Banbrytande forskning gör det möjligt att återanvända betong vid nybyggnation


2022-09-16

Rivning av bostäder i Brickebacken.
Bild: ÖBO
Rivning av bostäder i Brickebacken.

I samband med att ett antal studentbostäder i stadsdelen Brickebacken revs under åren 2019–2020 genererades 13 000 ton betongrester. Rester som skulle lämnas till deponi eftersom de innehåller krom-6, ett hälsoskadligt ämne. ÖrebroBostäder AB (ÖBO) hade under en längre tid grunnat på om det inte skulle vara möjligt att återanvända betongrester, eftersom det genom åren blir stora volymer som behöver deponeras.

Betong innehåller krom-6, ett hälsoskadligt ämne vid hantering. I materialanalyser som gjorts i labbmiljö har det visat sig att för mycket av ämnet lakas ur för att betongen ska kunna återanvändas som byggmassa vid byggnation av nya bostäder.

– Det finns många fördelar med att återanvända betong. ÖBO skulle spara stora kostnader på att inte behöva köra materialet till deponi, och inte heller behöva köpa in nytt material. Dessutom slipper vi miljöbelastningen från transporter och brytning av nytt material, förklarar Lisa Jensen, miljösamordnare på ÖBO.


Unik forskning med goda resultat
ÖBO ville ta reda på hur lakningen sker på plats, och inte bara i labbmiljö. I verkligheten förekommer betongen i större mängder, och marken på platsen antogs kunna omvalda krom-6 till krom-3, som är ofarligt för människor och miljö. Man startade ett unikt forskningsprojekt tillsammans med Structor (projektering av byggnation) och Remedy (en grupp forskare från Örebro universitet).

Resultatet av forskningen blev klart hösten 2021 och visade att när lakningen av betongen sker på moränmark i stora fraktioner, lakas inte lika mycket ur som i labbmiljön, och moränen har kapacitet att omvandla det hälsofarliga krom-6 till det ofarliga krom-3.

– Det här är banbrytande, eftersom våra undersökningar visar på ett helt annat resultat än labbtesterna. Med de här resultaten ser vi att betongen inte behöver vara ett framtida miljöproblem som vi bygger in oss i och att vi framåt kan återanvända betong, säger Lisa Jensen.

Forskningen är ensamt i sitt slag och tanken är att man i kommande rivningsprojekt ska kunna nyttja betongmaterialet i nyproduktion. Målet är även att höja kunskapen i frågan både hos andra bostadsbolag och hos tillsynsmyndigheter.


Grönt ljus för återanvändning
Innan sommaren fick ÖBO godkänt från Miljökontoret att använda den tillvaratagna betongen från rivningen i Brickebacken. Nu kan materialet återanvändas som grundmaterial och förstärkningslager under hus, vägar och parkeringsplatser vid kommande nybyggnation.

– Historiskt sett har betong använts fritt. Det var innan man upptäckte att den innehåller krom-6. Därför känns det oerhört roligt att vi nu kan visa på att betongen går att använda på ett säkert sätt. Vi och Miljökontoret är väldigt positiva till att vi får en ökad återanvändning, konstaterar Lisa Jensen.


En del i ÖBOs färdplan mot klimatneutralitet
ÖBO arbetar mot målet att vara klimatneutrala år 2030. Det är ett ambitiöst och viktigt mål, eftersom fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

För att nå målet har ÖBO arbetat fram en färdplan mot klimatneutralitet. Färdplanen visar hur ÖBO ska prioritera, där fokus läggs på de utsläpp som är störst på totalen, med bäst möjlighet att göra nytta och där det går att mäta att åtgärderna ger resultat. De sammanfattas under områdena energi, byggnation, avfall och mobilitet. Inom varje område ingår årliga verksamhetsmål och aktiviteter som bidrar till att uppnå målen.


Källa: ÖBO

Skriv utCampus Albano och AlbaNova, utbildningsmiljöer för studenter och forskare vid Stockholms universitet och KTH. En del av Akademiska Hus fastighetsbestånd.
Campus Albano och AlbaNova, utbildningsmiljöer för studenter och forskare vid Stockholms universitet och KTH. En del av Akademiska Hus fastighetsbestånd.

Sweco kammar hem tolv ramavtal inom återbruk och miljö för Akademiska Hus

Sweco vinner tolv ramavtal för tjänster inom återbruk samt miljö- och klimatsamordning för Akademiska Hus tack vare gedigen kompetens inom omställning från...

