Facebook
Instagram

Upprustning ger ny miljö på Briljantgatan


2017-10-06

Bild:Johanna Asplund​

På Briljantgatan och Smaragdgatan i Tynnered har Stena Fastigheter inlett en upprustning av sammanlagt 500 lägenheter som kommer att pågå till och med 2022. I augusti 2017 stod det första huset klart och det har blivit ett betydelsefullt provhus för både de som utför entreprenaderna och Stena Fastigheter.

Lärdomarna från det första huset tar nu alla med sig när upprustningen av området fortsätter. Det är bara en av flera positiva fördelar med att behålla samma konsultgrupp under hela projekttiden, tycker Sara Crusell som är projektledare på Stena Fastigheter. Wikström blev kontaktade i ett tidigt skede och ombads att ta fram handlingar för VVS, samt en åtgärdsplan för ombyggnad av badrum, stamrenovering och ny ventilation. Magnus Nordh på Wikström har projekterat och beskriver ett utmanande men väldigt stimulerande samarbete.

Hyresgästerna bor kvar
Magnus har haft en tät dialog med Sara Crusell. Hela upprustningen sker med kvarboende hyresgäster och det kräver en omtanke hos alla involverade påpekar hon. – Vi går in i människors hem och bygger om deras kök, badrum och drar ventilation överallt. Därför har det varit väldigt viktigt att ha en pågående dialog med hyresgästerna påpekar Sari Isberg som arbetar som Relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

Förbättrad ventilationslösning
Det enda som upplevts negativt framförallt av de kvarboende hyresgästerna har varit att bygga om både ventilationen och renovera badrum och kök samtidigt. Det utgår man ifrån i det fortsatta projektet och gör det istället i två etapper förklarar Magnus medan han visar runt i den nyrenoverade lägenheten. Helt nytt system med tilluft har installerats i lägenheterna och det har krävt en hel del eftertanke. – Det är ganska lågt i tak och vi har velat bygga ett högeffektivt system med minsta möjliga påverkan på lägenheterna. Vi har fått tänka till kring placering av schakter, kanaler och don så att de stör som minst och ändå ger bra luftföring till alla rummen. Kök har också fått förbättrad ventilation. Här valda man att installera volymkåpor i köken som ger bra utsug utan att dra någon extra energi och som inte heller kräver något underhåll.

I badrummet blev valet att använda en våtrumskasett med en vägghängd wc-stol, schakt och fördelarskåp i ett paket. Det blev en yt- och produktionseffektiv lösning som gjort att man även får plats med tvättmaskin i badrummen. Projektet har också som syfte att minimera energiåtgången och det har varit ett intressant arbete tycker han. De nya luftbehandlingsaggregat som installeras har mycket effektiva värmeväxlare vilket medfört att man inte behöver tillföra någon annan energi än den som finns i frånluften för att värma tilluften till lägenheterna.

Energieffektiva och säkra system
Samarbetet mellan Stena Fastigheter och Wikström har flutit på mycket bra tycker Sara Crusell. – Magnus och Filip Casteborn har varit tålmodiga med alla förändringar som skett längs vägen. De har mött oss med stor lyhördhet och sedan har vi tillsammans hittat de bästa lösningarna. Både hon och Magnus är nöjda med lösningen invändigt. Nu har alla rum frisk tilluft via ett fläktrum på taket och individuella schakt direkt till lägenheten istället för gemensamma schakt och ingjutna kanaler som tidigare. Det innebär dessutom en ökad brandsäkerhet. Samtliga nya fläktrum kommer att ha samma tekniska lösning, utseende och storlek för effektivisering och byggas så att de smälter in med den nya fasaden.Källa: Wikström


Skriv utNu finns över 700 resurser tillgängliga genom Kubicom.
Nu finns över 700 resurser tillgängliga genom Kubicom.

