Nya framsteg för Tamarinden - energidelning inom och mellan fastigheter nu lagligt


2022-01-21

Visionsskiss över Tamarinden (bilden är en illustration).
Bild: FOJAB
Visionsskiss över Tamarinden (bilden är en illustration).

Den 1 januari 2022 trädde en ny förordning om ändringar i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) i kraft, vilken gör det lagligt att dela energi inom och mellan fastigheter. Detta är en viktig milstolpe för verkställandet av den nya energismarta stadsdelen Tamarinden, där energidelning är en central fråga för att skynda på omställningen till hållbara städer.

Under förra året beslutade regeringen om en ny förordning som möjliggör delning av energi mellan byggnader i ett avgränsat område. En fråga som Örebro kommun varit drivande i, och tror kommer vara ett viktigt verktyg för att kunna bygga mer hållbara städer och bättre klara av elektrifieringen av samhället.

För utvecklingen av Tamarinden - den energismarta och hållbara stadsdelen, är det ett beslut i rätt riktning.

– Inte minst den här vinterns utmaningar med elpriser och medvetenheten om elförsörjningen visar ytterligare på vikten av att vi både ökar den lokala produktionen av klimatsmart el och samtidigt minskar konsumtionen samt belastningen på stamnätet. Genom utvecklingen av Tamarinden gör vi allt detta samtidigt. Genom smarta lösningar reduceras, produceras, lagras och delas energi på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Beslutet från regeringen är väldigt välkommet och underlättar den här utvecklingen och omställningen på det sätt vi under lång tid arbetat aktivt för att påverka, säger Ullis Sandberg ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– De nya undantagen är i linje med vad vi hoppats på och för Tamarinden innebär det att den planerade energidelning nu kommer att kunna genomföras mellan byggnader inom fastigheter och förhoppningsvis för hela området, som vi planerat för. Genom att förse stadsdelens fastigheter med solpaneler, batterier och dela överskottsenergi i ett lokalt likströmsnät med hjälp av smart styrning, kommer stadsdelen förse sig själv med förnybar energi och samtidigt hjälpa till att reducera effektuttaget på det koncessionspliktiga elnätet. Detta är en bra lösning för både stadsdelen, staden och klimatet, säger Jenny Källmén, projektledare för Tamarinden.

Utvecklingen av stadsdelen Tamarinden bygger på ett nära samarbete mellan Örebro kommun och byggaktörerna ÖBO, Friendly Building, Magnolia, Serneke och Tornet, samt samarbetspartner Kumbro, E.ON och Epiroc.

– Vi på ÖBO välkomnar de nya undantagen som nu möjliggör delning av energi. Den nödvändiga klimatomställningen är mänsklighetens största utmaning som kräver engagemang, beslutsamhet och fantasi, säger Jonas Tannerstad, Chef El & Automation, ÖrebroBostäder AB, och fortsätter:
– Tamarinden innefattar alla delar. Byggnader, kvarter och bostadsområden kan därmed bli aktiva delar i energisystemet och bidra till behov som finns både lokalt och nationellt, utan motsättning mellan klimatnytta och affärsnytta. Nästa steg för projektet är att tillsammans med de fyra andra byggaktörerna i Tamarinden ansöka om ett bindande besked från Energimarknadsinspektionen om att gemensamt få bygga och äga detta lokala energinät, med stöd av den nya förordningen.

Ambitionen är att Tamarinden kan vara en prototyp för hur vi i Sverige kan bygga mer energismart och därmed bidra till att snabba på klimatomställningen.

Under våren 2022 kommer de första husen i Tamarinden vid Sörbyängen börja anläggas. Stadsdelen kommer växa fram successivt och stå klart 2025.


Källa: Örebro kommun

Skriv ut

Uddevallahem och Uddevalla Energi samarbetar för att utveckla hållbara energilösningar

Uddevallahem och Uddevalla Energi är två av stadens kommunala bolag. Företagen har många gemensamma intressen, men framför allt delar de stora engagemanget för de som...

