ÖBO – pionjärer i uppkoppling av fastigheter för energieffektivare städer


2021-05-24

Principen Producera, Lagra och Dela kan bli det nya normala tillvägagångssättet vid all energihantering i framtiden.
Bild: ÖBO
Principen Producera, Lagra och Dela kan bli det nya normala tillvägagångssättet vid all energihantering i framtiden.

Örebrobostäder (ÖBO) är ett allmännyttigt bostadsbolag och har länge arbetat med att på ett innovativt sätt utveckla de tekniska systemen med syfte att minska både energianvändningen och effektuttagen i sina fastigheter. Därmed vill de också skapa de bästa förutsättningarna för att förverkliga visionen om den smarta staden.

Det första steget är att betrakta byggnader som en levande resurs i en energieffektiv stad – för ett resurseffektivt Sverige, som bidar till minsta möjliga klimatavtryck.

Det gäller även att ha stadsperspektivet – det vill säga att utgå från enskilda byggnader, och tänka vidare via kvarter och stadsdelar, till att omfatta hela städer. Detta tankesätt kräver visionär tankekraft, vilja att skapa förändring och mod att kunna genomföra framtidslösningar inom det starkt innovativa energiområdet.

– Idag är ÖBOs byggnader uppkopplade både mellan varandra, men även med elnätet och med fjärrvärmenätet, tack vare en molntjänst där energi- och effektresurser kan hanteras och förvaltas på ett flexibelt sätt utifrån efterfrågesituationen, berättar Jonas Tannerstad.

Han påpekar att det första steget inte var att börja styra och ställa med effekten, utan att först se till att minska energiförbrukningen genom energieffektiviseringsåtgärder. Detta grundläggande arbete gjorde ÖBO redan i början av 2000-talet, och har därefter kunnat ta nästa steg i utvecklingen och sammankoppla byggnader för att kunna lagra och dela energi. De insåg ganska snart att det fanns flaskhalsar och inlåsningseffekter i deras fastighetssystem som begränsade utvecklingsmöjligheterna.

Det blev startskottet till att göra ett omtag kring deras begränsande system för fastighetsautomation och i stället övergå till den typen av öppna system som används inom industrin. Detta har varit avgörande för att få 100 procent kontroll parad med flexibla utvecklingsmöjligheter. Idag sker all styrning och energihantering utifrån en öppen oberoende plattform för fastighetsautomation, som de utvecklat tillsammans med innovationsföretaget Power2U.

Intressant är att plattformen är öppen för andra att använda, där ÖBO gärna ser att fler fastighetsägare följer dem i spåren.

År 2015 blev det nödvändigt att se över marknaden efter nya innovativa energisystem, eftersom behovet av realtidsmätning av energiflödet och styrning av effektuttaget började bli mer akut. De började skönja en brist på tillgänglig effekt i elnätet. De hittade snart Ferroamp som under några år utvecklat ett system för både fasbalansering och styrning av laster och effekter.

– Numera håller EnergyHub-systemet från Ferroamp att bli standardlösning i både ROT-projekt och nyproduktion inom ÖBO, även om vi inte alltid installerar solceller från början, säger Jonas Tannerstad.
– Tvärtom kan det vara klokt att först mäta, analysera och utvärdera energiförbrukning och effektuttag i byggnaden, för att i nästa steg kunna ta rätt beslut inför fortsatta energiinvesteringar, t ex i solceller eller batterilager.

ÖBO lever efter principen Producera, Lagra och Dela vilket Jonnas Tannerstad menar borde vara det nya normala tillvägagångssättet vid all energihantering i framtiden. En enkel princip som innebär att tillgänglig energi fördelas, överskottet lagras och att det vid behov produceras och tillförs mer energi till systemet. Det ger god överblick, är kostnadseffektivt och ger bättre beslutsunderlag inför framtida energiinvesteringar.

En annan viktig del i deras digitaliseringsarbete har varit visualisering av energidata. Där har Ferroamps molntjänst EnergyCloud bidragit till att deras drifttekniker och driftingenjörer får ett visuellt gränssnitt som ger både en tydlig översiktsbild och energidata på detaljnivå, vilket underlättar deras vardagliga arbete för energi- och effektoptimering.

