Dagvattenledning blir kanal i nytt bostadsområde


2021-06-22

Södra Råbylund, Lunds kommun.
Bild: COWI
Södra Råbylund, Lunds kommun.

Ett helt nytt bostadsområde håller just nu på att växa fram i Södra Råbylund, Lunds kommun.
Bild: COWI
Ett helt nytt bostadsområde håller just nu på att växa fram i Södra Råbylund, Lunds kommun.

Ett helt nytt bostadsområde håller just nu på att växa fram i Södra Råbylund, Lunds kommun. Projektet, som drivs av Lunds kommun, befinner sig just nu i den tredje och sista etappen. Genom detta område planerar man bland annat att öppna upp en dagvattenledning och göra till en öppen kanal. COWIs uppdrag i projektet har varit att ta fram färdiga handlingar för att bygga ut VA och allmän platsmark, dessutom har COWI hjälpt till att identifiera hur hållbarheten kan prioriteras i projektet.

Södra Råbylund är ett helt nytt bostadsområde som byggs totalt i tre etapper. Där är nu etapp ett och två avklarade och just nu planeras etapp tre norr och söder. Arbetet med den norra delen av etapp tre startade under våren 2021. Den södra delen av etapp tre är planerad att dra igång under 2022.

Som fenomen ett nytt bostadsområde egentligen inget speciellt. Precis som i andra områden kommer Södra Råbylund bestå av bostäder och reakreationsytor. Men när det kommer till just dagvattenhanteringen så har man gjort en ny kreativ lösning – genom stora delar av östra Lund går en stor dagvattenledning, den har man i detta område valt att öppna upp och göra till en kanal som går genom området.

Lösningen bedöms både ha ett funktionellt och ett estetiskt värde då den kommer att fungera som rekreationsområde då det ut med kanalen kommer det finnas promenadstråk och en park. Kanalen i sig kommer vara utsmyckad med små vattenfall och växtlighet.

– I kanalen kommer man placera ut korgar med växter i för att få en något renande effekt. Dessutom kommer det placeras ut stenar för att få en variation i vattenhastigheten genom kanalen. Genom att göra sektionen något trängre lokalt, så ökar flödet och en livligare kanal skapas, säger Hanna Lundquist, civilingenjör på COWI och biträdande uppdragsledare i projektet.

Rätt miljöprioritering med dialogverktyg
COWI har i projektet uppdraget att ta fram färdiga handlingar för att bygga ut VA och allmän platsmark. Det innefattar då gator, parker, torgytor VA ledningar och även själva kanalkonstruktionen.

I anslutning till pågående projekt har COWI även bidragit med att sätta ambitionsnivån för hållbarheten i projektet genom att föra en dialog med Lunds kommun. Martin Persson Lindh från COWI har ansvarat för denna dialog med hjälp av COWIs dialogverktyg för hållbarhet som hjälper till att sätta målen.

– Just hållbarhet kan vara ett stort begrepp, och ibland behöver man konkretisera ner det för ett specifikt projekt. Vi hjälper därför Lunds kommun att, genom den här dialogen och med hjälp av dialogverktyget, hitta rätt i deras egna ambitioner och vad de tycker är viktigt, säger Martin Persson Lindh.

Dialogen har resulterat i att Lunds kommun nu har tagit ett eget initiativ kring rening av jordmassor så de kan återanvändas. För just detta projekt, där en kanal ska grävas, så skapas mycket schaktmassor. Lunds kommun har därför tagit frågan vidare för att hitta en så hållbar lösning som möjligt i hanteringen av jordmassorna.

– Med den här dialogen har COWI fått upp frågan om hållbarhet på bordet. Annars är det lätt att man fortsätter att göra det man brukar göra. Nu har Lund tagit eget initiativ och själva implementerat det i projektet. Det känns verkligen jättepositivt, säger Hanna Lundquist.


Källa: COWI


Skriv ut

Ny innovationstävling söker lösningar för grönare städer

Nu startar en innovationstävling med målet att hitta nya lösningar som bidrar både till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer i våra...

Läs mer
Charlie Klang, Byggchefernas föreläsare och en av förgrundsfigurerna för projektet Sila snacket.

Byggchefernas föreläsare bakom succén

Sila snacket, som TL Bygg står bakom, gör succé i sociala medier. En av fö...

