White växlar upp internationellt mitt i pandemin


2021-04-23

Moorfields Eye hospital.
Bild: White Arkitekter
Moorfields Eye hospital.

Carl Bäckstrand, vice vd för White och ansvarig för bolagets internationalisering.  
Bild: White Arkitekter
Carl Bäckstrand, vice vd för White och ansvarig för bolagets internationalisering.  

Trots coronapandemin fortsätter White Arkitekter att vinna internationella tävlingar och få in fler uppdrag utanför Sveriges gränser. Under 2020 var bolaget aktivt på tre kontinenter och den internationella verksamheten stod för drygt tio procent av omsättningen, vilket motsvarar cirka 80 miljoner kronor. En siffra som avses öka ytterligare under 2021 tack vare företagets långsiktiga affärsstrategi och en stor internationell efterfrågan på hållbar arkitektur.

De senaste åren har Whites internationella närvaro ökat kraftigt i linje med bolagets strategiska avsikter. Till grund för den internationella expansionen ligger en robust affärsstrategi som bygger kunskapsutbyte och glokalisering med tydlig lokal närvaro framför den gamla ”fly in, fly out-strategin”. Den ökade efterfrågan på hållbar arkitektur och strävan efter klimatneutralitet har också gynnat bolagets internationalisering, vars innovationskraft är eftertraktad.   

– Vår vision om att all vår arkitektur ska vara klimatneutral från 2030 har gjort att vi ligger i framkant vad gäller hållbarhet, transformation och träbyggande – något som efterfrågas starkt på våra utländska marknader som nu alla kraftsamlar kring klimatet. Att vi dessutom varit mogna i digitaliseringen har varit avgörande i ljuset av pandemin och gjort att vi kan arbeta sömlöst över kontors- och landsgränser, säger Carl Bäckstrand, vice vd för White och ansvarig för bolagets internationalisering.  

Det nyligen lanserade initiativet runt New European Bauhaus, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen pekar ut arkitekturens avgörande roll för att åstadkomma den gröna omställningen gör att timingen för Whites expansion är optimal – inte minst i Tyskland där White precis har etablerat sig fysiskt med ett nytt kontor i Stuttgart.

– Den direkta kopplingen till EU:s Green deal och Renovation wave öppnar upp för många intressanta projekt där cirkularitet, klimat och hälsa står i centrum. Det handlar mycket om att ställa om städer till att bli klimatneutrala och mer socialt hållbara. Och det är inom dessa områden vi är konkurrenskraftiga och som varit starkt bidragande till våra framsteg på den tyska marknaden, säger Carl Bäckstrand.

London är Whites snabbast växande kontor. De vann nyligen det prestigeuppdraget att gestalta nya Cambridge Children’s hospital samtidigt som nya Moorfields Eye hospital håller på att ta form, liksom flera projekt inom stadsplanering och bostäder. Därmed har London har haft ett exceptionellt år bakom sig med rekordomsättning och flertalet nyanställda medarbetare trots pandemin och planande konjunktur.

Utöver kontoren i London, Oslo och Stuttgart fortsätter White sin strategiska utveckling av marknaderna i Kanada och Östafrika. Här tar företaget sig an de stora utmaningarna när det gäller hälsa, klimat och urbanisering, vilket är viktiga insteg till de riktigt stora nordamerikanska och afrikanska marknaderna. Exempel som det världsbanksfinansierade Panzisjukhuset som drivs av fredspristagaren Dr Denis Mukwege i den konfliktdrabbade Bukavo-provinsen eller det precis vunna uppdraget för Montréals nya klimatneutrala stadsdel le Hippodrome visar hur starkt det skandinaviska kunnandet är.

– Vår internationella verksamhet har utvecklats markant senaste året. Genom att arbeta i andra länder med annan kontext än vår egen utmanar vi våra synsätt och normer. Men utöver ett värdefullt och ömsesidigt kunskapsutbyte är den internationella expansionen ett sätt att säkra verksamheten framåt genom att sprida våra innovationer på riktigt stora marknader, säger Carl Bäckstrand.