Gamla byggnormer och föråldrad lagstiftning inom energiområdet har också inneburit svårigheter för ÖBO att kunna utnyttja Ferroamp-teknikens fulla potential. Tillsammans med Örebro kommun och elbolaget E.ON har ett samarbete inletts inom ramen för den helt nya stadsdelen Tamarinden, där smarta framtidsorienterade energilösningar skall implementeras i större skala. Området omfattas av runt 700 lägenheter, två förskolor och några butiker, och där skall förnybar el både produceras, lagras och delas mellan fastigheter. Ett DC-baserat elnät är en del av lösningen. Just nu pågår markberedning och att förlägga en del infrastruktur under mark. Byggstart planeras till nästa år 2022.

Den nya stadsdelen Tamarinden kommer att bli ett pilotprojekt, både för att implementera den nya tekniken från bland andra Ferroamp, men även för att utmana juridiken och lagstiftningen inom området. Först måste Energimarknadsinspektionen godkänna pilotprojektet för den nya stadsdelen som en testanläggning. Skulle mot förmodan ett godkännande inte beviljas, så har istället det lokala elnätsbolaget rätt att bygga och driva elnätet – vilket är ÖBOs plan b-lösning.

– Det är ett systematiskt och juridiskt misstag att nya byggnader – och för den delen också befintliga byggnader i behov av renovering – inte från början förses med de nya teknikens alla möjligheter, menar Jonas Tannerstad.
– Risken är att byggnader – även inom ett och samma fastighetsbolag – förses med olika tekniklösningar inom energiområdet, vilket bereder svårigheter när de olika systemen i framtiden skall kopplas samman på en gemensam plattform i ett övergripande fastighetssystem.

En intressant aspekt är att fastighetsbolag i framtiden även kan bli lokala kraftbolag, med kapacitet att förse Svenska Kraftnät med både resurser för frekvensreglering och kapacitet för effektbalansering. Sådana försök har ÖBO gjort, bland annat med Stena Fastigheter. En förutsättning för denna typ av samarbeten är att samarbetsparterna finns inom samma elområde.

Ferroamp menar att de har en stor framtida roll att spela i energiomställningen och omformningen av det svenska elsystemet, där både solceller och framtida batterilager blir ett väsentligt inslag.

– Kalkyler för batterilager blir allt bättre, i takt med att priset för dem sjunker. Bidragande till en bra kalkyl för batterilager är flera – till exempel att egenanvändningen av solel ökar – att beroendet av elbolagens prishöjande taxor för framtida effektuttag minskar – samt att batterier kan användas som en del i aggregerade energitjänster, där ett antal batterier samlas i en s k batteripool (som idag måste kunna tillhandahålla minst 100 kW). Det finns förslag från Svenska Kraftnät att batteripooler inte bara skall få betalt för att tillhandahålla effekt, utan även skall kunna få betalt för att ta emot effekt från dem, avslutar Björn Jernström, grundare och CTO på Ferroamp.


Källa: Ferroamp

Skriv utNytt akutsjukhus Västerås Exteriör (bilden är en illustration).

Så växer Västerås nya akutsjukhus fram

En viktig milstolpe för Västerås nya akutsjukhus har nåtts. LINK Arkitektur i samarbete med Carlstedt Arkitekter och WSP har färdigställt programhandlingen för...

Läs mer
Lindinvent 550
Byggelement gör stor investering för grönare transporter.

Byggelement tar sikte på Norrland och investerar i lösningar för gröna transporter

Byggelement levererar stomsystem och betongelement över stora delar av landet. Nu investerar bolaget 15 miljoner kronor i nya lastbilsekipage och lastbärare. Det ger vinster för...

Läs mer
Översikt innergården Slakteriet.

Succé när modigt byggprojekt går i delmål

Ängelholmshem satte under 2018 spaden i marken för bolagets största och kanske mest betydelsefulla byggprojekt hittills. På en central 10 164 kvm stor tomt skulle bolaget bli...

Läs mer
Hags 550
Visionsbild över <span>badhuset Kaskad som ska byggas i Skene i Marks kommun (bilden är en illustration).</span>

Serneke bygger om badhus i Marks kommun

Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Marks kommun för om- och tillbyggnad av badhuset Kaskad. Ordern är värd cirka 130 miljoner kronor.

Läs mer

Skanska bygger distributionsanläggning i New York för cirka 930 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med FedEx Ground om att bygga en distributionsanläggning i Maspeth, New York, USA. Kontraktet är värt 110 miljoner dollar, cirka 930 miljoner kronor, vilket...

