HSB Stockholm installerar fiber i 4000 lägenheter


2021-06-24

Saud Hossain, Elektroskandia, Robin Elghorn, Netel, Hans Kärrman, Tele2 och Magnus Hagstedt, Elektroskandia.
Bild: Elektroskandia
Saud Hossain, Elektroskandia, Robin Elghorn, Netel, Hans Kärrman, Tele2 och Magnus Hagstedt, Elektroskandia.

Till sommaren 2022 ska installationen av fiber i 4000 HSB-lägenheter i Stockholm vara klart. Ett stort projekt som underlättas av det nära samarbetet mellan kommunikationsoperatören iTux, installatören Netel och Elektroskandia.

HSB Stockholms satsning på ett öppet fibernät kommer ge hyresgästerna snabb och stabil uppkoppling samtidigt som man får valfrihet när det gäller att välja leverantör av bredband, tv telefoni och andra digitala tjänster. Totalt omfattar projektet närmare 4000 lägenheter i 60 fastigheter. Det är kommunikationsoperatören iTUX Communication, dotterbolag till Tele2, som driver det öppna fibernätet.

– Vi är sedan flera år tillbaka logistikpartner till Tele2. Det innebär lagerhållning och logistik av deras materiel för nätutbyggnad och driftunderhåll, dels vid vårt logistikcenter i Örebro dels akutlager med reservdelar runt om i landet, säger Saud Hossain, KAM Elektroskandia.


Bestämt produkter
HSB Stockholm skrev avtal med iTUX förra sommaren och i oktober började byggnationen. Installationen av det nya nätet utförs av Netel på uppdrag av iTUX.

– Vi har förhandlat fram en egen materiallista hos Elektroskandia och bestämt vilka produkter som ska ingå i den här entreprenaden. Här har vi haft ett mycket nära samarbete med både Elektroskandia och Netel såväl när det gäller val av produkter som prognoser och leveranser, säger Hans Kärrman, leveransprojektledare Tele2 Sverige.


Med på möten
På Elektroskandia är förutom Saud Hossain bland annat den tekniske innesäljaren Magnus Hagstedt mycket involverade i projektet. De har sett till att Elektroskandia lagerlagt produkter specifikt för detta projekt, som till exempel fiberkabel, kanalisation, installationsmateriel, ODF:er, stativ, väggskåp, kundavslutsmateriel och aktiv utrustning.

– Viktigt i detta projekt är att vi fått vara med från början och ha dialog med både Tele2 och Netel inför utrullningen. Vi har bland annat föreslagit produkter och har i tid kunnat förbereda våra leverantörer. Samarbetet innebär också att alla tre parterna möts en gång i månaden där vi går igenom volymer och prognoser. På så sätt kan vi balansera leveranserna och få bra flyt i projektet, säger Saud Hossain.

– Det är en stor fördel att Saud Hossain regelbundet är med på våra möten. Samarbetet blir tätare, vi kan upptäcka saker i tid och ha god framförhållning. Det är ju ett relativt stort projekt och det är viktigt att materiel inte tar slut utan kan beställas hem i tid, säger Hans Kärrman.


Stort projekt
Efter att Netel vunnit upphandlingen av installationen i november förra året så påbörjades arbetet med tre pilotprojekt, två fastigheter på Södermalm och en i Rinkeby.

– Det är fastigheter som kräver två olika byggsätt och därför ville vi först kontrollera att processen höll. På söder kan man gå i befintlig kanalisation i husen medan man har loftgångar i Rinkeby, vilket kräver att man går med kablar och kanalisation utanpåliggande i en plåtkonstruktion, säger Robin Elghorn, projektchef Netel och fortsätter:

– Hittills har det vi gjort 10 fastigheter och det har fungerat bra. Det är ett stort projekt och en utmaning är att hålla tidplanen då det är mycket som ska klaffa. För mig gäller det att få ihop alla delar i projektet, bland annat få materiel i tid och driftsätta i tid. Jag har löpande kontakt med Magnus Hagstedt på Elektroskandia, som hjälper oss en hel del. Vi projekterar rätt långt i förväg, jag uppskattar materialåtgången, lägger först stora bulkorder och sen mindre kompletteringsorder löpande. Det fungerar jättebra. Coronapandemin har ju också inneburit en extra utmaning och har krävt extra säkerhetsåtgärder av oss då vi träffar mycket folk då vi är inne i deras lägenheter. Men det har fungerat och vi har kunnat jobba på enligt vår uppgjorda plan.


