Avesta kommun

Facebook
Instagram

Sjöson AB ny majoritetsägare i Fristad Bygg – ser stark tillväxtpotential


2018-02-01

Bild:Sjöson AB

Den 1 februari stod det klart att Sjöson AB tillsammans med Jonas Karlsson Affärsutveckling AB förvärvar majoriteten i AB Fristad Bygg. Lars Serrander, ägare sedan 1982, lämnar företaget medan kompanjonen Peter Serrander är fortsatt partner och delägare i bolaget. De nya ägarna ser en stark tillväxtpotential för Fristad Bygg – främst för affärsområdet construction management, där man även fortsättningsvis ska vara marknadsledande inom träkonstruktion.

– Fristad Bygg är den mest intressanta aktören i Sverige inom hållbart byggande. Vi tror helhjärtat på företaget, dess kunder och inte minst medarbetarnas kompetens. De nuvarande styrkorna kommer ligga till grund för fortsatt tillväxt. Det är både glädjande och tacksamt att få möjlighet att förvalta och utveckla ett så pass anrikt och framgångsrikt företag som Lars och Peter Serrander med medarbetare har byggt upp tillsammans under många år, säger Lars Sjöberg på Sjöson AB.


”Vårt entreprenörskap och affärstänk blir en tydlig trygghetsfaktor”
Fristad Bygg har haft Fristad strax utanför Borås som bas sedan 1941 då Helge Hermansson startade bolaget. Under de senaste 45 åren har företaget ständigt utvecklats med nya affärsområden, nya kundkoncept, internationella samarbeten och spets på många områden, alltid med utgångspunkt från djupt rotade värderingar.

Men trots den lokala förankringen med flest uppdrag i och omkring Borås har man på senare år hamnat i blickfånget för hela landets byggbransch. Mycket tack vare sin unika spetskompetens inom avancerade träkonstruktioner men också för sin samverkan för hållbarhet.

 – Fristad Bygg har en unik kompetens att både utveckla och utföra byggprojekt. Vi ser tillväxt inom samtliga av företagets fyra affärsområden. Man är marknadsledande inom träkonstruktioner, samarbetar med världsledande leverantörer och har branschens bästa kompetenser inom företaget. Vi går in i ett företag med urstarka värden och med vår erfarenhet av entreprenörskap och affärstänk blir vi en trygghetsfaktor som långsiktigt kan utveckla Fristad Bygg ytterligare, säger Hans-Anders Karlsson på Sjöson AB.


Delad vision ledde till nytt ägarskap
Lars Serrander lämnar med förvärvet ett välrenommerat byggföretag med idag nästan 100 anställda och en årsomsättning på närmare 300 miljoner vid senaste bokslut. Och enligt honom själv hamnar företaget nu i trygga händer. 

– Vi har fått erbjudanden från flera större koncerner och företag, både lokala och nationella, men det var först när Sjöson visade intresse som det kändes helt rätt, säger Lars Serrander. 

– Vi har en samsyn på entreprenörskap och delar vision och värderingar. De blir en kompetent ägare som skapar trygghet för de anställda och den fortsatta utvecklingen. Både jag och Lars känner samklang med såväl Sjöson som Jonas Karlsson och tror att de kan ta företaget in i framtiden på ett mycket bra sätt, säger Peter Serrander, som blir kvar i företaget som partner och delägare. 

Ett av de första uppdragen som står på agendan för de nya ägarna blir att rekrytera ny VD. Den processen har precis inletts. 


 


Källa Källa: Sjöson AB

Skriv ut

Specialfastigheters halvårsrapport: Stärkt förvaltningsresultat och högre marknadsvärde

Förvaltningsresultatet har stigit med 9 procent och uppgår till 701 Mkr (673 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 900 Mkr till 25 935 Mkr (25 002 Mkr).

Läs mer
Accessgruppen scando


Diös och NP3 gör bytesaffär i Gävle

Diös och NP3 gör en bytesaffär i Gävle. Syftet är att ytterligare stärka närvaron i respektive geografiska fokusområden. Diös köper 5 centrala...

Läs mer


Välkommen till Trä & Teknik 2018!

