Lägenhetsboende missar solrevolutionen - helt i onödan


2021-09-30

Bild: Telge Energi

Solkraft är en hetare fråga än någonsin. En färsk undersökning från Telge Energi visar att mer än var tredje svensk helst vill ha el från solkraft. Ändå utgör solel under en procent av den el som matas in på elnätet i Sverige. I Telge Energis undersökning framkommer att många som är intresserade av att installera solpaneler uppfattar sin boendeform, dvs lägenhet, som ett hinder i onödan. Telge Energi vill därför öka kännedomen om möjligheter för lägenhetsboende; Dels kan bostadsrättsföreningar installera egna solceller och som privatperson går det att bli andelsägare i en solelpark.

Opinionen för solkraft är stark i Sverige. Mer än var tredje respondent i Telge Energis undersökning vill helst att den egna elen kommer från solel och lika många tycker att solen är den viktigaste energikällan att satsa på inför framtiden. Intresset för att producera egen solel har i flera år varit mycket högt, i undersökningen svarar 72 % att de kan tänka sig att sätta upp egna solceller. Varje månad installeras uppskattningsvis mellan 2000 och 3000 nya solcellsanläggningar i landet och mellan januari och juli i år hade redan 460 GWh solel matats in på elnätet i Sverige, vilket är en ökning på 43 % jämfört med samma period 2020 (322 GWh 2020).  

Medan allt fler villaägare installerar solpaneler upplever lägenhetsboende att just boendeformen hindrar investeringen. I undersökningen framkommer det att många ser sin boendeform som det främsta hindret till installation av solceller. Detta menar Telge Energi till stor del är ett kunskapsproblem som snabbt måste åtgärdas för att utvecklingen av svensk solenergi inte ska tappa fart. Det finns också behov av förändringar i regelverk för att förenkla och förbättra för konsumenten. Exempelvis anser Telge Energi att effektgränsen för skattebefrielse för solcellsanläggningar, som idag är 500 kW, bör slopas helt.

– Det är en vanlig missuppfattning att solpaneler är “en villafråga”. För den som är med i en bostadsrättsförening finns det absolut möjlighet att påverka, och det finns bra argument för att sätta solceller på taket även på flerbostadshus. De små anläggningarna är viktiga i utbyggnaden av solkraft och här har lägenhetsboende en viktig roll att spela. I Sverige bor 2,3 miljoner hushåll i lägenhet så det gör stor skillnad om fler av dem bidrar till att mer solel produceras. Här är viktiga komponenter installationer på bostadsrättsföreningar men även ägande av solelparker tillsammans, säger Peter Wigren, solcellsrådgivare på Telge Energi.

Solpanelerna kan vara på taket, vilket är det vanliga, men vid nybyggnation kan solceller även integreras i fasaden. Fördelarna med solpaneler på flerbostadshus är många. Som för alla producenter av solel så används solelen som produceras först och främst i huset. Föreningen eller fastigheten kan sälja överskottsel till ett elbolag och därmed sänka sina elkostnader och då få pengar över till andra viktiga investeringar i fastigheten. Solpaneler är också en investering som kan öka fastighetens värde vilket kan påverka lånevillkor och därmed månadsavgifter.

Även andelsägande av solelparker är en möjlighet för dem som bor i lägenhet. Privatpersoner kan då antingen ta initiativ till att bygga en solelpark tillsammans eller gå in i en existerande andelsförening. Att äga andelar i en solelpark håller nere elräkningen, kapar mellanhänder och hjälper till att undvika marknadens svängningar.

– Alla krafter behöver samlas i energiomställningen som är en brådskande fråga och beslutsfattare måste skapa gynnsamma villkor för fler grupper. Idag har till exempel villaägare en skattereduktion på den el de själva producerar och konsumerar, men inte andelsägare. Vi ser andelsföreningar som otroligt viktiga för energiomställningen så de ekonomiska trösklarna måste sänkas, säger Johannes Boson, VD på Telge Energi.

Telge Energi har länge arbetat för bättre förutsättningar för människor och företag som vill investera i solceller. Bolaget installerar solpaneler på bland annat bostadsrättsföreningars fastigheter och köper överskottsel från producenter. Under 2020 köpte bolaget en tredjedel av all svenskproducerad solel. Totalt står solel för under en procent av elproduktionen i Sverige, hos Telge Energi utgör den 15 procent. Telge Energi köper svenska ursprungsgarantier på den överskottsproduktion som deras mikroproducenter säljer, vilket innebär att bolagets kunder kan garanteras svensk solenergi i sina avtal.


Källa: Telge Energi


Skriv utFrån vänster: Usman Riaz (Bravida), Nils Henrik Hovland (PNSD), Børge Neverlien Johansen (Bravida), Arnstein Hodne (PNSD), Torstein Tveiten (PNSD), Svein Olav Barhellestøl (Bravida).
Från vänster: Usman Riaz (Bravida), Nils Henrik Hovland (PNSD), Børge Neverlien Johansen (Bravida), Arnstein Hodne (PNSD), Torstein Tveiten (PNSD), Svein Olav Barhellestøl (Bravida).

Bravida Norge levererar gas- och tryckluftssystem till nytt sjukhus i Drammen

Bravida Norge har signerat kontrakt för att leverera anläggningar för medicinska gaser och tryckluft till centralbyggnaden i det nya sjukhuset i Drammen. Kontraktet har ett ordervä...