Nu finns över 700 resurser tillgängliga genom Kubicom

Strax över 700 grävmaskiner, hjullastare och andra anläggningsmaskiner med förare finns nu tillgängliga genom Kubicoms digitala plattform. Plattformen fungerar som en oberoende maskin- och transporttjänstförmedlare...

Läs mer
Accessgruppen scando


Nu blir det enklare att söka bygglov

Tack vare e-tjänster blir det betydligt smidigare att ansöka om bygglov framöver. Nu kan du ansöka om bygglov digitalt, direkt på Lunds kommuns hemsida. Du kan även...

Läs mer
Assemblin ansvarar för ventilationslösningen i det som ska bli Sveriges största passivhus, Tinnerbäckshuset.

Assemblin installerar i Sveriges största passivhus

Assemblins ventilationslösning är central när ett nytt sjukhus för psykiatrisk vård i Linköping ska uppfylla kraven för både passivhus och Miljöbyggnad...

Läs mer
Bora

Peter Aronsson - ny VD för Prefabsystem

Peter Aronsson tillträder VD-posten på Prefabsystem 1 oktober 2018.

Sedan starten för tio år sedan har Jan Stenmark varit VD för Prefabsystem Entreprenad Svenska AB. Den rollen tar Vice VD Peter Aronsson nu över.

Läs mer
Efter grundlig analys av färgskikt samt arkivforskning valde arkitekterna att återgå till den ursprungliga fasadkulören vid restaureringen av Göteborgs rådhus.

Helgopriset 2018 – Nomineringarna till Sveriges största arkitekturpris klara

Göteborgs rådhus, Kulturhuset Trappan i Vällingby, Gunnebo slott i Mölndal, Nationalmuseum och Värtaverket i Stockholm har alla chans att vinna Helgopriset 2018, Sveriges...

Läs mer
Ghia550
Företagsforskarskolan ProWOOD med doktorander, handledare och mentorer på studiebesök vid Kährs Groups anläggning i Nybro tidigare under året.

Kährs Group i forskningssamarbete för effektivare råvaruutnyttjande

Kährs Group, en svensk Europaledande tillverkare inom trägolv och PCV-fria plastgolv, deltar i företagsforskarskolan ProWOOD. Syftet är att främja innovation och öka...

Läs mer
Här växer världens högsta trähus.

Mjøstårnet: Ett hållbart pilotprojekt

Att bygga höga byggnader i trä har stora fördelar för klimatet.
– Att använda trä i bärande konstruktioner kan minska utsläppen från...

Läs mer
Connector

Skanska bygger universitetsanläggning i Texas, USA, för cirka 1,2 miljarder kronor

Skanska har tecknat ett avtal på USD 131 miljoner, cirka 1,2 miljarder kronor, för att bygga ett nytt campusområde till Collin Collage i Wylie, Texas. Avtalet inkluderas i de...

Läs mer


Hållbar stadsutveckling ger ökat välbefinnande

De senaste 70 åren har bilen haft stor påverkan på stadsutvecklingen och hur våra städer utformats. Med ökad satsning på gång- och cykeltrafik ökar...

Läs mer
Makita


Ingen fara på taket – det här ska du tänka på

Det finns fortfarande fastigheter i Norden som har brister och som exempelvis saknar anordningar för taksäkerhet. Med nya och höjda krav samt bättre lösningar, ska olyckorna...

Läs mer


Norconsult projekterar nästa generations aktiva farthinder

I framtiden kan du som håller hastigheten slippa besvärliga farthinder. Fortkörare kommer däremot inte undan. Trafikverket testar just nu ny teknik för aktiva farthinder,...

Läs mer
Mirka


Stavdal expanderar - öppnar nytt i Göteborg

Stavdal fortsätter att expandera. I höst påbörjas bygget av en ny anläggning i Göteborg som, när den står klar i mars nästa år, ska avlasta det...