På årets Trä & Teknik fortsätter vi att spegla hela värde­kedjan: från stock via sågverk till hela den tillverkande träindustrin. Här visas...

Läs mer
Connector


Det våras för hyresrätten

Förra året färdigställdes det för första gången på fem år fler bostadsrätter än hyresrätter. Detta trots att de kommunala...

Läs mer


Sista etappen i Åhusparken flyttar in

Onsdagen den 11 juli flyttar hyresgästerna in i tredje och sista etappen i Åhusparken. Nycklarna delas ut från klockan 09.00.


Nu har projektet i Åhusparken nått sitt slut...

Läs mer
Bora


BAB växer och behöver förstärka organisationen

Vi har valt att satsa på tillväxt, vilket känns väldigt positivt. Våra regioner, NV Skåne, Malmö och Halland är alla i behov av fler resurser som vill vara...

Läs mer


Arkitema blir byggherrerådgivare för diabetescentrum

Arkitema Architects har tillsammans med underkonsulten Brix & Kamp valts ut som byggherrerådgivare för etableringen av det kommande Steno Diabetes Center i Odense.

Läs mer
Mirka


SYSTEMHUS AB medverkar i Almedalen

Systemhus AB är ett av de byggbolag som deltar under Almeveckan. Vi hoppas på en bra dialog mellan byggnadsbranschen och våra politiker under veckan. För bostäder är...

Läs mer


Profi Fastigheter säljer The Block

Profi Fastigheter har tecknat avtal med Genesta om försäljning av fastigheten Styckjunkaren 3 på Armégatan i Solna. Fastigheten, som går under namnet The Block, omfattar...

Läs mer
Nytec plast


Verisure Innovation AB flyttar sitt kontor till Skanskas kontorsprojekt Epic i Malmö

Skanska Öresund har tecknat ett hyresavtal med Verisure Innovation AB som löper över sju år. Därmed är cirka hälften av Epics 12 000 kvadratmeter uthyrda.

Läs mer


Skanska tecknar tilläggskontrakt för projekt i Nashville, USA, för USD 74 M, cirka 620 miljoner kronor

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med OM-SE för kontors- och bostadsprojektet Fifth + Broadway i Nashville, USA. Kontraktet är värt USD 74 M, cirka 620 miljoner kronor,...

Läs mer
Ghia550


Skanska investerar USD 128 M, cirka 1,1 miljarder kronor, i ett nytt kontorsprojekt i Boston, USA

Skanska investerar USD 128 M, cirka 1,1 miljarder kronor, för att utveckla en ny kontorsbyggnad i Boston, USA. Byggkontraktet är värt USD 76 M, cirka 630 miljoner kronor, vilket kommer...

Läs mer

Klartecken för 300 nya bostäder i Göteborg

Regeringen har beslutat att upphäva Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut om detaljplanen för bebyggelse av kvarteret Tändsticksfabriken i Göteborg. Regeringens...

Läs mer
Stegproffsen


HEBA förvärvar ungdomsbostäder i Hökarängen

HEBA har tecknat avtal med Wästbygg avseende förvärv av ungdomsbostäder i Hökarängen. Affären genomförs som en så kallad forward funding affär. HEBA...

Läs mer

Telge Bostäder i innovationslabb mot segregation

Med stöd från Vinnova, den statliga innovationsmyndigheten startar allmännyttan tillsammans med lokala samarbetspartners fyra innovationslabb* som ska motverka segregation. Ett av de...

Läs mer
Ställning.se


De förvandlar celler till unika hem

Riksbyggen har tecknat samverkansavtal med BAB för omvandlingen av det gamla Polishuset på Davidshall i Malmö. Under hösten 2018 är det byggstart för det som...

Läs mer


Strøm Gundersen Vestfold bygger 47 lägenheter på Nøtterøy

Strøm Gundersen Vestfold, där AF Gruppen är huvudägare, har fått i uppdrag att uppföra lägenhetsprojektet Signaturhagen på Nøtterøy....

Läs mer
ob wiik

BoKlok planerar att bygga 38 bostadsrätter i Ulricehamn

Illustration över BoKlok Avenboken.

I området Stadsskogen i Ulricehamn planerar BoKlok bygga 38 lägenheter. Försäljningen kommer att starta under sommaren 2018 med beräknad inflyttning vintern 2019.

