Hållbara lösningar ska bli standard vid stadsutveckling


2021-06-14

Energieffektivt renoverade hus i Valla torg – en hållbar lösning inom stadsutveckling som Stockholmshem genomförde i projektet GrowSmarter.
Bild: Stockholmshem/IVL Svenska Miljöinstitutet
Energieffektivt renoverade hus i Valla torg – en hållbar lösning inom stadsutveckling som Stockholmshem genomförde i projektet GrowSmarter.

En viktig del i samhällets utveckling mot ökad hållbarhet gäller hur våra städer utformas. Många smarta, innovativa och hållbara lösningar inom stadsutveckling tas fram i pilotprojekt – men stannar där. Nu pågår ett arbete för att se till att lyckade resultat från pilotprojekt integreras i den ordinarie verksamheten och genomsyrar hela staden.

– Många pilotprojekt utvecklar hållbara lösningar med stor klimat- och samhällsnytta, men trots det sker uppskalningen lite slumpartat. En orsak kan vara att kommunerna saknar strukturer som fångar upp resultaten när pilotprojektet avslutas, en annan att lösningar som genomförs vid nybyggnad inte överförs och används vid renovering och upprustning, säger Lisa Enarsson på Stockholms stad, som leder projektet.

Stockholm, Göteborg och Malmö har alla stor erfarenhet av att ta fram innovativa lösningar inom pilotprojekt som gäller byggnader, transporter och utemiljö. Det kan handla om energieffektivisering, solcellssatsningar och mobilitetshubbar eller cykelskolor och vandrande skolbussar.

Trots det brister det ofta när pilotprojekten ska kopplas till den ordinarie verksamheten. Därför arbetar de tre storstadskommunerna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och Fastighetsägarna Stockholm för att underlätta den saken.


Tar fram metoder för analys och samverkan
Projektet, som har namnet Hållbarhet blir standard, tar fram en analysmetod för att identifiera vilka åtgärder som behövs för att skala upp de lösningar som är vältestade och har bra resultat utifrån hållbarhetsmålen. Det ska även undersöka hur olika typer av samverkan kan bidra till uppskalning och vilken samverkan som behövs för att analysmetoden ska bli ett effektivt verktyg. Projektets ambition är att sprida pilotprojektens lösningar inom respektive stad men även till andra städer, både i Sverige och Europa.

– Mycket kring hållbarhet är en läroprocess och städer behöver hitta sätt att bli hållbara i hela sin verksamhet. Det betyder jättemycket för att lösningarna ska leda till en socialt och ekologiskt hållbar stad, säger Åsa Romson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Arbetet presenteras mer den 7 oktober under Innovationsveckan, då aktörer inom den offentliga sektorn delar smarta lösningar med varandra.

Projektet Hållbarhet blir standard pågår till slutet av 2023 och finansieras av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities med sju miljoner kronor. En förstudie, finansierad av Viable Cities, inkluderade erfarenheter från Mälardalskommunerna.


Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


Skriv ut

Ny innovationstävling söker lösningar för grönare städer

Nu startar en innovationstävling med målet att hitta nya lösningar som bidrar både till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer i våra...

Läs mer
Charlie Klang, Byggchefernas föreläsare och en av förgrundsfigurerna för projektet Sila snacket.

Byggchefernas föreläsare bakom succén

Sila snacket, som TL Bygg står bakom, gör succé i sociala medier. En av fö...

Läs mer

Skanska skärper klimatmålet

Skanska uppdaterar sitt klimatmål till att omfatta en minskning av bolagets egna...

Läs mer
Linda Bernheden.

Välsorterat på Einar Mattssons byggarbetsplats Telefoncentralen

Avfallshantering på byggen är komplext. Många aktörer samsas i en stä...

Läs mer
Visionsibild över Karlastaden, med Karlatornet som en del av Göteborgs framtida skyline (bilden är en illustration).

Bravida installerar för 380 miljoner i Karlatornet, Göteborgs första skyskrapa

Bravida har fått i uppdrag av Serneke Sverige AB att på totalentreprenad utföra...

Läs mer
HSB Brf Fyrverkaren Helsingborg.

Nytt återbruksavtal minskar Peabs byggavfall

Varje år slängs tusentals ton byggmaterial i Sverige. På Peab arbetar man på...

Läs mer
Eitech ansvarar för elteknik i utbyggnad av laboratorier på sjukhuset i Lund.

Eitech ansvarar för elteknik i utbyggnad av laboratorier på sjukhuset i Lund

Skanska har gett Eitech uppdraget att ansvara för all elteknik i om- och tillbyggnaden av...

Läs mer
Jonas Björk, Per Sundberg, Michael Dahlberg, Gustaf Larsson Ernefelt, Johan Larsson och na de Vreeze Dahlberg.

Instalco förvärvar PeMi Ventilation & Montage

Instalco växer inom området ventilation genom förvärv av PeMi Ventilation &...

Läs mer
Förbos energiingenjör Pouria Tavakol tillsammans med driftansvarig Förbovärd i Kungälv Andreas Carlsson nedanför den nyinstallerade solcellsanläggningen på Bohusgatan 8, Koön Marstrand.

Förbo skalar upp produktionen av förnybar el

Förbo har under 2021 installerat solcellsanläggningar på både gamla och nya...

Läs mer


Rejlers hjälper Gävle Energi i unikt fjärrvärmeprojekt

Rejlers har vunnit uppdraget att bistå Gävle Energi i byggnationen av en ny fjä...

Läs mer


Radon förekommer även i nybyggda bostäder

Många tror att det endast är äldre fastigheter som kan ha problem med...

Läs mer

Nu ska allt golvmaterial bli klimatberäknat

Jenny Adnerfall som är projektansvarig på GBR.

Golvbranschen GBR har nu dragit i gång sitt projekt för att beräkna utsläppen...

Läs mer
Regnbädd i Nacka.

Grönska och renare dagvatten genom medel från Naturvårdsverket

Nacka kommun har tilldelats drygt 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att...

Läs mer
Roba Ghadban, som från och med oktober är ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige.

Roba Ghadban ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige

Roba Ghadban blir ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige med fokus på miljö,...

Läs mer
Tack vare ECO-Prefab har projektet sparat in koldioxidutsläpp motsvarande 1700 bilresor mellan Stockholm och Göteborg.

Byggelements ECO-Prefab minskar koldioxidutsläppen med 153 ton

Peabs bygge av Brf Mälarparken i Södertälje är i full gång. För att...

Läs mer
Geir Andersen, Knut Bergersen, Kjetil Bjerkland och Roger Aksnes.

Instalco växer i Osloområdet

Instalco förvärvar Klimateknikk Oslo AS och växer därmed inom området...

Läs mer


Ny plattform minskar energianvändningen för Jönköpings fastigheter

Jönköpings kommun har upphandlat en digital plattform av Siemens för att integrera...

Läs mer
Michael Eng, Filialchef på Stena Recycling i Borås, och en av de drivande personerna som vill öka återvinningen av stenull inom byggbranschen.

Stena Recycling och ROCKWOOL höjer tempot för ökad återvinning inom byggbranschen

– Förhoppningsvis kommer det inte ens vara tillåtet att skicka stenull på...

Läs mer
E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till VéloCity i Mariastaden, Helsingborg. Den hållbara energilösningen omfattar bland annat bergvärme, solceller och lagringslösningar (bilden är en illustration).

E.ON och Serneke avtalar om hållbara energilösningar i Helsingborg

E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till Sernekes projekt VéloCity i...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se