Läs mer
24-åriga plåtslagaren Alva Seljee representerar Sverige när unga hantverkstalanger från ett 30-tal länder kommer att visa upp sina färdigheter i olika hantverksgrenar under Euroskills i Budapest.

EuroSkills 2018:

Plåtslagaren Alva Seelje tävlar om EM-medaljerna

På onsdag, den 26 oktober inleds Euroskills (Yrkes-EM) i Budapest. Alva Seejle från medlemsföretaget Er-Jill Byggnadsplåt AB i Göteborg, har fått det ärofyllda...

Läs mer
Nytec plast
Här kan du åka in till Behrns garage och gå in till Jourvårdcentralen/Ungdomsmottagningen.

Förberedelserna inför bygget av Kulturkvarteret är klara

Arbetet med Kulturkvarteret går nu in i nästa fas. De förberedande ledningsarbetena är klara och en ny transformatorstation är på plats. Nu fortsätter bygget av...

Läs mer
Midroc och Alsingevallen har utvecklat kvarteret Bävern i centrala Trelleborg.

Midrocs nybyggnadsprojekt i Trelleborg nomineras till samhällsbyggnadspris

Midrocs och Alsingevallens gemensamma bostadsprojekt, kvarteret Bävern i Trelleborg, har nominerats till stadens Samhällsbyggnadspris 2018.


Kvarteret Bävern är ett...

Läs mer
Skylink

Ekstrands presenterar ytterdörrar med äkta sten

ARGENT skapar en känsla av naturlig sten med mycket liv och rörelse. Ytan glimmar metalliskt och har inslag av rostiga toner.

Ekstrands lanserar en ny serie ytterdörrar i sten. På ytan ligger ett tunt lager skiffer som skapar en naturlig stenyta på ytterdörren. Dessa stendörrar ger ett effektfullt...

Läs mer


Tryggt och hållbart i naturnära Arken

Trähusen fortsätter att göra avtryck i byggbranschen. Ett av de senaste projekten är bostadsområdet Arken i Växjö. Med stomme av KL-trä och isolering av...

Läs mer
Stegproffsen

Glimstedt biträder Tre Kronor vid köp av 50 handelsfastigheter

Tre kronor Property Investment AB har offentliggjort att bolaget ingått avtal om förvärv av 50 handelsfastigheter innefattande 43 matbutiker i södra och mellersta Sverige. Fö...

Läs mer
Svevia har fått ett nytt avtal som omfattar markarbeten i Stockholm innerstad.

Markjobb i Stockholm innerstad

Svevia ska på uppdrag av Stockholm stad sköta det löpande arbetet med att utföra markarbeten i innerstan. Avtalet börjar gälla från och med april 2019.

Läs mer
Ställning.se
Swecos arkitekter har utformat Västerås stifts nya kanslibyggnad.

Nu invigs Västerås stifts nya kanslibyggnad

Nyligen invigdes den nya kanslibyggnaden för Västerås stift. Swecos uppdrag har inneburit att utforma en tillbyggnad för stiftskansliet samt lokalanpassning av befintliga ytor.

Läs mer
\

Grönt ljus för 100 nya lägenheter i Lund

Öresundsporten och Veidekke får grönt ljus för utvecklingen av cirka 100 bostäder i kvarteret Måsen i centrala Lund. Efter att detaljplanen nu vunnit laga kraft...

Läs mer
ob wiik

Profi avtalar med Haninge kommun om utveckling av Handenterminalen

Visionsbild över ett vintrigt Handenterminalen.

Utvecklingsidén är framtagen utifrån Haninge kommuns stadsutvecklingsplan och ska syfta till att området kring Handenterminalen blir hållbart, tryggt, moderniserat och...

Läs mer

Skanska tecknar avtal med nya kontorshyresgäster i Juvelen, Uppsala

Skanska har tecknat hyresavtal med Projektengagemang Sweden AB och Viva Media AB gällande totalt cirka 2 000 kvadratmeter kontor i Juvelen, Uppsalas nya landmärke.