Läs mer
Full fart vid Ribby Ängar, när nya hyresrätter byggs av Riksbyggen.

Full fart på husmonteringen av nya hyresrätter i Västerhaninge

Just nu pågår monteringen av 116 hyresrätter i Ribby Ängar, Västerhaninge. Lägenheterna tillverkas i Deromes fabriker strax utanför Skellefteå och i...

Läs mer
Stokvis


Härryda kommun väljer Tyréns gestaltningsförslag för ny skola

Fyra arkitektkontor har bjudits in av Härryda kommun att ta fram förslag till ny skola i Hindås. Bidragen har skissats fram från mars till mitten av maj. Nu har kommunen...

Läs mer

Designtak lanserar nya djupare Entrétak i Glas

Bilden visar :EASY COLLECTION: CONSOLE DELTA SMALL SVART - FROSTED GLASS 5+5MM 1500X1000MM.

Efterfrågan på glastak är stor. Därför lanserar Designtak nu en nya takmodeller i den redan befintliga kollektionen ”Easy Collection”.
– Vi har valt att...

Läs mer
Upplands stängsel
Fastigheten i Upplands-Bro.

Rikshem förvärvar ytterligare samhällsfastigheter

Rikshem växer inom samhällsfastigheter genom förvärv av två projektfastigheter belägna i Upplands-Bro respektive Staffanstorp. Förvärvet innefattar två...

Läs mer


Skanska säljer kontorsbyggnad i Prag

Skanska har sålt kontorsbyggnaden Visionary i Prag, Tjeckien, till CA Immo, ett fastighetsbolag baserat i Österrike, för EUR 68 M, cirka 690 miljoner kronor. Transaktionen kommer att...

Läs mer
Toab


Fastec bygger friidrottshallen vid nya Floraskolan i Skellefteå

Fastec har av Skellefteå kommun fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga den nya inomhusarenan för friidrott i Skellefteå.

Läs mer
Lars Martinson, hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

Martinson utsedd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

Till hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet 2018 har utsetts Lars Martinson koncernchef för Martinsons, ett världsledande företag inom trävarubranschen.

Läs mer
CL Specialglas
Peab Asfalt laboratorie.

Är bindemedel från skogen i framtidens asfalt?

Nu startar ett europeiskt forskningsprojekt där restprodukter från skogsbruk ska användas för tillverkning av flygbränsle. I processen skapas en bioprodukt som Peab Asfalt...

Läs mer
Svensk Betong:

"Peter Erikssons träbyggnadsstrategi är upprörande!"

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong.

"Det är upprörande att höra bostadsministern göra så generella och svepande uttalande som helt saknar vetenskapligt stöd" skriver Svensk Betongs VD Malin Lö...

Läs mer
Skylink

Ökat trähusbyggande ger lägre byggkostnader och minskad klimatpåverkan

Regeringen vill se ett ökat byggande av flerfamiljshus i trä. Därför har beslut fattats om en Inriktning för träbyggande där ett antal insatsområden pekas ut....

Läs mer


Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation framtaget

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av det avfall som uppkommer i Sverige. Det finns i princip inga ekonomiska motiv att hålla nere mängden avfall vid byggnation eftersom...

Läs mer
Une-produkter

Ny vägledning för små- och medelstora byggföretag gör det lättare att hållbarhetsredovisa

Birgitta Govén, energiexpert.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat en vägledning för hållbarhetsredovisning med särskilt fokus på små och medelstora företag. - Sedan...

Läs mer

Skanska bygger tunnelbanestation i Esbo, Finland

Skanska har tecknat avtal med Länsimetro Oy om att bygga en tunnelbanestation i Stensvik, Esbo, Finland. Kontraktet är värt EUR 51 M, cirka 520 miljoner kronor, vilket kommer att...

Läs mer
Akustiktryck


Laddstation till varje lägenhet i Brf Korseberg Park i Vänersborg

Tack vare stöd från Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” kommer samtliga 52 bostadsrätter i Brf Korseberg Park i Vänersborg att få en laddstation för...

Läs mer
Arbetsdagen för vägarbetare är riskfylld. Varje dag arbetar de intill trafik och tunga fordon.