Källa: Elektroscandia


Skriv ut

Ny innovationstävling söker lösningar för grönare städer

Nu startar en innovationstävling med målet att hitta nya lösningar som bidrar både till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer i våra...

Läs mer
Charlie Klang, Byggchefernas föreläsare och en av förgrundsfigurerna för projektet Sila snacket.

Byggchefernas föreläsare bakom succén

Sila snacket, som TL Bygg står bakom, gör succé i sociala medier. En av fö...

Läs mer

Skanska skärper klimatmålet

Skanska uppdaterar sitt klimatmål till att omfatta en minskning av bolagets egna...

Läs mer
Linda Bernheden.

Välsorterat på Einar Mattssons byggarbetsplats Telefoncentralen

Avfallshantering på byggen är komplext. Många aktörer samsas i en stä...

Läs mer
Visionsibild över Karlastaden, med Karlatornet som en del av Göteborgs framtida skyline (bilden är en illustration).

Bravida installerar för 380 miljoner i Karlatornet, Göteborgs första skyskrapa

Bravida har fått i uppdrag av Serneke Sverige AB att på totalentreprenad utföra...

Läs mer
HSB Brf Fyrverkaren Helsingborg.

Nytt återbruksavtal minskar Peabs byggavfall

Varje år slängs tusentals ton byggmaterial i Sverige. På Peab arbetar man på...

Läs mer
Eitech ansvarar för elteknik i utbyggnad av laboratorier på sjukhuset i Lund.

Eitech ansvarar för elteknik i utbyggnad av laboratorier på sjukhuset i Lund

Skanska har gett Eitech uppdraget att ansvara för all elteknik i om- och tillbyggnaden av...

Läs mer
Jonas Björk, Per Sundberg, Michael Dahlberg, Gustaf Larsson Ernefelt, Johan Larsson och na de Vreeze Dahlberg.

Instalco förvärvar PeMi Ventilation & Montage

Instalco växer inom området ventilation genom förvärv av PeMi Ventilation &...

Läs mer
Förbos energiingenjör Pouria Tavakol tillsammans med driftansvarig Förbovärd i Kungälv Andreas Carlsson nedanför den nyinstallerade solcellsanläggningen på Bohusgatan 8, Koön Marstrand.

Förbo skalar upp produktionen av förnybar el

Förbo har under 2021 installerat solcellsanläggningar på både gamla och nya...

Läs mer


Rejlers hjälper Gävle Energi i unikt fjärrvärmeprojekt

Rejlers har vunnit uppdraget att bistå Gävle Energi i byggnationen av en ny fjä...

Läs mer


Radon förekommer även i nybyggda bostäder

Många tror att det endast är äldre fastigheter som kan ha problem med...

Läs mer

Nu ska allt golvmaterial bli klimatberäknat

Jenny Adnerfall som är projektansvarig på GBR.

Golvbranschen GBR har nu dragit i gång sitt projekt för att beräkna utsläppen...

Läs mer
Regnbädd i Nacka.

Grönska och renare dagvatten genom medel från Naturvårdsverket

Nacka kommun har tilldelats drygt 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att...

Läs mer
Roba Ghadban, som från och med oktober är ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige.

Roba Ghadban ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige

Roba Ghadban blir ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige med fokus på miljö,...

Läs mer
Tack vare ECO-Prefab har projektet sparat in koldioxidutsläpp motsvarande 1700 bilresor mellan Stockholm och Göteborg.

Byggelements ECO-Prefab minskar koldioxidutsläppen med 153 ton

Peabs bygge av Brf Mälarparken i Södertälje är i full gång. För att...

Läs mer
Geir Andersen, Knut Bergersen, Kjetil Bjerkland och Roger Aksnes.

Instalco växer i Osloområdet

Instalco förvärvar Klimateknikk Oslo AS och växer därmed inom området...

Läs mer


Ny plattform minskar energianvändningen för Jönköpings fastigheter

Jönköpings kommun har upphandlat en digital plattform av Siemens för att integrera...

Läs mer
Michael Eng, Filialchef på Stena Recycling i Borås, och en av de drivande personerna som vill öka återvinningen av stenull inom byggbranschen.

Stena Recycling och ROCKWOOL höjer tempot för ökad återvinning inom byggbranschen

– Förhoppningsvis kommer det inte ens vara tillåtet att skicka stenull på...

Läs mer
E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till VéloCity i Mariastaden, Helsingborg. Den hållbara energilösningen omfattar bland annat bergvärme, solceller och lagringslösningar (bilden är en illustration).

E.ON och Serneke avtalar om hållbara energilösningar i Helsingborg

E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till Sernekes projekt VéloCity i...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se