Läs mer
Woodworks
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

160 000 har gått byggbranschens nya säkerhetsutbildning

Över 160 000 personer har nu gått byggbranschens nya säkerhetsutbildning Safe Construction Training, som från och med idag är obligatorisk för alla som är...

Läs mer
Ramirent vann uppdraget att stötta Locum i arbetet att utforma en säker, effektiv och hållbar arbetsplats under byggnationen av Danderyds sjukhus nya vårdbyggnad (bilden är en illustration).

Ramirent vann uppdraget för Danderyds nya vårdbyggnad

Ramirents affärsområde Den temporära fabriken har fått i uppdrag att stötta Region Stockholms fastighetsbolag Locum, i arbetet med att utforma en säker, effektiv och...

Läs mer
gustavsberg ror


Riksbyggen vinner markanvisning för 36 lägenheter i Kalmar

Riksbyggen har vunnit en markanvisning i Snurrom, Kalmar, med förslaget ”Kvarteret Nyponrosen”. I kvarteret planerar Riksbyggen för 36 bostadsrätter med en preliminär...

Läs mer
Smartti Mokotów 1 och 2 i Warszawa, en del av NREPs första bostadsinvestering i Polen (bilden är en illustration).

NREP expanderar till Polen med moderna fastighetsstrategier

Fastighetsinvesteraren NREP tar klivet ut i norra Europa genom den första investeringen i Polen. Bolaget har förvärvat en logistikportfölj med potential att uppgå till 130...

Läs mer
Industrinät


Veidekke ändrar organisationsstruktur

Veidekke har beslutat att genomföra en struktur- och organisationsändring i den svenska verksamheten. Veidekke Sverige delas i två verksamheter; Bygg Sverige och Anläggning som...

Läs mer
Visionsbild över den nya fastigheten (bilden är en illustration).

Bonava säljer 66 hyreslägenheter i Åbo, Finland

Bonava säljer 66 hyreslägenheter i Åbo (Turku), Finland, till Sirius Capital Partners. De första bostäderna förväntas färdigställas och överlä...

Läs mer
Duravit
Nordfløjen, Rigshospitalet.

Nordflygeln vinner European Healthcare Design Award 2021

Den nya tillbyggnaden på Rigshospitalet, Nordflygeln, utsågs som vinnare av European Healthcare Design Awards i kategorin Healthcare Design över 25 000 kvm. Bakom projektet stå...

Läs mer

Mathubb i KL-trä ger liv åt resecentrum i Umeå

<span class=\

Harvest är den första mathubben i centrala Umeå med närodlade grönsaker året om. Martinsons valde att sponsra det hållbara initiativet med sitt Svanenmärkta...

Läs mer
Teknoware
&Aring;WL:s förslag på Kalmars nya badhus.

ÅWL ritar det vinnande förslaget till Kalmars nya badhus

Kommunfullmäktige i Kalmar har beslutat att bygga ÅWL:s och Kunskapsportens förslag på nytt badhus i Kalmar. Ett hållbart badhus som bildar en knutpunkt i det...

Läs mer
Flygfoto över Frihamnen.

Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På...

Läs mer
Bygglet Byggrevolution
Michael Eng, Filialchef på Stena Recycling i Borås, och en av de drivande personerna som vill öka återvinningen av stenull inom byggbranschen.

Stena Recycling och ROCKWOOL höjer tempot för ökad återvinning inom byggbranschen

– Förhoppningsvis kommer det inte ens vara tillåtet att skicka stenull på deponi om några år. Materialet är fullt återvinningsbart och det finns dessutom...

Läs mer
Fastigheten har stora, ljusa miljöer.

NCC säljer ytterligare ett Company House till PensionDanmark

NCC säljer kontorshuset Omega Company House i området Skejby, Århus till PensionDanmark för cirka 260 miljoner kronor. I och med avtalet får PensionDanmark ytterligare ett...

Läs mer
EBM Papst


Sveafastigheters första kollektivhus öppnar för uthyrning

I november är det inflytt i Sveafastigheters första kollektivhus- Rudbeckia. Redan nu har hyreslägenheterna börjat bokas upp. Det finns ett...

Läs mer
Visionsbild över handelsplatsen (bilden är en illustration).

Peab bygger ny handelsanläggning i Åkersberga

Peab har fått uppdraget att bygga ny handelsanläggning, Maxi ICA Stormarknad, i Åkersberga norr om Stockholm. Beställare är Fastica Åkersberga AB och kontraktssumman...

