Hur kan byggbranschen ställa om för att minska sina utsläpp?


2021-12-06

Bild: Neste

Neste arrangerade i november 2021 ett seminarium om hur byggbranschen kan öka takten för att bli klimatneutrala. Enligt branschens färdplan som Byggföretagen tillsammans med Fossilfritt Sverige har tagit fram, ska bygg- och anläggningssektorerna vara klimatneutrala år 2045. Redan år 2030 ska branschen ha halverat utsläppen genom att använda befintliga lösningar. Neste MY Förnybar Diesel - är en av lösningarna.

Per Emanuelson, försäljningschef på Neste, inledde seminariet med en introduktion av Nestes utveckling från ett regionalt oljeraffinaderi till att bli en global ledare för förnybara och cirkulära lösningar. Satsningen har gett resultat. Neste är idag utsett till världens fjärde mest hållbara företag.

– Cirka 10 procent av Sveriges totala nettoutsläpp kommer från byggbranschen. En stor utmaning är att det finns cirka 800 000 arbetsmaskiner varav 95 procent av dem går på diesel. Det innebär samtidigt en möjlighet. En stor andel av branschens arbetsmaskiner kan gå över till att drivas av hållbarare drivmedel som förnybar diesel. En sådan övergång innebär utsläppsminskningar på upp till 1 miljon ton koldioxidekvivalenter, säger Per Emanuelson.

Efter presentationen följde en paneldiskussion. I panelen deltog Matilde Unge, miljöchef på Veidekkes byggverksamhet; Elisabet Stadler, miljöchef på Peab; Fredrik Bergman, projektchef Genomförande för Norra Djurgårdsstaden; Stockholms stad samt Magdalena Streijffert, Public Affairs Manager Skandinavien på Neste.

Paneldiskussion handlade om branschens utmaningar och förutsättningar framåt och det fanns stor enighet om behovet av en snabb omställning. Matilde Unge nämnde att industriverksamheten på Veidekke har förhållandevis lågt hängande frukter som gör stor skillnad medan det på materialsidan finns större utmaningar. Elisabet Stadler påpekade att ett antal tekniksteg behövs ta för att bli klimatneutrala, bland annat innovationer för att producera klimatneutral betong och stål. Fredrik Bergström menade att det även är viktigt att ställa rätt miljökrav så att entreprenörerna kan möta dessa på ett hållbart sätt.

Magdalena Streijffert från Neste ansåg att det behövs fler långsiktiga beslut för att främja en snabbare övergång mot att bli klimatneutral:

– Idag har vi en reduktionsplikt, som är ett långsiktigt verktyg för att successivt blanda in biodrivmedel i andra drivmedel. När det gäller HVO100 som Neste MY Förnybar Diesel finns det en skattebefrielse som gör det mer konkurrenskraftigt jämfört med fossil diesel, säger Magdalena Streijffert, Neste.

En avslutande fråga från publiken var, vad de respektive bolagen i panelen kommer göra på kort sikt för att minska utsläppen under nästa år. En av de åtgärder som Peab har fokus på är att se till att deras anläggningstransporter har minst 40 procent förnybara bränslen fram till år 2023. Veidekke har målsatt olika aktiviteter inom scoop 3, där indirekta utsläpp hamnar och kommer att fokusera på att få in dem i klimatbudgeten nästa år.

Projektet i Norra Djurgårdsstaden ska minska transporterna när det gäller anläggningens schaktmassor med 80 procent. Det innebär att de återanvänder materialet på plats. Fredrik Bergström nämnde även att målet för nästa år är att ha 100 procent fossilfria transporter.

För Nestes del berättade Magdalena Streijffert att målet för nästa år är att möta efterfrågan på biodrivmedel. Neste har bland annat utvecklat en teknik så att de kan använda mer lågkvalitativa rest- och avfallsströmmar från till exempel livsmedelsindustrin.

Panelen var enig om att alla lösningar från elektrifiering till HVO100, biogas och förändrat beteende behövs i omställningen och HVO100 är en lösning som finns redan här och nu.