Läs mer


NCC bygger ut elförsörjningen i södra Stockholm

NCC påbörjar nu ombyggnationen av en av Stockholms äldsta stamnä...

Läs mer
Solceller på Brf Örnsköldsvikshus.

Solcellsanläggning ger Brf Örnsköldsvikshus halva årsanvändningen av el

Brf Örnsköldsvikshus 2 har gjort en storsatsning på solceller i samband med ett...

Läs mer
Visionsbild över projektet Kantorn i Uppsala (bilden är en illustration).

Ecoclime Group levererar ytterligare tre Evertherm-system för energieffektivisering till Rikshem

Ecoclime Group har erhållit en ny order, värde 7,6 miljoner kronor, från Rikshem i...

Läs mer
Bostadsrättsföreningen Trim i Kallhäll har sänkt sina elkostnader med drygt 40 000 kr på ett år.

Solkraft som möter effekttopparna

Solcellsanläggningen i HSB brf Trim i Kallhäll producerar som mest energi på...

Läs mer


Varberg Energimarknad AB och Wästbygg Gruppen bygger vindkraftverk och solcellspark

Varberg Energimarknad AB och Wästbygg Gruppen har tecknat en avsiktsförklaring om ett...

Läs mer
Pappersbatteri utvecklat vid Digital Cellulose Center.

Pappersbatteri kan lagra energi i byggnader

Forskare på RISE har utvecklat ett hållbart pappersbatteri. I framtiden kan den...

Läs mer
Kvarter 1 som nu är under byggnation i Älta kommer etappvis att välkomna nya hyresgäster från och med hösten 2024 (bilden är en illustration).

Wallenstam gör återbruksinventering i Älta

Wallenstam tecknar avtal med arkitekt- och cirkulär innovationsbyrån Lendager för...

Läs mer
Rivning av bostäder i Brickebacken.

Banbrytande forskning gör det möjligt att återanvända betong vid nybyggnation

I samband med att ett antal studentbostäder i stadsdelen Brickebacken revs under åren...

Läs mer


Västerås stad får en miljon för att öka återanvändning vid byggen

Västerås stad har fått en miljon kronor för ett projekt som går ut...

Läs mer


Serneke utrustar Karlatornets 600 lägenheter med smart hemsystem

I den nya stadsdelen Karlastaden på Lindholmen byggs just nu Göteborgs första...

Läs mer


Veidekke första byggföretag i Skandinavien med nettonoll-klimatmål verifierade av SBTi

Veidekke tar en aktiv roll i att förverkliga det gröna skiftet och skärpte fö...

Läs mer

Instalco får skoluppdrag i Kristiansand

Instalcobolagen Moi Rør och Ventec har fått ett gemensamt uppdrag att vara med vid...

Läs mer


Energiförvaltning hos Riksbyggens Brf-kunder kan spara 1 000 000 MWh

Varje dag kommer rapporter om energikrisen men tekniken som kan göra en stor skillnad finns...

Läs mer
Nya venttilations aggregat i Scaniarinken.

Telge Fastigheter halverar energiförbrukningen med smarta och snåla fläktsystem

Nu uppgraderar Telge Fastigheter flera fastigheter med nya, mer energismarta och intelligenta...

Läs mer

Triss i hållbarhetscertifieringar för Kvartetten i Hyllie

I södra Malmös expansiva stadsdel Hyllie uppför Wihlborgs det nya kontorshuset...

Läs mer


NCC och Svea Solar bygger Norrlands största solpark

NCC och Svea Solar har inlett ett samarbete för att påskynda utbyggnaden av solenergi...

Läs mer
SKB fortsätter utbyggnaden av laddstationer vid fastigheterna, med målet att närmare 280 bilplatser ska vara färdiga till årsskiftet.

Fler laddstationer för elbilar i Stockholm när fastighetsbolag möter boendes önskan

Tusentals ton koldioxid kan sparas när SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening,...

Läs mer
Anläggningen på huvudkontoret har en beräknad produktion om cirka 434 000 kWh per år.

SLP satsar på solceller

Under sommaren har SLP driftsatt solceller på fastigheten Segeholm 10 i Malmö där...

Läs mer


Mest lästa
imex

piltorps

Ketherm

aircoil
Industrinät

asamuelsson
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se