Läs mer
Stokvis


Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i augusti

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade...

Läs mer

Konsortium planerar för elväg i Västsverige

Alstom, Volvokoncernen och NCC har tillsammans bildat konsortiet VästSvenska Elvägar som lämnat in ett förslag till Trafikverket om att bygga en demonstrationselväg i Vä...

Läs mer
Upplands stängsel
NOVA hos Sandvik.

Sandvik satsar framåt med flexibelt modulsystem från Temporent

Även anrika gamla företag måste följa med sin tid och anpassa sig efter utvecklingen. Hos Sandvik i Svedala vårdar man de K-märkta gamla lokalerna ömt, men har...

Läs mer
Stödremsan längsmed asfaltkanten ska helst bestå av moränmaterial.

Bäst med morän i vägarnas stödremsor

Morän är bättre än bergkross i det material som omger vägkanterna. Stödremsan behöver inte bara ha god bärighet utan framför allt ha hög täthet,...

Läs mer
Toab
Teknologiföretaget ABAX har utvecklat en utrustnings- och spårningsenhet som varnar ägaren när utrustningen lämnar ett förbestämt område.

Stöldvåg av verktyg och maskiner – såhär lurar du tjuvarna

Just nu förlorar företag över hela landet tiotusentalskronor i stöldvågen av verktyg och maskiner ur arbetsbilar och på byggarbetsplatser. Med Skandinavisk utrustning-...

Läs mer
Kvarteret Forskningens grå betonghus fångar upp stenarna i miljön runtomkring och blir en förlängning av berget som de står på.

KTH Forskningen nominerat till Årets Bygge 2019

Sedan början av året sjuder de 305 nya studentlägenheterna på KTHs campus av liv och rörelse. Projektgaranti har haft produktionsledningsuppdraget för Einar Mattsson...

Läs mer
CL Specialglas


Ramboll levererar beställarstöd till Västlänken

Med en dubbelspårig järnvägstunnel och tre nya stationer under mark kommer resor genom centrala Göteborg att bli enklare, snabbare och med färre byten. Västlänken...

Läs mer

Gästrike Vatten ger Alunda och Österbybruk möjlighet att växa


Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten, speciellt och besvärligt är det för Alunda....

Läs mer
Une-produkter

Ja till Gröna Lund och 100 nya bostäder

Veidekke Bostad och Öresundsporten får grönt ljus för fortsatt utveckling av cirka 100 bostäder i projektet Gröna Lund i stadens centrala delar.
Efter att detaljplanen...

Läs mer


Nyanländas yrkeskunskaper verifieras för snabbare etablering i byggbranschen

I en pilotsatsning för att underlätta etablering på arbetsmarknaden erbjuds en grupp nyanlända arkitekter, civilingenjörer och byggingenjörer i Malmö mö...

Läs mer
Akustiktryck

Överklagan kring bygglov avvisas

Mark- och miljödomstolen meddelade under fredagen domen angående det kommunala fastighetsbolaget Vöfabs bygglov för nya Växjö station och kommunhus.

Läs mer
Jan Österlind, styrelseordförande i Stångåstaden, Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden och Robert Bäckström, projektledare.

Stångåstaden inviger 50 nya lägenheter i Höjdpunkten

I fredags invigde Stångåstaden nybyggnationsprojektet Höjdpunkten i området Majelden. Med sina 14 våningar erbjuder Höjdpunkten en svårslagen utsikt över...

Läs mer
Sekom
Ljuset i farthindren från Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har unik synbarhet i mörker, genom dimma, rök och regn.

RINGHALS kärnkrafverk testar aktiva farthinder

Ringhals AB kärnkraftsverk som ingår i Vattenfall väljer att testa aktiva farthinder från Ljusteknikföretaget TopRight Nordic. Ljuset har unik synbarhet i mörker,...

