Stena Recycling och ROCKWOOL höjer tempot för ökad återvinning inom byggbranschen


2021-07-10

Michael Eng, Filialchef på Stena Recycling i Borås, och en av de drivande personerna som vill öka återvinningen av stenull inom byggbranschen.
Bild: Stena Recycling
Michael Eng, Filialchef på Stena Recycling i Borås, och en av de drivande personerna som vill öka återvinningen av stenull inom byggbranschen.

Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL AB.
Bild: ROCKWOOL
Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL AB.

– Förhoppningsvis kommer det inte ens vara tillåtet att skicka stenull på deponi om några år. Materialet är fullt återvinningsbart och det finns dessutom etablerade system som vi vet fungerar bra, säger Michael Eng, Filialchef på Stena Recycling i Borås. Michael har varit en av de drivande krafterna i samarbetet för ökad återvinning av ROCKWOOL stenull. Han ser att samarbetet ger vinster för både miljö och affär.

2008 blev ROCKWOOL kontaktade av en kund som ville ha en återvinningslösning för stenullsspill. ROCKWOOL kontaktade Stena Recycling och tillsammans utvecklade de båda företagen en lösning för att hjälpa den gemensamma kunden. Det här blev startskottet för en lång och betydelsefull relation.
– Vi såg redan från början att samarbetet med ROCKWOOL var viktigt både ur miljösynpunkt och för att stärka affärerna, säger Michael Eng.

Stena Recycling har 80 års praktisk erfarenhet inom återvinning och är i dag Norra Europas ledande återvinningsbolag. Erbjudandet om att ta tillbaka och återvinna stenullsisolering är ett sätt för Stena Recycling att hjälpa deras kunder att nå höga miljömål och möta deras krav på minskade deponimängder.
– De här kraven tar allt större plats i projekten nu och jag är glad att vi tidigt började fundera på hur vi kan möta kundernas behov, säger Michael.

Samarbetet med ROCKWOOL finns kvar, men mycket har hänt sedan 2008. Trycket från marknaden har ökat markant och så även antalet projekt.
– Anledningen till det ökade intresset är förstås de ökade kraven på hållbarhet i byggprojekten, men även ekonomiska incitament har spelat en viktig roll. I vissa regioner har deponipriserna till exempel ökat med 300 procent, berättar Michael.

Michael berättar även att det nya avfallsdirektivet som trädde i kraft sommaren 2020 har spelat en viktig roll. Det kan Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL AB, understryka.
– Det var som att dra ur en propp! Att det plötsligt blev krav på att sortera ut isolering separat på byggarbetsplatserna har lett till att det inte bara är de stora byggarna som hör av sig och vill använda vår återvinningsservice, berättar Jonas.

ROCKWOOL har paketerat sitt erbjudande, som kallas för Rockcycle, för att göra det lättare för deras kunder att komma igång. Ledorden är att det ska vara enkelt, effektivt och ekonomiskt försvarbart.
– Återvinningssystem måste fungera i praktiken! Det får inte vara för dyrt eller krångligt att återvinna. Vi är också noga med att ha en hög spårbarhet för att underlätta för projekten att kunna föra in resultaten i sin statistik. Det är många delar som måste fungera, förklarar Jonas.

Men utmaningarna har varit många under vägen. Varje projekt är unikt, beroende på kvantiteter, geografi och förutsättningar på plats. Stena Recycling har testat olika komprimeringsmetoder, logistiklösningar och samarbetsformer. Viljan att testa oprövade lösningar är en förutsättning för att lyckas driva fram nya beteenden inom återvinningsbranschen, menar Michael Eng.

Han berättar att det både handlar om att våga testa nya tekniska lösningar och att kunna samarbeta mellan de olika filialerna över landet.
– Ett exempel är att kvantiteterna med stenull på varje filial ofta blir ganska små och därmed inte kan motivera transportsträckorna. Men tack vare att vi har en nära dialog mellan våra olika anläggningar kan en lastbil, som ändå ska gå en viss sträcka, ta med mindre kvantiteter på vägen utan att miljöbelastningen ökar, berättar Michael.

Stena Recycling har 90 filialer över hela landet. Borås ligger bra till och många lastbilar passerar förbi där. Därför fungerar den filialen ofta som hub. Även tekniskt är det goda samarbetet inom Stena Recycling en fördel.
– Samarbetet kring nya tekniska investeringar sker alltid på ett sätt som gör att vi är många som kan dra nytta av dem säger Michael.

Jonas Zacharoff och Michael Eng är överens om att varje bygge är unikt och att det är deras ansvar att tillsammans göra det så enkelt som möjligt för deras gemensamma kunder.
– För oss har det varit oerhört viktigt att ha med oss en lösningsorienterad samarbetspartner som vågar testa nya vägar framåt. Stena Recycling har gett återvinningen av stenull betydligt högre fart framåt och det tror jag sätter positiv press på både bygg- och återvinningsbranschen, säger Jonas Zacharoff.

