Byggföretagen ansluter till ny branschstandard för att mäta projektkvalitet


2022-05-25

Catharina Elmsäter Svärd, vd på Byggföretagen, och Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna, satsar på gemensam branschstandard för att mäta projektkvalitet.
Bild: Binosight
Catharina Elmsäter Svärd, vd på Byggföretagen, och Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna, satsar på gemensam branschstandard för att mäta projektkvalitet.

– Branschen har saknat ett gemensamt sätt att mäta hur människor i projekten mår och hur projekten mår. Det räcker inte att fokusera på tidsplanering, budgetstyrning och teknik för att lösa branschens utmaningar. Vi måste fokusera på människorna. Och vi, entreprenörer och beställare, behöver arbeta tillsammans för att förbättra våra projekt. Därför gör nu Byggföretagen gemensam sak med Byggherrarna och ansluter sig till PQi. Målet är en branschgemensam plattform för mätning och systematiskt kvalitetsarbete i byggprojekt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

PQi, eller Project Quality Index, är resultatet av sex års utvecklingsarbete som Binosight AB har drivit tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet och Byggherrarna. PQi är en automatiserad molntjänst för mätning av kvaliteten i byggprojekt. Tjänsten har nu öppnats upp så att byggentreprenörer kan mäta sina projekt på samma sätt som byggherrar. Byggföretagen har tecknat avtal med Binosight för sina medlemmar. PQi kommer även att bli tillgängligt för de entreprenörer som är anslutna till Byggföretagens kvalitetsledningssystem BKMA.


Pengar att tjäna för ledningar som engagerar sig
Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna, välkomnar samarbetet.

– Vi är väldigt glada över att även Byggföretagen ansluter sig till PQi. Branschen står inför stora utmaningar. Det är inte nog med materialbrist och skenande prisökningar. Ovanpå det har byggprojekten kostnader för kvalitetsbrister på runt 100 miljarder årligen. Detta är givetvis inte hållbart. Alla känner till problemen med kvalitetsbristkostnader, men ingen part känner att man kan lösa dem ensam. Det duger inte längre att peka på att ansvaret är ”någon annans”. Ansvaret är vårt gemensamma – beställare, entreprenörer och konsulter. Det är i våra projekt felen uppstår och ingen annan kommer att lösa det åt oss.

– Därför är det nu ett viktigt steg att vi krokar arm och jobbar med kvalitetsfrågorna tillsammans. Med PQi har vi fått ett effektivt och vetenskapligt förankrat sätt att mäta projektkvaliteten. Dessa nyckeltal borde vara en stående punkt på varje ledningsgruppsagenda, oavsett om man är byggherre eller entreprenör. Ledningarna behöver engagera sig. Det finns stora pengar att tjäna på att förbättra projektkvaliteten, menar Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.


Brister i motivation och erfarenhetsåterföring bidrar till felen
Boverket släppte 2018 rapporten ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”. Där konstaterades att fel, brister och skador i byggprojekt kostar enorma belopp. Frågan uppstår – varför uppstår dessa kostnader och vad kan vi göra åt det? Två viktiga faktorer lyftes i rapporten. Bristande motivation och bristande erfarenhetsåterföring. Att göra fel är inte heller något man vare sig vill erkänna eller skylta med. Rädsla att påverka det egna varumärket negativ samt att drabbas av skadestånd hämmar viljan till transparens.

En efterföljande utredning ”Mer helhetssyn, mindre stuprörsmentalitet” visade tydliga samband mellan engagemang och motivation hos projektmedlemmarna och deras ambition att minska förekomsten av fel i byggprojekten. Begreppet projektkultur lyftes som ett nyckelområde att satsa på om man vill minska felen i byggprojekt.


Projektkvalitet är en hållbarhetsfråga i tiden
– Branschen är van att styra på tid, kostnad och innehåll, menar Catharina Elmsäter-Svärd. Detta är dock bara ett resultat av hur projekten fungerar. Ska vi öka vår förmåga att leverera projekten i tid och inom budget är det de underliggande processerna vi behöver mäta och förbättra. Det handlar om att mäta hur människorna, processerna och projekten mår. Vi vet att varje enskilt projekt behöver ett tydligt gemensamt mål att styra mot för att bli framgångsrikt. På samma sätt behöver vi som bransch ett högre syfte med det vi gör. Vi har ett ansvar i den tid vi lever – att arbeta för en hållbar byggbransch. De gamla stuprören, där var och en gör sitt och struntar i andra, hjälper oss inte framåt.