Läs mer

Skanska renoverar universitetsanläggning i Connecticut, USA, för cirka 1 miljard kronor

Skanska har tecknat ett avtal på cirka USD 111 miljoner, cirka 1 miljard kronor, för att renovera en universitetsbyggnad på 200 000 kvadratmeter i Connecticut, USA. Kontraktet...

Läs mer
incert


Peab bygger 65 lägenheter i Norge

Peab har fått uppdraget att bygga 65 lägenheter i Ålesund i nordvästra Norge. Beställare är Fri Sikt Dalsberga AS och kontraktssumman uppgår till 201 MNOK.

Läs mer

Stora Enso och TRÄ Group samarbetar för att utveckla innovativa och digitala tjänster för byggnader i trä

Stora Enso och TRÄ Group har undertecknat ett samarbetsavtal för att effektivisera byggandet och utvidga digitaliseringen inom byggbranschens värdekedja med tjänster för...

Läs mer


Vattenfall möjliggör elbilsladdning på Klöverns fastigheter

Ett av Sveriges största laddnätverk, InCharge från Vattenfall, tar ett jättekliv i och med ett nytt samarbete med fastighetsbolaget Klövern. Med över 10 000...

Läs mer
Ola Serneke, VD och grundare av Serneke-koncernen, är Årets Grundare 2018

Ola Serneke är Årets Grundare 2018

Utmärkelsen Årets Grundare Sverige 2018 tilldelades Ola Serneke, VD och grundare av Serneke-koncernen. Priset delades ut på Entreprenörsgalan, som hölls på Berns i...

Läs mer


Stora kommunala prisskillnader på vatten

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Invånarna i den dyraste kommunen, Ockelbo, betalar fem gånger mer än i den...

Läs mer

Sydkoreaner lär sig radonsanering i Sverige

Dag Sedin och Thomas Lindhe tillsammans med representanter från Sydkorea.

Näst efter USA är Sverige det land som har genomfört flest åtgärder för att sänka radonhalter i bostäder. Det röner stort internationellt...

Läs mer
Hampus Andersson, Sveriges tävlande i golvläggning i Yrkes-EM i Budapest.

Golvläggare siktar mot EM-guld

Hampus Andersson, som tävlar i golvläggning för Sverige i Yrkes-EM i Budapest nästa vecka, visste knappt att golvläggaryrket fanns.
– Men så fick jag testa att...

Läs mer

Klätterservice repmetoder gör att Malmö Live lyser upp under ”Metropolis by light”

Malmö Live med ljusinstallationen Outline, som förstärker volymen av den arkitektoniska konstruktionen.

Klätterservice reparbetare har installerat ljusdesignen Outline på Malmö Live. I samarbete med Mediatec Solutions har reparbetarna monterat ljusslingor längs kanterna på en...

Läs mer


Fler lägenheter i Stockholm byggs med statligt stöd

Länsstyrelsen har beviljat Svenska Bostäder investeringsstöd för att bygga 172 lägenheter i Tensta. Husen i kvarteret Ledinge är bolagets första Stockholmshus.

Läs mer

Ikano Bostad har påbörjat sitt första projekt i Danmark

René Brandt, vd Ikano Bolig.

För ett år sedan tog Ikano Bostad klivet över Öresund och Ikano Bolig etablerades i Danmark. Under hösten kommer Ikano Boligs första projekt att påbörjas i...

Läs mer


Hemsö påbörjar byggnationen av tredje etappen i Sandbyhov

Hela detaljplanen för Sandbyhov i Norrköping har vunnit laga kraft och Hemsö påbörjar byggnationen av det så kallade Nodhuset. Det nya huset ska inrymma vå...

Läs mer


Förberedelsearbete inför bygget av Hållplats Stenstan

Nu startar de första insatserna för de nya hållplatslägena i Stenstan. Under senare delen av 2019 ska stadstrafiken utgå från Hållplats Stenstan där...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se