Ökad kunskap om byggupphandling minskar klimatpåverkan


2021-11-02

Bild: Upphandlingsmyndigheten

Bygg- och fastighetssektorn har stor klimatpåverkan. Med mer kunskap om strategisk upphandling i byggprojekt kan takten för att nå klimatmålen öka. Upphandlingsmyndighetens nya stöd visar när upphandlingar i ett byggprojekt blir aktuella och hur de görs strategiskt för ökad hållbarhet. Stödet innehåller även hållbarhetskriterier och ett sätt att uppskatta effekten av klimatfrämjande åtgärder.

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Branschen själv har satt som mål att halvera utsläppen till 2035 och nå noll nettoutsläpp till 2045. Offentlig upphandling är ett verktyg för att driva mot samhällsmål, om det används strategiskt. Men då måste man förstå hela processen och hur upphandlingsreglerna ska användas för att uppnå målen.

– Det gäller inte minst byggprojektledaren och andra projektmedlemmar i ett offentligt byggprojekt. Alltså roller som inte har offentlig upphandling som sin primära kompetens, men som i hög grad är beroende av att det görs strategiskt riktiga inköp för att slutleveransen ska bli ändamålsenlig och långsiktigt hållbar, säger Anna Sivert, upphandlingsjurist vid Upphandlingsmyndigheten.

Även entreprenadupphandlare behöver förstå vilka faktorer som påverkar hur upphandlingen ska genomföras, exempelvis säkerhetsskydd. Upphandlaren behöver också kunskap om när upphandlingar av konsulter och entreprenad aktualiseras i byggprocessens olika skeden.


Stöd för byggupphandling med effektuppskattning
För att stötta offentliga byggprojekt har Upphandlingsmyndigheten tagit fram ett stöd som steg för steg går igenom hur en offentlig organisation kan göra för att nyttja den potential som finns i upphandlingssituationen. Förutom att vara en handledning i hur byggprocessens olika skeden berörs av upphandlingsprocessen innehåller stödet även ett flertal hållbarhetskriterier, som kan användas i upphandlingsdokumenten. Det går också att göra en effektuppskattning för att bedöma vilken effekt hållbarhetskriterierna ger i olika typfall.

– Tid, resurser och kunskap är avgörande för att lyckas. Med det här stödet vill vi öka kunskapen och förbättra möjligheterna för offentliga byggprojekt att arbeta strategiskt med offentlig upphandling för att främja viktiga samhällsmål, som klimatmålen och en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad, säger Patrick Amofah, projektledare på Upphandlingsmyndigheten.


Långsiktig hållbarhet kräver smarta upphandlingar
Byggprojekt är stora och komplexa med många olika kompetenser involverade. Det är en utmaning att ro projektet i land och åstadkomma den effekt man vill ha – både för verksamheten, samhället och klimatet.

Varje offentligt byggprojekt behöver göra ett antal upphandlingar. Byggnadsverken ska dessutom stå länge – kanske 100 år eller mer. Under hela den tiden påverkar de både människor och miljön. Det behöver ett byggprojekt ta hänsyn till redan i planeringsstadiet och i varje upphandling som görs under en byggnads livscykel. Exempelvis kan det finnas behov av att upphandla arkitekter och konsulter i det allra tidigaste planeringsskedet, entreprenadupphandling för byggskedet och flera olika upphandlingar för drift och underhåll.


Källa: Upphandlingsmyndigheten


Skriv utVisionsskiss över Tamarinden (bilden är en illustration).
Visionsskiss över Tamarinden (bilden är en illustration).

Nya framsteg för Tamarinden - energidelning inom och mellan fastigheter nu lagligt

Den 1 januari 2022 trädde en ny förordning om ändringar i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) i kraft,...

Läs mer
Visionsbild över Helgerudkvartalet (bilden är en illustration).

Assemblin i Norge i nytt VS-uppdrag till stort projekt i Sandvika

Assemblin i Norge har tecknat ett avtal med Skanska avseende installation av värme- och...

Läs mer
Solcellsparken i Strängnäs är med sina 35 hektar den näst största i landet och invigdes i september 2020.

Ytterligare en HSB-region investerar i en av Sveriges största solcellsparker

HSB Göteborgs styrelse har beslutat att köpa andelar i HSB Södermanlands...