Källa: Neste


Skriv ut

Uddevallahem och Uddevalla Energi samarbetar för att utveckla hållbara energilösningar

Uddevallahem och Uddevalla Energi är två av stadens kommunala bolag. Företagen har många gemensamma intressen, men framför allt delar de stora engagemanget för de som...

Läs mer


Bravida Danmark installerar för 150 miljoner i nytt fastighetsprojekt

Bravida Danmark har tecknat avtal med AGC Biologics A/S att utföra alla tekniska...

Läs mer
Fasad från parken (bilden är en illustration).

Instalco får uppdrag vid Handelshögskolan i Göteborg

Instalcobolaget Elektro-Centralen har fått uppdrag vid bygget av en ny byggnad för...

Läs mer


Assemblin skalar upp säkerhetserbjudandet

Efterfrågan på säkerhetsinstallationer förväntas växa i och med...

Läs mer


Nu är spaden i marken – HPSolartech bygger solparker

Utanför Ronneby, Olofström och Töreboda har HPSolartech just dragit igång...

Läs mer
<span>Robin Lindström, projektledare framför Nyköpings lasarett.</span>

GK fortsätter leverera installationer till sjukhus

GK har fått ytterligare en order på att leverera luftbehandlingsinstallationer för...

Läs mer


BRABO installerar cirkulära duschar i hyresfastighet

BRABO inleder ett samarbete med Orbital Showers, vars idé med cirkulära duschar hä...

Läs mer
Skissbild av Lyra, &Ouml;rebros nya vattenreservoar.

Höjd säkerhet och ökad kapacitet när Lyra ersätter Svampen

För att säkra örebroarnas tillgång till rent dricksvatten för lång...

Läs mer


Så kan inomhusmiljön göra oss friskare och få oss leva längre

De ljudnivåer som vi utsätts för i hemmet, på arbetsplatser och i skolor har...

Läs mer


Bergendahls El levererar framtidens mobila kraftförsörjning

Via dotterbolaget Elektra Elteknik erbjuder Bergendahls El Gruppen nu en komplett lösning...

Läs mer
Den tidigare helt mörka lekplatsen är numera fint upplyst utan att det stör grannarna.

Smart belysning skapar trygghet vid lekpark i Tensta

När det var dags att belysa den nyrenoverade lekplatsen vid Einar Mattssons fastighet i Tensta...

Läs mer

Lindbäcks bygger 183 hyresrätter åt Familjebostäder

Första spadtaget i Bandhagen tillsammans med representanter från Familjebostäder och Peab. Hanna Ivansson, Lindbäcks, i mitten. Fotograf Fredrik Hjerling.

Lindbäcks har börjat producera lägenheter för projektet Filmen för...

Läs mer


Bravida installerar på två hotellprojekt i Kirunas stadsomvandling

Bravida har fått i uppdrag av LKAB och Nåiden Bygg AB att utföra installationer i...

Läs mer


Två nya VS-uppdrag till Assemblin Norge

Assemblin i Norge har tecknat två nya uppdrag inom värme och sanitet med ett berä...

Läs mer
Driftteknikerna John Tankred, Samir Sadic, Tony Sandén, Einar Ahlqvist och Daniel Forsgren.

Driftteknikerna tar hand om husets hjärta

I fastigheternas undercentraler och fläktrum finns ett virrvarr av rör, mätare och...

Läs mer
Stockholms framtida avloppsrening.

Veidekke bygger Stockholms framtida avloppsrening

Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall AB gällande bygg- och...

Läs mer
Lambertssons byggbodar.

Gemensam energiklassning av byggbodar minskar klimatpåverkan

Energikraven i byggbranschen blir allt högre och större fokus riktas på...

Läs mer
Byggnationen av tre vindparker på Skallberget, Utterberget och i Tjärnäs i Dalarna påbörjas i april 2022.

Kanonaden anlägger vindkraft för Eolus

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad ska utföra anläggningsarbeten för tre...

Läs mer


Ny digital tjänst ska förenkla kontroller och efterlevnad av sprinklersystem

Bravida har utvecklat en modern och framtidssäkrad lösning för sprinklersystem som...

Läs mer


Mest lästa
Geggus

imex

nora-linde-frakt
Industrinät
Dimtek
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se