Källa: White Arkitekter


Skriv utExteriören till brf Maria Magle (bilden är en illustration).
Exteriören till brf Maria Magle (bilden är en illustration).

Kulturhistorisk institution ska omvandlas till bostäder

Från 1800-talslaboratorium till bostäder för 2000-talet – en av Lunds äldsta institutionsbyggnader har respektfullt ritats om av FOJAB. Nu startar försäljningen...

Läs mer
VOLA
Montering pågår av de färgglada solcellsmodulerna för garaget i Mölnlycke Fabriker.

Färgglad solcellsfasad tar plats i Mölnlycke Fabriker

Nu har Wallenstams garage med 1 500 solcellsmoduler i fasaden börjat växa fram i...

Läs mer
Steni
Strategisk Arkitekturs rekrytering av Kajsa Sundqvist stärker kunderbjudandet med ökad kapacitet och styrka i att skapa byggbara, kvalitativa bostäder.

Strategisk Arkitektur satsar inom bostadssegmentet

Strategisk Arkitektur ser nya möjligheter inom bostad och expanderar därför ett av...

Läs mer
Bostads- och kontorsprojektet Kv. Fabriken av MAF Arkitektkontor (bilden är en illustration).

Tengbom förvärvar MAF Arkitektkontor

Tengbom förvärvar MAF Arkitektkontor, ett arkitektkontor med starka rötter i norra...

Läs mer
Visionsbild över nya Mountbatten House (bilden är en illustration). Bläddra för att se fler bilder på hur fastigheten kommer att se ut i framtiden och hur den ser ut idag!

Grönt ljus för omvandling av ikonisk kontorsbyggnad

C.F. Møller Architects och Lyall Bills & Young Architects planerar för omvandlingen...

Läs mer
Landskapsarkitekten Anna Wyn-Jones Frank tillträder rollen som Affärsområdesansvarig för Landskap på Strategisk Arkitektur i augusti 2021.

Strategisk Arkitektur breddar sitt erbjudande med Landskap

Genom rekryteringen av Anna Wyn-Jones Frank breddar Strategisk Arkitektur sin affär med...

Läs mer
Förslaget KUNSKAPENS FYR till arkitekttävlingen om utformningen av Göteborgs nya universitetsbiblioteket (bilden är en illustration).

Vinnaren utsedd i projekttävling om nytt universitetsbibliotek i Göteborg

Det danska arkitektkontoret Cobe och deras förslag Kunskapens Fyr kammar hem vinsten i den...

Läs mer
Moorfields i London (bilden är en illustration).

Det våras för grönska på stadens tak

I takt med att städer förtätas krymper de gemensamma grönytorna. Ytor som har...

Läs mer
Kvarteret Pisa i Hagastaden kommer vila på Norra länkens norra tunnelmynning.

Gatun Arkitekter vinner det parallella uppdraget om kvarter Pisa i Hagastaden

Atrium Ljungberg bjöd tillsammans med Stockholms stad in till parallellt uppdrag i december om...

Läs mer
Synvillan i Eriksbergs viltpark, Karlshamns kommun.

SynVillan i Eriksberg fick Stadsbyggnadspriset 2020

Den magiska SynVillan som svävar fyra meter ovan jord i viltparken är ytterligare ett...

Läs mer

3D-printad arkitektur från LTH på Venedigs arkitekturbiennal

Meristem Wall.

3D-printad arkitektur är i fokus när forskargruppen bioDigital materia vid institutionen...

Läs mer
Jacob Sahlqvist, ny kontorschef för White i Göteborg.

Jacob Sahlqvist utses till ny kontorschef för White Göteborg

Jacob Sahlqvist utses till ny kontorschef för White i Göteborg. Han tar över efter...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se