– Frågan om projektkvalitet blir ytterst en fråga om hållbarhet. För att vara ekonomiskt hållbara måste vi skapa nytta för pengarna som investeras. Pengarna som omsätts i byggbranschen skulle rätt använda kunna innebära bättre affärer för fler. Social hållbarhet innefattar att människor i våra projekt behöver må bra, vilket ökar deras engagemang och hjälper dem prestera bättre. Och för att nå våra klimatmål måste vi använda våra resurser på rätt sätt. Därför behöver vi tillsammans förbättra projektkvaliteten, det vill säga kvaliteten på hur våra projekt planeras, handlas upp och genomförs. Här ser vi PQi som ett bra verktyg för att åskådliggöra styrkor och svagheter. Det kan hjälpa människor att fokusera på rätt saker, reflektera och lära, säger Catharina Elmsäter-Svärd.


Källa: Binosight

Skriv utVisionsbild över Brf Skeppsklockan, som ska byggas på ön Sanden i Vänersborg (bilden är en illustration).

Peab har startat markarbetet för 45 bostäder på Sanden i Vänersborg

Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan är första steget i en spännande förvandling av hela ön Sanden till en modern och levande del av stadskärnan. Peab har nu...

Läs mer
svero
Ny kyrkolokal och lägenheter i Umeå (bilden är en illustration).<span style=\

Contractor bygger ny kyrka och 80 lägenheter åt Church of Hope

Contractor har tecknat en avsiktsförklaring med Church of Hope i Umeå om att bygga en ny kyrka och ett 80-tal lägenheter. Byggstart är planerad till 2024 och allt väntas...

Läs mer
Nordtec


Svensk Beläggningsförening och Bygg­företagen tecknar samarbetsavtal

Svensk Beläggningsförening (SBF) och Byggföretagen har nu ingått ett samarbetsavtal med syfte att stärka samverkan mellan de två organisationerna, vilket bland annat...

Läs mer
SSF Stöldskyddsföreningen

Så ska nya Ekelundsområdet utvecklas


850 nya bostäder, en ny tunnelbaneuppgång från Västra skogens tunnelbana, förskolor, sociala lägenheter och en upprustad strandpromenad längs Mälaren. Det...

Läs mer
Bygglet Byggrevolution
Malin Svensson, VD OBOS Kärnhem.

OBOS planerar cirka 80 bostadsrätter i Marby utanför Norrköping

Nu står det klart att bostadsutvecklaren OBOS förvärvar Del av Gillerhälla 1:2 och Marby 1:5 i Marby – ett utvecklingsområde strax utanför Norrköping....

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2


Serneke bygger om kontor för att skapa Byggarnas Hus

Serneke har fått uppdraget att bygga om och renovera Stockholms Byggmästareförenings kontorsfastighet på Kungsholmen i Stockholm. Entreprenaden är värd cirka 140...

Läs mer


Grönt ljus för nästa steg i Telestadens utveckling

Detaljplanen för den första bostadsetappen i Telestaden, Farstas nya stadsdel som utvecklas av Rikshem och Ikano Bostad, har vunnit laga kraft. Planen omfattar 460 bostäder i de vä...

Läs mer
zmarta

GDS-marknaden tappar, ökat intresse för energirenovering

GDS-marknaden kommer troligen att minska i år, men samtidigt skiftar fokus mot energirenovering.


Affärskonsulterna Navet beräknar att hushållens inköp av byggmaterial, den...

Läs mer
Smartdok


Träbyggande ska bidra till att göra Amsterdams hamn till Europas cirkulära knutpunkt – “Svenska hamnar borde inspireras”

Amsterdams hamn ska bli Europas viktigaste och cirkulära knutpunkt. Nautiska samordningscentret som byggts i hamnen återspeglar ambitionen då hela konstruktionen - väggar, golv...

Läs mer
CL Specialglas


30 tonåringar tar sina första steg in i byggbranschen

Under två veckor i juni arbetar ungdomar i Göteborg, Malmö och Upplands Väsby med att bygga enklare odlingslådor och bänkar som sedan ställs ut i respektive stad....

Läs mer
Nytec plast


Ny fogpistol gör det lättare att få ett bra resultat

Med MULTIGUN får du applikationen anpassad till den massa du arbetar med. Detta förenklar hela processen och ger ett bättre resultat.


Hela denna text är ett meddelande från...

Läs mer
mcs-hyrsystem-550-1
Statistik från Ramirentrapporten visar att fler än var tionde byggnadsarbetare inte tycker att arbetsplatsen känns helt trygg.

Var tionde byggnadsarbetare tycker att arbetsplatsen känns osäker

Byggbranschen tillhör en av de mest olycksdrabbade branscherna. Stress och en kultur där man inte alltid tar säkerhetsreglerna på allvar är två anledningar till att...

Läs mer
Nordic Guarantee


Terminal 5 på Arlanda byggs ut i limträ

Det pågår en om- och tillbyggnad av Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport, där bland annat en ny marknadsplats byggs. Som del av den nya marknadsplatsen får terminalen...