Pressade priser minskar säkerheten vid vägarbeten

I en intervju för I Perspektiv uttalar sig riksdagsledamot Magnus Manhammar (S) och Johan Karlsson arbetsmiljöombud på Seko. Båda riktar kritik mot just Trafikverket och är...

Läs mer
Sekom

Skanska bygger ny gymnasieskola i Sherwood, USA

Skanska har tecknat avtal med Sherwood School District om att bygga en ny gymnasieskola för skoldistriktet i Portland, Oregon, USA. Kontraktet är värt USD 77 M, cirka 640 miljoner...

Läs mer

Göteborgs Stad och Statens fastighetsverk samarbetar kring välkända 1600-talsmiljöer

Göteborg från ovan - Vallgraven.

2021 är det 400 år sedan Göteborg grundades. Många av de byggnader och miljöer som på 1600-talet bidrog till stadens tillkomst och utveckling finns kvar. För att...

Läs mer
incert
Hans Ericsson.

Ny anläggningschef för Fjätervålen

Hans Ericsson rekryteras som ny anläggningschef för Fjätervålen. Hans har en gedigen erfarenhet från upplevelsebranschen och hans anställning är ett led i att...

Läs mer


Balder lanserar nytt bostadsområde

Välkommen till Frölunda Park, vilket är namnet på det nya bostadsområde som Balder bygger i Frölunda. Ambitionen är att skapa ett stadsmässigt stråk i...

Läs mer

Skanska utvecklar äldreboende i Helsingborg

Skanska utvecklar och bygger ett nytt äldreboende, Villa Gåsen, med 60 lägenheter i Helsingborg. Hyresgäst blir Vardaga som kommer att ansvara för driften av boendet....

Läs mer

De vinner innovationstävling för nollutsläpp


Hur skulle Öresundsbron byggas år 2045 med nollutsläpp av växthusgaser? Den frågan har två tävlande lag i infrastrukturbranschen arbetat med under ett år....

Läs mer


Årstafältet satsar på cykling

På bara 10 år har antalet cyklister ökat med hela 70 procent och var tionde fordon är i dag en cykel. Det vill man ta vara på i den nya stadsdelen Årstafältet....

Läs mer


AF Gruppen bygger för Statkraft Energi i Høyanger

Statkraft Energi har valt AF Gruppen för byggnationen av en ny anslutningstunnel och -väg till Eringsdalen kraftverksmagasin i Høyanger kommun.

Läs mer

Peab bygger skola i Kangasala Finland

Peab har fått uppdraget att riva gamla skolbyggnader och bygga en ny skola i Vatiala, Kangasala stad. Beställare är Kangasala kommun i mellersta Finland. Kontraktssumman uppgår...

Läs mer
Skiparviken i stadsdelen Fana utanför Bergens centrum.

LAB Entreprenør bygger 129 lägenheter i Bergen

LAB Entreprenør, ett dotterbolag till AF Gruppen (AFG), har ingått avtal med Skiparviken AS om byggnation av ett bostadsprojekt i Skiparviken i stadsdelen Fana utanför Bergens...

Läs mer
Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

Förändringarna i Miljöbyggnad 3.0 – det här bör du tänka på

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige och kan appliceras på de flesta typer av byggnader – från småhus och flerbostadshus...

Läs mer

Skanska förbättrar kontorsbyggnader i Redmond, USA, för USD 39 M, cirka 320 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med en existerande kund om att genomföra hyresgästförbättringar i två kontorsbyggnader i Redmond, Washington, USA. Kontraktet är värt USD...

Läs mer
<span class=\

Nu är förutsättningarna för sista etappen av Mälarbanan klara

Fler spår och en ny station i Solna skapar möjligheter

Mälarbanans utbyggnad från två spår till fyra nya möjliggörs nu även i Solna. Trafikverket och Solna stad har slutit en överenskommelse om utbyggnad av...

Läs mer
Nu ska Brunnsparken rustas upp med målet att skapa ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum.

Mer ljus, sittplatser och planteringar i Brunnsparkens nya form

Nu finns ett övergripande gestaltningsförslag för upprustningen av Brunnsparken. Det utgår från att Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se