Läs mer

Skanska skärper klimatmålet

Skanska uppdaterar sitt klimatmål till att omfatta en minskning av bolagets egna...

Läs mer
Linda Bernheden.

Välsorterat på Einar Mattssons byggarbetsplats Telefoncentralen

Avfallshantering på byggen är komplext. Många aktörer samsas i en stä...

Läs mer
Visionsibild över Karlastaden, med Karlatornet som en del av Göteborgs framtida skyline (bilden är en illustration).

Bravida installerar för 380 miljoner i Karlatornet, Göteborgs första skyskrapa

Bravida har fått i uppdrag av Serneke Sverige AB att på totalentreprenad utföra...

Läs mer
HSB Brf Fyrverkaren Helsingborg.

Nytt återbruksavtal minskar Peabs byggavfall

Varje år slängs tusentals ton byggmaterial i Sverige. På Peab arbetar man på...

Läs mer
Eitech ansvarar för elteknik i utbyggnad av laboratorier på sjukhuset i Lund.

Eitech ansvarar för elteknik i utbyggnad av laboratorier på sjukhuset i Lund

Skanska har gett Eitech uppdraget att ansvara för all elteknik i om- och tillbyggnaden av...

Läs mer
Jonas Björk, Per Sundberg, Michael Dahlberg, Gustaf Larsson Ernefelt, Johan Larsson och na de Vreeze Dahlberg.

Instalco förvärvar PeMi Ventilation & Montage

Instalco växer inom området ventilation genom förvärv av PeMi Ventilation &...

Läs mer
Förbos energiingenjör Pouria Tavakol tillsammans med driftansvarig Förbovärd i Kungälv Andreas Carlsson nedanför den nyinstallerade solcellsanläggningen på Bohusgatan 8, Koön Marstrand.

Förbo skalar upp produktionen av förnybar el

Förbo har under 2021 installerat solcellsanläggningar på både gamla och nya...

Läs mer


Rejlers hjälper Gävle Energi i unikt fjärrvärmeprojekt

Rejlers har vunnit uppdraget att bistå Gävle Energi i byggnationen av en ny fjä...

Läs mer


Radon förekommer även i nybyggda bostäder

Många tror att det endast är äldre fastigheter som kan ha problem med...

Läs mer

Nu ska allt golvmaterial bli klimatberäknat

Jenny Adnerfall som är projektansvarig på GBR.

Golvbranschen GBR har nu dragit i gång sitt projekt för att beräkna utsläppen...

Läs mer
Regnbädd i Nacka.

Grönska och renare dagvatten genom medel från Naturvårdsverket

Nacka kommun har tilldelats drygt 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att...

Läs mer
Roba Ghadban, som från och med oktober är ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige.

Roba Ghadban ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige

Roba Ghadban blir ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige med fokus på miljö,...

Läs mer
Tack vare ECO-Prefab har projektet sparat in koldioxidutsläpp motsvarande 1700 bilresor mellan Stockholm och Göteborg.

Byggelements ECO-Prefab minskar koldioxidutsläppen med 153 ton

Peabs bygge av Brf Mälarparken i Södertälje är i full gång. För att...

Läs mer
Geir Andersen, Knut Bergersen, Kjetil Bjerkland och Roger Aksnes.

Instalco växer i Osloområdet

Instalco förvärvar Klimateknikk Oslo AS och växer därmed inom området...

Läs mer


Ny plattform minskar energianvändningen för Jönköpings fastigheter

Jönköpings kommun har upphandlat en digital plattform av Siemens för att integrera...

Läs mer
Michael Eng, Filialchef på Stena Recycling i Borås, och en av de drivande personerna som vill öka återvinningen av stenull inom byggbranschen.

Stena Recycling och ROCKWOOL höjer tempot för ökad återvinning inom byggbranschen

– Förhoppningsvis kommer det inte ens vara tillåtet att skicka stenull på...

Läs mer
E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till VéloCity i Mariastaden, Helsingborg. Den hållbara energilösningen omfattar bland annat bergvärme, solceller och lagringslösningar (bilden är en illustration).

E.ON och Serneke avtalar om hållbara energilösningar i Helsingborg

E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till Sernekes projekt VéloCity i...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se