Läs mer
woodsafe
Telegrafen – Piteås nya höghus med entrén mot Sundsgatan (bilden är en illustration).

Grönt ljus för nytt höghus i stan och nytt centrumnära bostadsområde

En enig samhällsbyggnadsnämnd har fattat flera beslut som tar stadsutvecklingen i Piteå framåt. Det handlar bland annat om att påbörja...

Läs mer
E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till VéloCity i Mariastaden, Helsingborg. Den hållbara energilösningen omfattar bland annat bergvärme, solceller och lagringslösningar (bilden är en illustration).

E.ON och Serneke avtalar om hållbara energilösningar i Helsingborg

E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till Sernekes projekt VéloCity i Mariastaden, Helsingborg. Den hållbara energilösningen, som omfattar bland annat bergvä...

Läs mer
Nordic Guarantee
Hans Eliasson, Ordförande i Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur samt grundare och ägare av AB Gullringsbo Egendomar.

Ny professur ska främja energieffektivt byggande

MVB:s ägarfamilj, via Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, donerar 10 miljoner kronor till Lunds Tekniska Högskola. Pengarna går till att under fem...

Läs mer
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Arbetsolyckorna i byggbranschen fortsätter sjunka

Under 2020 minskade de anmälda arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna i byggbranschen. Samtidigt låg antalet arbetsolyckor med dödlig utgång kvar på samma nivå som...

Läs mer
Alnova
Visionsbild över stadsdelen Tamarinden (bilden är en illustration).

Spännande Tamarinden tar form i Örebro

Lägg Tamarinden på minnet. Här planeras just nu Sveriges kanske smartaste stadsdel. Målet är tydligt: Tamarinden ska visa vägen för framtiden. I området ges...

Läs mer
Visionsbild över kvarteret Kimmel i Riga (bilden är en illustration).

White och ARHIS utsedda till vinnare av arkitekttävling för kvarteret Kimmel

White arkitekter och ARHIS arhitekti har utsetts till vinnare i Eastnines arkitekttävling om en ny vision för kvarteret Kimmel i Riga. All nybyggnation i Rigas historiska centrum fö...

Läs mer
Mirka

Fastighet med "uppladdningsbara batterier" – verklighet i Nyköping

Energi från solcellerna på fastigheternas tak kommer lagras i ett batterilager under två av fastighetens byggnader.

Amasten Fastighets AB har invigt beståndets första batteripark, i Nyköping. Under två av fastighetens byggnader har bolaget installerat ett batterilager som har...

Läs mer


Så håller Helsingborgs stad hoten borta

För att hålla city tryggt har Helsingborgs stad investerat i en terroristsäker säkerhetslösning. Lösningen består av höj- och sänkbara pollare som ska...

Läs mer
Stokvis
Verktyget som Norconsult och Norconsult Informasjonssystemer har tagit fram heter ISY-beskrivelse och är nu redo att användas på bred front.

Norconsult integrerar AMA-koder i BIM

Tillsammans med Norconsult Informasjonssystemer AS, har Norconsult tagit fram ett digitalt verktyg som knyter samman byggnadsbeskrivning och modell. Detta innebär att AMA-koder, mängder och...

Läs mer


Bergvik kan få nya bostäder

I augusti 2020 startade Telge Bostäder ett planarbete för projekt Cittran. Bolaget vill bygga 100–150 nya bostäder i Bergvik i Södertälje. Projektet har fått ett...

Läs mer
Upplands stängsel
Visionsbild över Brf Honungskupan, som kommer rymma 53 lägenheter (bilden är en illustration).

Veidekke bygger Svanenmärkta bostäder i massivträ åt OBOS i Sigtuna

Veidekke ska på uppdrag av OBOS bygga 53 nya lägenheter samt tillhörande lokal i Sigtuna. Projektet är en totalentreprenad på cirka 101 miljoner kronor och...

Läs mer
Visionsbild över Research Hub, Uppsala Business Park (bilden är en illustration och avvikelser i verkligheten kan förekomma).

Första spadtaget för Uppsala Business Parks nya innovativa labbmiljöer – Research Hub

Nu inleds första etappen i utvecklingen av Uppsala Business Park till en levande stadsdel för innovation och tillväxt. 18 juni togs det första spadtaget för Research Hub, ett...

Läs mer
CL Specialglas


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se