Michael Eng är övertygad om att efterfrågan på stenullsåtervinning kommer fortsätta öka framöver.
– Materialet är 100 procent återvinningsbart och vi har processerna för att få det att fungera i praktiken. Därför både hoppas och tror jag att det snart kommer vara en självklarhet att återvinna stenull istället för att skicka det på deponi, avslutar Michael Eng.


Källa: ROCKWOOL


Skriv ut

Ny innovationstävling söker lösningar för grönare städer

Nu startar en innovationstävling med målet att hitta nya lösningar som bidrar både till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer i våra...

Läs mer
Charlie Klang, Byggchefernas föreläsare och en av förgrundsfigurerna för projektet Sila snacket.

Byggchefernas föreläsare bakom succén

Sila snacket, som TL Bygg står bakom, gör succé i sociala medier. En av fö...

Läs mer

Skanska skärper klimatmålet

Skanska uppdaterar sitt klimatmål till att omfatta en minskning av bolagets egna...

Läs mer
Linda Bernheden.

Välsorterat på Einar Mattssons byggarbetsplats Telefoncentralen

Avfallshantering på byggen är komplext. Många aktörer samsas i en stä...

Läs mer
Visionsibild över Karlastaden, med Karlatornet som en del av Göteborgs framtida skyline (bilden är en illustration).

Bravida installerar för 380 miljoner i Karlatornet, Göteborgs första skyskrapa

Bravida har fått i uppdrag av Serneke Sverige AB att på totalentreprenad utföra...

Läs mer
HSB Brf Fyrverkaren Helsingborg.

Nytt återbruksavtal minskar Peabs byggavfall

Varje år slängs tusentals ton byggmaterial i Sverige. På Peab arbetar man på...

Läs mer
Eitech ansvarar för elteknik i utbyggnad av laboratorier på sjukhuset i Lund.

Eitech ansvarar för elteknik i utbyggnad av laboratorier på sjukhuset i Lund

Skanska har gett Eitech uppdraget att ansvara för all elteknik i om- och tillbyggnaden av...

Läs mer
Jonas Björk, Per Sundberg, Michael Dahlberg, Gustaf Larsson Ernefelt, Johan Larsson och na de Vreeze Dahlberg.

Instalco förvärvar PeMi Ventilation & Montage

Instalco växer inom området ventilation genom förvärv av PeMi Ventilation &...

Läs mer
Förbos energiingenjör Pouria Tavakol tillsammans med driftansvarig Förbovärd i Kungälv Andreas Carlsson nedanför den nyinstallerade solcellsanläggningen på Bohusgatan 8, Koön Marstrand.

Förbo skalar upp produktionen av förnybar el

Förbo har under 2021 installerat solcellsanläggningar på både gamla och nya...

Läs mer


Rejlers hjälper Gävle Energi i unikt fjärrvärmeprojekt

Rejlers har vunnit uppdraget att bistå Gävle Energi i byggnationen av en ny fjä...

Läs mer


Radon förekommer även i nybyggda bostäder

Många tror att det endast är äldre fastigheter som kan ha problem med...

Läs mer

Nu ska allt golvmaterial bli klimatberäknat

Jenny Adnerfall som är projektansvarig på GBR.

Golvbranschen GBR har nu dragit i gång sitt projekt för att beräkna utsläppen...

Läs mer
Regnbädd i Nacka.

Grönska och renare dagvatten genom medel från Naturvårdsverket

Nacka kommun har tilldelats drygt 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att...

Läs mer
Roba Ghadban, som från och med oktober är ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige.

Roba Ghadban ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige

Roba Ghadban blir ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige med fokus på miljö,...

Läs mer
Tack vare ECO-Prefab har projektet sparat in koldioxidutsläpp motsvarande 1700 bilresor mellan Stockholm och Göteborg.

Byggelements ECO-Prefab minskar koldioxidutsläppen med 153 ton

Peabs bygge av Brf Mälarparken i Södertälje är i full gång. För att...

Läs mer
Geir Andersen, Knut Bergersen, Kjetil Bjerkland och Roger Aksnes.

Instalco växer i Osloområdet

Instalco förvärvar Klimateknikk Oslo AS och växer därmed inom området...

Läs mer


Ny plattform minskar energianvändningen för Jönköpings fastigheter

Jönköpings kommun har upphandlat en digital plattform av Siemens för att integrera...

Läs mer
Michael Eng, Filialchef på Stena Recycling i Borås, och en av de drivande personerna som vill öka återvinningen av stenull inom byggbranschen.

Stena Recycling och ROCKWOOL höjer tempot för ökad återvinning inom byggbranschen

– Förhoppningsvis kommer det inte ens vara tillåtet att skicka stenull på...

Läs mer
E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till VéloCity i Mariastaden, Helsingborg. Den hållbara energilösningen omfattar bland annat bergvärme, solceller och lagringslösningar (bilden är en illustration).

E.ON och Serneke avtalar om hållbara energilösningar i Helsingborg

E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till Sernekes projekt VéloCity i...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se