Läs mer
Upplands stängsel
Emil Masgård vid Hushagsgymnasiet i Borlänge årets Bygmastipendiat.

Emil Masgård vinnare av Bygmastipendiet vid Hushagsgymnasiet i Borlänge

Bygmastipendiet har delats ut till elev på bygg-och anläggningsprogrammet vid Hushagsgymnasiet. Den lyckliga stipendiaten heter Emil Masgård.

Läs mer
EBM Papst
Visionsbild över Media City Odense.

C.F. Møller Architects ger form åt visionen om en ny mediastad i Danmark

TV 2 Danmark, Jysk Fynske Medier, SDU, TV 2 Fyn och Media City Odense (MCO) har undertecknat en avsiktsförklaring med DSB Ejendomsutveckling om att skapa en mediastad i Odense. Den första...

Läs mer
Stokvis
NCC asfalterar på E18 Ostfold.

NCC får order om 200 000 ton asfalt i Norge

NCC har fått i uppdrag av att asfaltera en ny vägsträcka längs E6:an utanför Trondheim i Norge. Sträckan är totalt 19 kilometer lång och NCC ska lägga...

Läs mer

Svag ökning på nordisk byggmarknad 2022 enligt Navet

Varje kvartal presenterar affärskonsulterna Navet AB en konjunkturrapport om byggmarknaden i de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Läs mer
Pontus Löfgren, elektriker på Emil Lundgren, drar kablar till brandlarmet i Science Park Towers.

Hållbara transporter till Science Park Towers i Jönköping

Jönköping är på väg att få ett nytt landmärke i och med byggnationen av det 15 våningar höga Science Park Towers. Projektet genomsyras av minskad...

Läs mer
Eleverna Alina Karlsson och Samuel Lindgren vid Rekarnegymnasiet i Eskilstuna mottar årets Bygmastipendium från Bygma Eskilstuna.

Glada vinnare av Bygmastipendiet vid Rekarnegymnasiet i Eskilstuna

Den 11 juni delades Bygmastipendiet ut till två elever på bygg-och anläggningsprogrammet vid Rekarnegymnasiet. De lyckliga stipendiaterna heter Alina Karlsson och Samuel...

Läs mer
Fr v, Magnus Laneborg och Malin Rönnerhag från Riksbyggen, bostadsminister Johan Danielsson och Anna Thore, Kalmar kommun.

Återbruk i fokus när bostadsministern besökte Riksbyggens projekt Tranan i Kalmar

Bostadsminister Johan Danielsson besökte 17 juni Riksbyggens pågående projekt Tranan i Kalmar. Riksbyggen har rivit en före detta bilhall för att ge plats åt 180 nya...

Läs mer
Visionsbild över Plankan (bilden är en illustration).

Skanska och Svenska Bostäder färdigställer projektet Plankan i Stockholm

Skanska har fått i uppdrag av Svenska Bostäder att i samverkan ta fram beslutsunderlag i syfte att färdigställa kvarteret Plankan på Hornsgatan, Södermalm. Samverkan...

Läs mer
Skiss över fastigheten som ska byggas i Slite.

Sehlhall förvärvar fastighet på Gotland – utvecklar gruppboende

Sehlhall förvärvar fastigheten Othem Ejdern 6 i Slite på Gotland. Fastigheten ligger på Storgatan 64, i ett lugnt bostadsområde, 200 meter från havsbadet, med nä...

Läs mer


Kan fossilfria byggmaskiner såsom hybridgeneratorer även vara ekonomiskt lönsamma?

”Gröna” generatoraggregat, med batterilagring, har uppenbara miljö- och driftsfördelar men kan de även bli ekonomiskt lönsamma?

Läs mer


Nu tas nästa steg i Stockholms utveckling – multifunktionella kvarteret BAS Barkarby står klart

På ett gammalt flygfält i Järfälla pågår ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, där den nya och hållbara stadsdelen Barkarbystaden...

Läs mer
Vy över innergården i Brf Rosendals Trädgård (bilden är en illustration).

Byggstart för 94 bostadsrätter i Uppsala

OBOS ger Peab uppdraget att bygga 94 bostadsrätter i den växande Uppsalastadsdelen Rosendal. Bygget startar i juni och kontraktsumman uppgår till 162 miljarder kronor.

Läs mer


Skanska bygger nya Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden

Skanska har tecknat avtal med Exploateringskontoret vid Stockholm Stad om att bygga en ny kaj i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Kontraktet är värt cirka 610 miljoner kronor, vilket...

Läs mer


Bonava säljer totalt 137 hyreslägenheter i Finland

Bonava säljer 76 hyreslägenheter i Åbo, Finland, till investeraren Taaleri och 61 hyreslägenheter i Tammerfors till investeraren eQ. Affärerna uppgår till 27 miljoner...