Läs mer


Bravida Danmark installerar för 150 miljoner i nytt fastighetsprojekt

Bravida Danmark har tecknat avtal med AGC Biologics A/S att utföra alla tekniska...

Läs mer
Fasad från parken (bilden är en illustration).

Instalco får uppdrag vid Handelshögskolan i Göteborg

Instalcobolaget Elektro-Centralen har fått uppdrag vid bygget av en ny byggnad för...

Läs mer


Assemblin skalar upp säkerhetserbjudandet

Efterfrågan på säkerhetsinstallationer förväntas växa i och med...

Läs mer


Nu är spaden i marken – HPSolartech bygger solparker

Utanför Ronneby, Olofström och Töreboda har HPSolartech just dragit igång...

Läs mer
<span>Robin Lindström, projektledare framför Nyköpings lasarett.</span>

GK fortsätter leverera installationer till sjukhus

GK har fått ytterligare en order på att leverera luftbehandlingsinstallationer för...

Läs mer


BRABO installerar cirkulära duschar i hyresfastighet

BRABO inleder ett samarbete med Orbital Showers, vars idé med cirkulära duschar hä...

Läs mer
Skissbild av Lyra, &Ouml;rebros nya vattenreservoar.

Höjd säkerhet och ökad kapacitet när Lyra ersätter Svampen

För att säkra örebroarnas tillgång till rent dricksvatten för lång...

Läs mer


Så kan inomhusmiljön göra oss friskare och få oss leva längre

De ljudnivåer som vi utsätts för i hemmet, på arbetsplatser och i skolor har...

Läs mer


Bergendahls El levererar framtidens mobila kraftförsörjning

Via dotterbolaget Elektra Elteknik erbjuder Bergendahls El Gruppen nu en komplett lösning...

Läs mer
Den tidigare helt mörka lekplatsen är numera fint upplyst utan att det stör grannarna.

Smart belysning skapar trygghet vid lekpark i Tensta

När det var dags att belysa den nyrenoverade lekplatsen vid Einar Mattssons fastighet i Tensta...

Läs mer

Lindbäcks bygger 183 hyresrätter åt Familjebostäder

Första spadtaget i Bandhagen tillsammans med representanter från Familjebostäder och Peab. Hanna Ivansson, Lindbäcks, i mitten. Fotograf Fredrik Hjerling.

Lindbäcks har börjat producera lägenheter för projektet Filmen för...

Läs mer


Bravida installerar på två hotellprojekt i Kirunas stadsomvandling

Bravida har fått i uppdrag av LKAB och Nåiden Bygg AB att utföra installationer i...

Läs mer


Två nya VS-uppdrag till Assemblin Norge

Assemblin i Norge har tecknat två nya uppdrag inom värme och sanitet med ett berä...

Läs mer
Driftteknikerna John Tankred, Samir Sadic, Tony Sandén, Einar Ahlqvist och Daniel Forsgren.

Driftteknikerna tar hand om husets hjärta

I fastigheternas undercentraler och fläktrum finns ett virrvarr av rör, mätare och...

Läs mer
Stockholms framtida avloppsrening.

Veidekke bygger Stockholms framtida avloppsrening

Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall AB gällande bygg- och...

Läs mer
Lambertssons byggbodar.

Gemensam energiklassning av byggbodar minskar klimatpåverkan

Energikraven i byggbranschen blir allt högre och större fokus riktas på...

Läs mer
Byggnationen av tre vindparker på Skallberget, Utterberget och i Tjärnäs i Dalarna påbörjas i april 2022.

Kanonaden anlägger vindkraft för Eolus

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad ska utföra anläggningsarbeten för tre...

Läs mer


Ny digital tjänst ska förenkla kontroller och efterlevnad av sprinklersystem

Bravida har utvecklat en modern och framtidssäkrad lösning för sprinklersystem som...

Läs mer


Mest lästa
Geggus

imex

nora-linde-frakt
Industrinät
Dimtek
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se