Läs mer
Klimatförbättrad betong i Kungsbacka badhus – 30 procent lägre koldioxid avtryck.

Klimatförbättrad betong i Kungsbacka badhus

2018 påbörjades arbetet med Kungsbacka Badhus, ett spjutspetsprojekt dit Thomas Betong...

Läs mer
Från vänster: Helge Hestad, utbyggingssjef i Sykehusbygg; Snorre Sandvik, tilbudsleder i Bravida Norge, Knut Ragnar Heimdal, prosjektdirektør i Sykehusbygg; Heidi Nilsen, leder av prosjektstyret for SNR; Petter Storhaug, regiondirektør for Region Midt i Bravida Norge; Usman Riaz, avdelingssjef for Medisinske gasser i Bravida Norge; Svein Olav Barhellestøl, fagsjef for Medisinske gasser i Bravida Norge; Eli Seglem, prosjekteringsleder for Medisinske gasser i Bravida Norge; og Kurt Ove Lodgaard, avdelingssjef for Trondheim Prosjekt VVS i Bravida Norge.

Bravida Norge vinner kontrakt på det nya sjukhuset Nordmøre och Romsdal

Bravida Norge får i uppdrag att leverera kompletta anläggningar för medicinska...

Läs mer
Nacka satsar på solceller.

Nacka kommun satsar på solceller

Nacka kommun kommer att utrusta ett antal av sina fastigheter med solceller under de tre kommande...

Läs mer
Vallacom gör Riksbyggens största solcellstak.

Vallacom bygger Riksbyggens största solcellsansläggning

Instalcobolaget Vallacom har fått uppdraget som totalentreprenör när Riksbyggen ska...

Läs mer


Lindbäcks och PiteEnergi samarbetar med uppkopplade hus

Sensorer kan mäta mycket – till exempel kvaliteten i byggnader under produktion och...

Läs mer
När det var dags för Stommes samfällighetsförening i Landvetter att se över och förnya sin värmelösning föll valet på att fortsätta med fjärrvärmen från Solör Bioenergi.

Solör Bioenergi investerar i fjärrvärmen i Landvetter

När det var dags för Stommes samfällighetsförening i Landvetter att se ö...

Läs mer
Thomas Betong ar levererat 1000 kubikmeter klimatförbättrad betong till Brixly och utbyggnaden av det femtio meter höga värmeverket i Säffle.

Thomas Betong och Brixly i samarbete:

”Klimatförbättrad betong bra både miljömässigt och ekonomiskt”

Thomas Betong som ingår i Thomas Concrete Group har levererat 1000 kubikmeter klimatfö...

Läs mer
NEXT-S som är en luftkonditioneringsenhet som levererar ett stabilt inomhusklimat (bilden är en illustration).

Airwatergreen lanserar NEXT-S – en luftbehandlingsenhet för stabilt inomhusklimat

Airwatergreen lanserar NEXT-S som är en luftkonditioneringsenhet som levererar ett stabilt...

Läs mer
Magnus Larsson, säljare på Novosystems, gör en översyn av värmesystemet i en fastighet som förvaltas av bolaget.

Riksbyggens satsning på hållbar värmestyrning sparar pengar för bostadsrättsföreningar

Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare satsar Riksbyggen på...

Läs mer
Daniel Toftskär, marknadsområdeschef på Riksbyggens fastighetsförvaltning i Sydost.

Riksbyggens uppvärmning ger 10 000 MWh el till Kalmar

Riksbyggen värmer fastigheter i Kalmar med fjärrvärme från Kalmar Energi. I...

Läs mer


Ökad kunskap om byggupphandling minskar klimatpåverkan

Bygg- och fastighetssektorn har stor klimatpåverkan. Med mer kunskap om strategisk...

Läs mer
Afa Fastigheters fastighet Gångarna.

Afa Fastigheter anlägger en av Stockholms största solcellsparker i urban miljö

Afa Fastigheters fem hus vid Lindhagensplan bildar tillsammans nästan ett helt kvarter....

Läs mer


Assemblin får stort installationsuppdrag i regeringskvarteret i Oslo

Efter att ha deltagit i planeringsfasen har Assemblin Norge även erhållit...

Läs mer
Klimatförbättrad betong ger Mejerskan en koldioxidreducering på 24 procent.

Klimatförbättrad betong ger Mejerskan en koldioxidreducering på 24 procent

Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group har levererat 682 m3 klimatförbä...

Läs mer
Målaren Hasse Modig på Sandå Luleå målar om Midskogens äldreboende.

Ny färgsättning anpassad för dementa ger lugn på Midskogen äldreboende

Lugnare äldre som fått enklare att hitta. Det är några resultat som Midskogen...

Läs mer


Tre Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt JM

Tre Instalcobolag har fått ett gemensamt uppdrag åt JM AB i Malmö. Uppdraget...

Läs mer

Bravida Norge förvärvar Plato AS och stärker sin position inom ventilation på Sunnmøre

Bravida köper 100 procent av aktierna i ventilationsföretaget Plato AS i Sykkylven,...

Läs mer
Brf Laröds Blomma, Riksbyggen, Helsingborg.

Riksbyggen och Öresundskraft i innovativt avtal om förnybar elförsörjning

I Laröd utanför Helsingborg uppför Riksbyggen 48 bostadsrätter. Riksbyggen,...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se