Läs mer
Kvarteret Skogsvaktaren i Mölnlycke Fabriker består av 128 lägenheter på 1 till 4 rum och kök. Här välkomnas nya hyresgäster till fastigheter med solhybrider på taket våren 2023 (bilden är en illustration).

Solhybrider till Wallenstams projekt Skogsvaktaren

I Mölnlycke Fabriker utanför Göteborg byggs kvarteret Skogsvaktaren med 69...

Läs mer
Visionsbild över Norges största kontorsfastighet på Ulven i Oslo (bilden är en illustration).

Nytt storkontrakt till Assemblin i Norge avseende VS-teknik i klimatsmart fastighetsprojekt

Assemblin i Norge har fått ett nytt entreprenaduppdrag från Construction City Bygg...

Läs mer


Vattenfall InCharge och Heimstaden laddar för framtiden

Vattenfall InCharge och bostadsfastighetsbolaget Heimstaden har ingått ett samarbete om att...

Läs mer
Kristianstads Badrike (bilden är en illustration).

Ventilationen utmanas av fukt och klor i badhuset

Att vara ventilationsentreprenör vid byggnationen av ett badhus är tidskrävande och...

Läs mer
Byggelements nya betongrecept ger 50 procent lägre klimatpåverkan.

Byggelement tar nästa stora kliv för klimatet – minskar utsläppen med upp till 50 procent

Byggelement tar nu ytterligare ett stort klimatvänligt kliv för miljö och hå...

Läs mer
Från Vänster: Jone Vold, Bravida, Christin Vik Eliassen, nya SUS, Tore Bakke, Bravida, Trond-Lauritz Larsen, Bravida, John Jakobsen, nya SUS, Kari Gro Johanson, nya SUS.

Bravida Norge vinner kontrakt på nya Stavanger Universitetssjukhus

Bravida Norge har fått i uppdrag att utföra del två av elinstallationerna på...

Läs mer
Mätningar av luftföroreningar, PAH, i Göteborg.

Träd viktiga luftrenare i städer

Nils Ericsson terminalen är smutsigast, Angereds stadspark renast. Luftfö...

Läs mer
Rörläggaren, El-Pågarna, Sprinklerbolaget, Bi-Vent och Intec i samarbete.

Fem Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab

Fem Instalcobolag har fått ett gemensamt uppdrag åt Peab. Uppdraget gäller...

Läs mer
Från vänster: Bengt Matsson, Pär Hedman, Hans Mattsson, Mats Axelsson.

Bravida stärker sin position inom värme och sanitet i Mora och förvärvar rörelsen i Mora Orsa VVS

Genom en inkråmsaffär har Bravida köpt rörelsen i Mora Orsa VVS och stä...

Läs mer
Andreas Nordling Eitech och Per Larsson, Elektroskandia.

Leverans av datanät och passersystem till Framtidsbygget Hudiksvalls sjukhus

Vid Hudiksvalls sjukhus görs omfattande ny- och ombyggnationer under de närmaste å...

Läs mer


Trendspaning inför Nordbygg 2022

Soltech Energy är en helhetsleverantör av energi- och solcellslösningar och en...

Läs mer
Byggnationen av det nya flerbostadshus i Tomelilla pågår för fullt och för värmeleveransen står Solör Bioenergi.

Klimatsmart satsning i Tomelilla då fjärrvärmen byggs ut till nytt flerbostadshus

Byggnationen av det nya flerbostadshus i kvarteret Yxan i Tomelilla pågår för...

Läs mer


En av Södermalms största solcellsanläggningar klar

På tre år har Stockholmshem gått från fem till 33 solcellsanläggningar...

Läs mer


Hur kan byggbranschen ställa om för att minska sina utsläpp?

Neste arrangerade i november 2021 ett seminarium om hur byggbranschen kan öka takten för...

Läs mer


Koldioxidsnålt byggande – ny omvärldsstudie visar hinder och möjligheter

Vad hindrar koldioxidsnålt byggande? Forskare på IVL har kartlagt faktorer som hindrar...

Läs mer
Kontorsbyggnaden Chalmers Teknikpark är sammankopplad med Brf Viva för att utbyta värme och kyla.

Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se