.
– Förbos mål är att installera solcellsanläggningar med en effekt på 40-80 kW per år och där ingår planen på att all nyproduktion på Förbo framöver ska ha solceller, berättar Pouria Tavakol som är energiingenjör på Förbo.

Kvarteret Landevi gårdar i Landvetter är Förbos senaste tillskott, fyra nyproducerade hus vars fastighetsel och ventilation delvis drivs av solceller. Inför framtida projekt önskar Förbo även att kunna sälja solel till hyresgästerna.

De solcellsanläggningar som installerats på hus i Förbos befintliga fastigheter försörjer varsin bergvärmepump.
– När vi planerar solceller till befintliga fastigheter tänker vi på att maximera egenanvändningen av solel och minska andel solel som ska säljas ut på nätet. Därför har vi två exempel, Bohusgatan 8 på Koön och Mandelkremlan i Mölnlycke där stor andel av sol-elen går till att försörja bergvärmepumpar som i sin tur försörjer fastigheterna med värme och varmvatten. Resten går till fastighetsel, förklarar Pouria Tavakol.

Energifrågan är en prioriterad fråga i Förbos hållbarhetsarbete och framtiden för solenergi ser ljus ut. Solcellerna i sig kan dock bli mer hållbara och därför ingår Förbo just nu i en testreferensgrupp ledd av RISE och Energimyndigheten för att som upphandlande myndighet kunna kravställa lägre klimatpåverkan vid tillverkningen av solcellspanelerna.


Källa: Förbo