Läs mer
&Ouml;rjan Sjöström, VD på KE THERM.

Teknikrevolution inom fjärrvärme kan bli ny svensk exportsuccé

Hur ska Europa lösa sin energiförsörjning? Det är en hetare fråga än någonsin. Ny, svensk teknik ökar potentialen för fjärrvärme och...

Läs mer
Eleverna Mathias Hamrin och Gustav &Ouml;berg vid Sundsvalls Gymnasium mottar årets Bygmastipendium från Bygma i Sundsvall.

Gustav och Mathias glada vinnare av Bygmastipendiet vid Sundsvalls Gymnasium

Den 10 juni delades Bygmastipendiet ut till två elever på bygg-och anläggningsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium. De lyckliga stipendiaterna heter Mathias Hamrin och Gustav Ö...

Läs mer
Lucas Glas- Hammarsund är en av Bygmas lyckliga stipendiater.

Bygmastipendiet tilldelas elever vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå

Bygmastipendiet har delats ut till två elever på bygg-och anläggningsprogrammet vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå. De lyckliga stipendiaterna heter Lucas Glas- Hammarsund...

Läs mer


Projektet Tjugofyrasju innebär 36 000 kvm nya byggrätter i expansiva Gavlehov i Gävle

Detaljplanen för Gavlehov Västra etapp 2 antogs av Gävle kommun i mars månad 2021 och vann laga kraft senare under våren. I projektet Tjugofyrasju skapas en ny stadsdel...

Läs mer
De lyckliga vinnarna av Bygmastipendiet på Dragonskolan heter Jazmine Lidström och Melker Wiklund.

Bygmastipendiet tilldelas elever vid Dragonskolan i Umeå

Den 14 juni delades Bygmastipendiet ut till två elever på bygg-och anläggningsprogrammet vid Dragonskolan i Umeå. De lyckliga stipendiaterna heter Jazmine Lidström och...

Läs mer
Charlotte Thelm, divisionschef NCC, Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister, Pia sandvik VD RISE.

Första spadtaget för satsning på bioekonomi i Örnsköldsvik

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson tog första spadtaget när satsningen på RISE nya pilothall och satsning på bioekonomi i Örnsköldsvik presenterades....

Läs mer


BRA bygger Geelys nästa storsatsning på Lindholmen

Geely i Sverige fortsätter sin expansion av sitt företagscampus på Lindholmen i Göteborg. Fokus för det nya kontorshuset, som kommer bli den sjätte byggnaden på...

Läs mer
Stipendiaterna Folke Eklund och Evelina Näslund.

Lyckliga vinnare av Bygmastipendiet vid Tannbergsskolan i Lyckele

Den 14 juni delades Bygmastipendiet ut till två elever på bygg-och anläggningsprogrammet vid Tannbergsskolan i Lycksele. De lyckliga stipendiaterna heter Folke Eklund och Evelina...

Läs mer
Vinnarena av Bygmastipendiet på Björknäs gymnasiet heter Nellie Senbom och Khan Aga Husseini.

Glada vinnare av Bygmastipendiet på Björknäs gymnasiet i Boden

Den 10 juni delades Bygmastipendiet ut till två elever på bygg-och anläggningsprogrammet vid Björknäs gymnasiet i Boden. De lyckliga stipendiaterna heter Nellie Senbom och...

Läs mer
Visionsbild över Hertsö badhus (bilden är en illustration).

NCC bygger Hertsö badhus i Luleå

NCC och Luleå kommun inleder nu bygget av Hertsö badhus i Luleå. Uppdraget är ett partneringsamarbete och ordervärdet uppgår till totalt cirka 185 miljoner kronor.

Läs mer
Jonas Edlund, en av årets Bygma-stipendiater.

Bygmastipendiet tilldelas elever vid Hahrska gymnasiet

Den 8 juni delades Bygmastipendiet ut till en elev på bygg-och anläggningsprogrammet vid Hahrska gymnasiet. Den lyckliga stipendiaten heter Jonas Edlund.

Läs mer


Setra först i Sverige med fuktskydd för KL-trä

Träindustriföretaget Setra är först i Sverige med att erbjuda ett nytt fuktskydd för stommar i korslimmat trä. Skyddet appliceras direkt i fabriken och förenklar...

Läs mer
De lyckliga vinnarna av Bygmastipendiet på Järfälla gymnasium heter Melvin Crammer och William Alm.

Elever på Järfälla gymnasium tilldelas Bygmastipendiet

Den 10 juni delades Bygmastipendiet ut till två elever på bygg-och anläggningsprogrammet vid Järfälla gymnasium. De lyckliga stipendiaterna heter Melvin Crammer och William...

Läs mer

Läs mer


Mest lästa
Geggus

imex

nora-linde-frakt

piltorps

Ketherm

Rental Prop
Industrinät
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se